UNMISET – Östtimor

Insatsens uppgift var att stödja regeringen inom områdena stabilitet, demokrati och juridik, intern säkerhet och upprätthållande av lag och ordning samt att stödja övervakning av landets gränser.

Uppgiften avslutades framgångsrikt och avlöstes av ett mindre FN-kontor, The UN Office in Timor-Leste (UNOTIL).

Fakta

UNMISET – United Nations Mission of Support in East Timor

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Fem militära observatörer

Geografiskt område: Östtimor (Timor Leste)

Högkvarter: Dili

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1410 (2003)

Etablerad: Maj 2002 till maj 2005

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 4 478 man trupp, 122 militära observatörer, 754 poliser (september 2002)

Omkomna i UNMISET: 25 personer (ingen svensk)