UNCRO – Kroatien

UNCRO uppstod ur UNPROFOR Croatian Command när UNPROFOR i februari 1995 omorganiserades till UNPF med underlydande enskilda missioner.

Under sommaren 1995 genomförde kroatiska armén en militär operation och fördrev kvarvarande serber. Därmed omöjliggjordes FN:s uppdrag att skydda de i Kroatien boende serberna och UNCRO stängdes.

Fakta

UNCRO – United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Stabsofficerare och UNPF stabskompaniet ingick i UNCRO men redovisas under UNPROFOR (före detta Jugoslavien)

Geografiskt område: Kroatien

Högkvarter: Zagreb

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 981 (1995) med flera

Etablerad: Mars 1995 till januari 1996

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: Max 15 522 inkluderande 14 663 trupp, 328 militära observatörer och 531 poliser

Omkomna i UNCRO: 16 personer (ingen svensk)