UNMOP – Kroatien

Observatörer grupperades på Prevlakahalvön redan i februari 1992, det vill säga under UNPROFOR-tiden. Från mars 1995 leddes Prevlaka-observatörerna av UNCRO.

När UNCRO i januari 1996 upphörde skapades en fristående observatörsmission; UNMOP. Missionen avvecklades efter att framgångsrikt ha uppfyllt sitt mandat att övervaka demilitarisering av Prevlakahalvön.