ONUSAL – El Salvador

Inbördeskriget i El Salvador startade 1980 och kostade omkring 75 000 människor livet. I september 1989 kom regering och gerilla överens om att begära FN-stöd for att få slut på inbördeskrig.

För att verifiera en överenskommelse från 1990 beslöt Säkerhetsrådet att etablera ONUSAL. Missionen övervakade olika aspekter i fredsavtalet inklusive avväpning av rebellrörelsen och en femtioprocentig reduktion av regeringsarmén.

Missionen stödde eliminerandet av grundorsakerna till inbördeskriget, till exempel det legala systemet, avskaffande av specialpolis, att utbilda en helt ny poliskår, reform av tilldelningen av jordbruksmark med mera.

Regeringen begärde att ONUSAL skulle övervaka valen 1994 varvid 800 valobservatörer tillfördes.