Avslutade enskilda insatser

Enskilda insatser avser bidrag med militär personal som inte är truppbidrag, till exempel militära observatörer, enskilda officerare som ingått i staber och militära rådgivare.

Här visas avslutade enskilda insatser som avslutades för mer än fem år sedan. 

AFGAHNISTAN 20120414. Fs 22 genomför en operation (Ebtekar 4) i området väster om Masar e Sharif. Under sex dagar stöttade den svenska styrkan Afghanska soldater och poliser som sökte efter vapen och annan olaglig verksamhet i byarna i området.   
 Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.
Afghanistan – Unama

Unama - United Nations Assistance Mission in Afghanistan - är FN:s insats i Afghanistan. I Afghanistan tjänstgör en svensk militärrådgivare vid MAU (Military Advisory Unit) under FN-flagg.

Svenska soldater på patrull i bosnisk by under BA03.
Bosnien-Hercegovina – EUFOR

Sammanlagt har över 15 000 svenskar deltagit i Försvarsmaktens insats i Bosnien-Hercegovina mellan 1992 och 2008. Från november 2012 till september 2016 bestod det svenska deltagandet av två stabsofficerare samt instruktörer och rådgivare.

EUFOR – Makedonien

Efter att FN-missionen UNPREDEP lämnade Makedonien i februari 1999 genomförde NATO tre operationer i området i syfte att förbättra säkerhetssituationen.

EUMM – Balkan

Missionen EUMM etablerades i september 1991 och omfattar Bosnien, Serbien (inklusive Kosovo ), Montenegro, Albanien och FYROM.

IOT – Nigeria/Biafra

International observer team. På begäran av Nigerias regering deltog Sverige, Polen och Kanada under Storbritanniens ledning samt även representant för FN och Organisation of African Unity i IOT för att granska anklagelser om pågående folkmord i Nigeria.

JMM/JMC – Sudan

Sudan är till ytan Afrikas största land och blev självständigt 1956, men konflikten mellan befolkning i norra respektive södra Sudan hade då redan börjat. Konflikten är komplex, men handlar ofta om kamp om olika typer av naturresurser, vem som skall äga makt och vilken påverkan religionen skall ha.

Kongo Bunia
Kongo-Kinshasa – Eusec

I Demokratiska republiken Kongo arbetade Eusec för att skapa ett tryggt, öppet och demokratiskt samhälle. Målet var ett land där mänskliga rättigheter ersätter mänskligt lidande.

Sigrid Kaag, chef för FN:s och OPCW:s gemensamma insats att destruera Syriens kemiska vapen, besöker norska fregatten KNM Helge Ingstad. Här tillsammans med befälhavaren Per Rostad.
Medelhavet – UNOPCW

Den 27 september 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2118, som stöd för OPCW:s (Organisationen för avskaffandet av kemiska vapen) beslut att destruera Syriens program för kemiska vapen.

MINUGUA – Guatemala

Inbördeskriget i Guatemala startade 1960 och hade sin bakgrund i ojämlik jordfördelning. FN tog initiativ till fredsförhandlingar 1990.

ABÉCHÉ 20080625.Delar ur pluton Alfa eskorterar FN-prsonal som besöker flyktingläger och byar runt om Farchana. Plutonen fick bistå FN-personalen med bogserhjälp på grund av det i bland dåliga väglaget..EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken går under namnet Eufor Tchad/RCA och har varit på plats sedan februari i år. Insatsen kommer att bestå av 3700 soldater som ska bidra till att skydda civilbefolkning och flyktingar i östra Tchad. EU-insatsen har också som uppgift att skydda FN:s personal på plats i polisinsatsen Minurcat. EU-insatsen planeras pågå till mitten på mars 2009. .Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Minurcat - Tchad

Den 15 mars 2009 övertog Minurcat det operativa ansvaret i Tchad och Centralafrikanska republiken från Eufor, ett uppdrag som sträckte sig fram till den 31 december 2010. Det svenska deltagandet avslutades sommaren 2009.

MONUA – Angola

MONUA fick i uppgift att hjälpa till med att konsolidera fredsprocessen och den nationella försoningsprocessen, förstärka de förtroendeskapande åtgärderna och att skapa en miljö av stabilitet.

ONUCA – Centralamerika

ONUCA blev den första FN-missionen på västra halvklotet. Operationen hade sin grund i de pågående konflikterna i Centralamerika.

ONUSAL – El Salvador

Inbördeskriget i El Salvador startade 1980 och kostade omkring 75 000 människor livet. I september 1989 kom regering och gerilla överens om att begära FN-stöd for att få slut på inbördeskrig.

OSCE – Tjetjenien

Uppgiften för Assistance Group var bland annat att verka för respekt för mänskliga rättigheter och andra grundläggande rättigheter.

OSGAP – Afghanistan

FN behöll en politisk närvaro i Afghanistan genom OSGAP som fortsatta att följa utvecklingen i området

Gori, Georgien 20080903..Bostadområde skadat av flygbomb i staden Gori, Georgien. Gori lämnades fem dagar tidigare över till de georgiska myndigheterna efter att ha varit ockuperat av ryska styrkor. Vid fototillfället pågick återuppbyggnad av de skadade husen...Foto: Sg Mats Nyström/Combat Camera
OSSE - Georgien

OSSE:s insats i Georgien inleddes i december 1992 som svar på de väpnade konflikterna i landet efter självständighetsförklaringen 1991. Insatsen stödde den georgiska regeringen inom fyra områden: konfliktlösning, demokratisering, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Sudan – Unamid

Unamid bildades den 31 juli 2007 och ersatte den tidigare insatsen i Darfurprovinsen i västra Sudan, ett område lika stort som Spanien.

UN Office in Georgia

Abchazien är beläget i nordvästra Georgien. Konflikten är gammal och abchazierna är i minoritet i sin egen provins. Schismen började med att provinsen försökte separera sig från centralregeringen.

UN Peace Observation Commission – Grekland

I samband med det grekiska inbördeskriget begärde Greklands regering 1948 att FN skulle sända personal till Grekland för att undersöka om Albanien, Bulgarien och Jugoslavien stödde rebellerna.

UNAMIS – Sudan

UNAMIS var en politisk mission etablerad i syfte att underlätta kontakt med parterna i konflikten och för att förbereda för en eventuell kommande fredsoperation.

UNAMISIL – Sierra Leone

Konflikten i Sierra Leone startade 1991 då en rebellrörelse startade krig mot regeringen. The Economic Community of West African States (ECOWAS) etablerade en fredsfrämjande mission, Monitoring Group – ECOMOG, som i samarbete med regeringsarmén försökte stoppa rebellerna.

UNAVEM II – Angola

UNAVEM etablerades i december 1988 för att verifiera kubansk trupps uttåg, övervaka såväl eldupphör som den angolanska polisen under en fastställd period samt att observera och verifiera val i landet, allt i överensstämmelse med fredsavtalet undertecknat av Angolas regering och rebellrörelsen UNITA under ledning av Jonas Savimbi.

UNAVEM III – Angola

Angola blev ett självständigt land 1975 efter nära 15 års väpnad kamp mot kolonialmakten Portugal, en kamp som förts av tre olika motståndsrörelser: Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) och União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)

UNCRO – Kroatien

UNCRO uppstod ur UNPROFOR Croatian Command när UNPROFOR i februari 1995 omorganiserades till UNPF med underlydande enskilda missioner.

UNDOF – Syrien

I samband med att Syrien anföll på Golanhöjderna den 6 oktober 1973 fortsatte UNTSO att observera händelseutvecklingen. Stridshandlingar på Golanhöjderna fortsatte in i maj 1974.

UNGOMAP – Afghanistan/Pakistan

I december 1979 grupperades sovjetiska trupper i Afghanistan för att stödja den sittande regeringen i dess kamp mot rebeller. Över 100 000 soldater kom att samtidigt tjänstgöra i landet.

UNIIMOG – Iran/Irak

Krig utbröt mellan Iran och Irak sommaren 1980. Generalsekreteraren i FN utsåg statsminister Olof Palme som sin särskilde representant under 1980–1982. Kriget kom att vara i åtta år och var mycket kostsamt i människoliv.

UNIKOM – Irak/Kuwait

Generalsekreteraren hade förberett en observatörsmission att starta så snart Irak formellt accepterade de krigförandes eldupphöröverenskommelse. För första gången överenskom alla fem permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet att delta med militära observatörer i en fredsbevarande operation.

UNIOSIL – Sierra Leone

Konflikten i Sierra Leone startade 1991 då en rebellrörelse startade krig mot regeringen. The Economic Community of West African States (ECOWAS) etablerade en fredsfrämjande mission, Monitoring Group – ECOMOG, som i samarbete med regeringsarmén försökte stoppa rebellerna.

UNIPOM – Indien/Pakistan

UNIPOM etablerades för att övervaka eldupphör längs den indiska – pakistanska gränsen utom i delstaten Jammu och Kashmir (där UNMOGIP verkade).

Unisfa - Sudan

Den 9 juli 2011 delades Sudan i två delar: Sudan och Sydsudan. Delningen föregicks av många år av inbördeskrig och lokala konflikter, inte minst i det oljerika Abyeiområdet som ligger på gränsen mellan Sudan och Sydsudan.

Unmee - Etiopien/Eritrea

Eritrea blev självständigt från Etiopien 1991, efter ett trettio år långt befrielsekrig. 1998 blossade striderna upp igen på grund av en gränskonflikt. Efter vapenstilleståndet år 2000 gick de båda länderna med på att skriva på ett fredsavtal.

MCS 7 ligger inbäddad i grönskan i ett otillgängligt område i Nepal.
Unmin - Nepal

Det tio år långa inbördeskriget i Nepal som började 1996 slutade med att monarkin upplöstes, en ny konstitution antogs och att en regeringen valdes 2008. När fredsfördraget skrevs 2006 gick samtliga stridande parter med på att låta FN hjälpa till att bevaka fredsprocessen. Unmin bildades för detta ändamål i januari 2007.

Unmis - Sudan

Insatsen som etablerades 25 mars 2005 omfattade södra Sudan. Högkvarteret var beläget i Sudans huvudstad Khartoum med en del av arbetet förlagt till Juba i södra Sudan. Missionen grundade sig på resolution 1590 i FN:s säkerhetsråd.

UNMISET – Östtimor

Insatsens uppgift var att stödja regeringen inom områdena stabilitet, demokrati och juridik, intern säkerhet och upprätthållande av lag och ordning samt att stödja övervakning av landets gränser.

UNMOP – Kroatien

Observatörer grupperades på Prevlakahalvön redan i februari 1992, det vill säga under UNPROFOR-tiden. Från mars 1995 leddes Prevlaka-observatörerna av UNCRO.

UNOGIL – Libanon

Efter det den sittande presidenten i Libanon försökt förändra konstitutionen för att möjliggöra hans omval utbröt inbördeskrig i maj 1958. Vapen smugglades in i landet bland annat över gränsen mot Syrien (då del av Förenade Arabrepubliken).

Unomig - Georgien

Unomig inrättades av FN:s säkerhetsråd i augusti 1993 för att kontrollera att det eldupphör som tecknades mellan Republiken Georgien och styrkor i Abchazien efterlevdes. Ett särskilt fokus lades på situationen i staden Sukhumi i Georgien.

UNOMIL – Liberia

Liberia grundades av frigivna amerikanska slavar och blev republik 1847. Slavättlingarna var sedan i konstant regeringsställning fram till en militärkupp 1980. Inbördeskriget startade 1989 och medförde omkring 150 000 dödsoffer och 700 000 tog sin tillflykt till omgivande länder.

UNOMOZ – Moçambique

Moçambique blev fritt från Portugal 1975. Några år senare började den väpnade kampen mellan regeringen och den Sydafrikastödda Resistencia Nacional Moçambicana (RENAMO), Moçambiques nationella motståndsrörelse.

UNOMSIL – Sierra Leone

Konflikten i Sierra Leone startade 1991 då en rebellrörelse startade krig mot regeringen. The Economic Community of West African States (ECOWAS) etablerade en fredsfrämjande mission, Monitoring Group – ECOMOG, som i samarbete med regeringsarmén försökte stoppa rebellerna.

UNOWA – Västafrika

UNOWA uppgift är att förstärka samordningen mellan de olika FN-insatserna i området: UNMIL – Liberia, UNOCI – Elfenbenskusten, UNIOSIL – Sierra Leone.

UNSMA – Afghanistan

UNSMA stödde politisk utveckling, och humanitär samordning och innehöll en cell för militära frågor.

ALEPPO, SYRIEN 20120805 Utsikt från UNSMIS teamsite i Aleppo. Strax efter att bilden togs utbröt strid i området mellan regeringsstyrkor och oppositionen. Foto: Per Gröndal/Försvarsmakten. BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES.
Unsmis - Syrien

FN:s insats i Syrien, Unsmis (United Nations Supervision Mission in Syria) sattes inledningsvis upp för en 90 dagarsperiod från och med den 21 april, 2012, och bestod av 300 obeväpnade militära observatörer från en mängd länder. Syftet var att allt väpnat våld i Syrien skulle upphöra.

UNTAET – Östtimor

Östtimors befolkning uttryckte sin vilja att bli självständigt land vid valen i augusti 1999. Indonesisk förvaltning lämnade Östtimor och FN övertog genom UNTAET de exekutiva befogenheterna, inklusive ansvaret för att sätta upp en lokal poliskår.

UNTEA/UNSF – Västra Nya Guinea

Holland hade administrerat Västra Nya Guinea sedan 1828. När Indonesien blev självständigt 1949 var parterna inte överens om Västra Nya Guineas status varför ärendet togs till FN:s Säkerhetsråd 1954.

UNYOM – Jemen

I september 1962 utbröt inbördeskrig i Jemen. Saudiarabien och Förenade Arabrepubliken (Egypten) stödde olika parter i konflikten.

Nederländska Landing Craft Rubber Motorized (LCRM) möts upp och bogseras av svenska stridsbåtar från stranden vid Mogadishus internationella flygplats. Som en del av EU Naval Force beredduppgift (secondary support task) levererar fartyget HNLMS Johan de Witt två fordon till EUCAP NESTOR. Detta sker genom en logistikoperation mot flygplatsen i Mogadishu. Svenska stridsbåtar agerar platformar för spaning och undersökning av stranden under den förberedande fasen och som närskydd för landstigande delar via den holländska LCU:n (Landing Craft Utility) under genomförandefasen.

Nyligen avslutade internationella insatser

Faktasidor om internationella insatser som avslutats de senaste fem åren.