UNOGIL – Libanon

Efter det den sittande presidenten i Libanon försökt förändra konstitutionen för att möjliggöra hans omval utbröt inbördeskrig i maj 1958. Vapen smugglades in i landet bland annat över gränsen mot Syrien (då del av Förenade Arabrepubliken).

På Libanons begäran upprättade Säkerhetsrådet en observatörsmission och inom någon dag var tio observatörer från UNTSO på plats.

Efterhand etablerades 49 observationsplatser i gränsområdet mot Syrien samt genomfördes markpatruller och flygövervakning inklusive fotografering av aktiviteter i området. UNOGIL disponerade 18 flygplan och sex helikoptrar. Konflikten mellan parterna löstes och UNOGIL kunde avvecklas mot slutet av 1958.

Fakta

UNOGIL - United Nations Observation Group in Lebanon

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt bemannade svenska befattningar: 83 inklusive bemanning av en flygspaningsgrupp med bland annat fyra flygplan Sk16

Geografiskt område: Libanon i anslutning till östra gränsen

Högkvarter: Beirut

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 128 (1958)

Etablerad: Juni till november 1958

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: Upp till 591 militär personal tjänstgjorde samtidigt

Omkomna i UNOGIL: Inga