UNMOP – Kroatien

Observatörer grupperades på Prevlakahalvön redan i februari 1992, det vill säga under UNPROFOR-tiden. Från mars 1995 leddes Prevlaka-observatörerna av UNCRO.

När UNCRO i januari 1996 upphörde skapades en fristående observatörsmission; UNMOP. Missionen avvecklades efter att framgångsrikt ha uppfyllt sitt mandat att övervaka demilitarisering av Prevlakahalvön.

Fakta

UNMOP – United Nations Mission of Observers in Prevlaka (Kroatien)

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt åtta militära observatörer till och med oktober 2001. Överste Göran Gunnarsson var chef för UNMOP januari till december 1996.
Geografiskt område: Prevlakahalvön (gränsområdet mellan Kroatien och Federala Republiken Jugoslavien)

Högkvarter: Cavtat, Kroatien

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 779 (1992) och 1038 (1995) med flera

Etablerad: Februari 1996 till december 2002

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 28 militära observatörer

Omkomna i UNMOP: Ingen