UN Peace Observation Commission – Grekland

I samband med det grekiska inbördeskriget begärde Greklands regering 1948 att FN skulle sända personal till Grekland för att undersöka om Albanien, Bulgarien och Jugoslavien stödde rebellerna.

United Nations Special Committee on the Balkans etablerades av Generalförsamlingen. Kommissionen fann visst stöd för Greklands påståenden och inrättade UNSCOB – United Nations Security Commission on the Balkans trots att Jugoslavien, Bulgarien och Albanien motsatte sig beslutet och därmed inte samarbetade med UNSCOB.

1951 beslöt Generalförsamlingen att UNSCOB skulle efterträdas av the UN Peace Observation Commission som verkade 1952–1954. Denna kommission upprättade en operativ underenhet: The Sub-Commission of the Peace Observation Commission.

Sverige ingick tillsammans med fyra andra länder i The Sub Commission och vid sitt första möte beslöt de fem länderna att avdela varsin militär observatör och att Storbritannien skulle avdela en chefsobservatör. Observatörerna undersökte klagomål från den grekiska regeringen liksom från Albanien och Bulgarien.

De senare länderna tillät dock inga observatörer på eget territorium. Missionen avvecklades sedan Grekland och Bulgarien kommit överens om att bilda gemensam gränskommission.