Avslutade enskilda insatser

Enskilda insatser avser bidrag med militär personal som inte är truppbidrag, till exempel militära observatörer, enskilda officerare som ingått i staber och militära rådgivare.

Här visas avslutade enskilda insatser som avslutades för mer än fem år sedan.

EUFOR – Makedonien

Efter att FN-missionen UNPREDEP lämnade Makedonien i februari 1999 genomförde NATO tre operationer i området i syfte att förbättra säkerhetssituationen.

EUMM – Balkan

Missionen EUMM etablerades i september 1991 och omfattar Bosnien, Serbien (inklusive Kosovo ), Montenegro, Albanien och FYROM.

IOT – Nigeria/Biafra

International observer team. På begäran av Nigerias regering deltog Sverige, Polen och Kanada under Storbritanniens ledning samt även representant för FN och Organisation of African Unity i IOT för att granska anklagelser om pågående folkmord i Nigeria.

JMM/JMC – Sudan

Sudan är till ytan Afrikas största land och blev självständigt 1956, men konflikten mellan befolkning i norra respektive södra Sudan hade då redan börjat. Konflikten är komplex, men handlar ofta om kamp om olika typer av naturresurser, vem som skall äga makt och vilken påverkan religionen skall ha.

MINUGUA – Guatemala

Inbördeskriget i Guatemala startade 1960 och hade sin bakgrund i ojämlik jordfördelning. FN tog initiativ till fredsförhandlingar 1990.

MONUA – Angola

MONUA fick i uppgift att hjälpa till med att konsolidera fredsprocessen och den nationella försoningsprocessen, förstärka de förtroendeskapande åtgärderna och att skapa en miljö av stabilitet.

ONUCA – Centralamerika

ONUCA blev den första FN-missionen på västra halvklotet. Operationen hade sin grund i de pågående konflikterna i Centralamerika.

ONUSAL – El Salvador

Inbördeskriget i El Salvador startade 1980 och kostade omkring 75 000 människor livet. I september 1989 kom regering och gerilla överens om att begära FN-stöd for att få slut på inbördeskrig.

OSCE – Tjetjenien

Uppgiften för Assistance Group var bland annat att verka för respekt för mänskliga rättigheter och andra grundläggande rättigheter.

OSGAP – Afghanistan

FN behöll en politisk närvaro i Afghanistan genom OSGAP som fortsatta att följa utvecklingen i området

UN Office in Georgia

Abchazien är beläget i nordvästra Georgien. Konflikten är gammal och abchazierna är i minoritet i sin egen provins. Schismen började med att provinsen försökte separera sig från centralregeringen.

UN Peace Observation Commission – Grekland

I samband med det grekiska inbördeskriget begärde Greklands regering 1948 att FN skulle sända personal till Grekland för att undersöka om Albanien, Bulgarien och Jugoslavien stödde rebellerna.

UNAMIS – Sudan

UNAMIS var en politisk mission etablerad i syfte att underlätta kontakt med parterna i konflikten och för att förbereda för en eventuell kommande fredsoperation.

UNAMISIL – Sierra Leone

Konflikten i Sierra Leone startade 1991 då en rebellrörelse startade krig mot regeringen. The Economic Community of West Afican States (ECOWAS) etablerade en fredsfrämjande mission, Monitoring Group – ECOMOG, som i samarbete med regeringsarmén försökte stoppa rebellerna.

UNAVEM II – Angola

UNAVEM etablerades i december 1988 för att verifiera kubansk trupps uttåg, övervaka såväl eldupphör som den angolanska polisen under en fastställd period samt att observera och verifiera val i landet, allt i överensstämmelse med fredsavtalet undertecknat av Angolas regering och rebellrörelsen UNITA under ledning av Jonas Savimbi.

UNAVEM III – Angola

Angola blev ett självständigt land 1975 efter nära 15 års väpnad kamp mot kolonialmakten Portugal, en kamp som förts av tre olika motståndsrörelser: Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) och União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)

UNCRO – Kroatien

UNCRO uppstod ur UNPROFOR Croatian Command när UNPROFOR i februari 1995 omorganiserades till UNPF med underlydande enskilda missioner.

UNDOF – Syrien

I samband med att Syrien anföll på Golanhöjderna den 6 oktober 1973 fortsatte UNTSO att observera händelseutvecklingen. Stridshandlingar på Golanhöjderna fortsatte in i maj 1974.

UNGOMAP – Afghanistan/Pakistan

I december 1979 grupperades sovjetiska trupper i Afghanistan för att stödja den sittande regeringen i dess kamp mot rebeller. Över 100 000 soldater kom att samtidigt tjänstgöra i landet.

UNIIMOG – Iran/Irak

Krig utbröt mellan Iran och Irak sommaren 1980. Generalsekreteraren i FN utsåg statsminister Olof Palme som sin särskilde representant under 1980–1982. Kriget kom att vara i åtta år och var mycket kostsamt i människoliv.

UNIKOM – Irak/Kuwait

Generalsekreteraren hade förberett en observatörsmission att starta så snart Irak formellt accepterade de krigförandes eldupphöröverenskommelse. För första gången överenskom alla fem permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet att delta med militära observatörer i en fredsbevarande operation.

UNIOSIL – Sierra Leone

Konflikten i Sierra Leone startade 1991 då en rebellrörelse startade krig mot regeringen. The Economic Community of West African States (ECOWAS) etablerade en fredsfrämjande mission, Monitoring Group – ECOMOG, som i samarbete med regeringsarmén försökte stoppa rebellerna.

UNIPOM – Indien/Pakistan

UNIPOM etablerades för att övervaka eldupphör längs den indiska – pakistanska gränsen utom i delstaten Jammu och Kashmir (där UNMOGIP verkade).

Unmee - Etiopien/Eritrea

Eritrea blev självständigt från Etiopien 1991, efter ett trettio år långt befrielsekrig. 1998 blossade striderna upp igen på grund av en gränskonflikt. Efter vapenstilleståndet år 2000 gick de båda länderna med på att skriva på ett fredsavtal.

UNMISET – Östtimor

Insatsens uppgift var att stödja regeringen inom områdena stabilitet, demokrati och juridik, intern säkerhet och upprätthållande av lag och ordning samt att stödja övervakning av landets gränser.

UNMOP – Kroatien

Observatörer grupperades på Prevlakahalvön redan i februari 1992, det vill säga under UNPROFOR-tiden. Från mars 1995 leddes Prevlaka-observatörerna av UNCRO.

UNOGIL – Libanon

Efter det den sittande presidenten i Libanon försökt förändra konstitutionen för att möjliggöra hans omval utbröt inbördeskrig i maj 1958. Vapen smugglades in i landet bland annat över gränsen mot Syrien (då del av Förenade Arabrepubliken).

UNOMIG – Georgien

Observatörerna har till uppgift att observera och rapportera implementeringen av eldupphöravtalet mellan separatistregionen Abchazien och Georgien.

Unomig - Georgien

Unomig inrättades av FN:s säkerhetsråd i augusti 1993 för att kontrollera att det eldupphör som tecknades mellan Republiken Georgien och styrkor i Abchazien efterlevdes. Ett särskilt fokus lades på situationen i staden Sukhumi i Georgien.

UNOMIL – Liberia

Liberia grundades av frigivna amerikanska slavar och blev republik 1847. Slavättlingarna var sedan i konstant regeringsställning fram till en militärkupp 1980. Inbördeskriget startade 1989 och medförde omkring 150 000 dödsoffer och 700 000 tog sin tillflykt till omgivande länder.

UNOMOZ – Moçambique

Moçambique blev fritt från Portugal 1975. Några år senare började den väpnade kampen mellan regeringen och den Sydafrikastödda Resistencia Nacional Moçambicana (RENAMO), Moçambiques nationella motståndsrörelse.

UNOMSIL – Sierra Leone

Konflikten i Sierra Leone startade 1991 då en rebellrörelse startade krig mot regeringen. The Economic Community of West African States (ECOWAS) etablerade en fredsfrämjande mission, Monitoring Group – ECOMOG, som i samarbete med regeringsarmén försökte stoppa rebellerna.

UNOWA – Västafrika

UNOWA uppgift är att förstärka samordningen mellan de olika FN-insatserna i området: UNMIL – Liberia, UNOCI – Elfenbenskusten, UNIOSIL – Sierra Leone.

UNSMA – Afghanistan

UNSMA stödde politisk utveckling, och humanitär samordning och innehöll en cell för militära frågor.

UNTAET – Östtimor

Östtimors befolkning uttryckte sin vilja att bli självständigt land vid valen i augusti 1999. Indonesisk förvaltning lämnade Östtimor och FN övertog genom UNTAET de exekutiva befogenheterna, inklusive ansvaret för att sätta upp en lokal poliskår.

UNTEA/UNSF – Västra Nya Guinea

Holland hade administrerat Västra Nya Guinea sedan 1828. När Indonesien blev självständigt 1949 var parterna inte överens om Västra Nya Guineas status varför ärendet togs till FN:s Säkerhetsråd 1954.

UNYOM – Jemen

I september 1962 utbröt inbördeskrig i Jemen. Saudiarabien och Förenade Arabrepubliken (Egypten) stödde olika parter i konflikten.