UNMISET – Östtimor

Insatsens uppgift var att stödja regeringen inom områdena stabilitet, demokrati och juridik, intern säkerhet och upprätthållande av lag och ordning samt att stödja övervakning av landets gränser.

Uppgiften avslutades framgångsrikt och avlöstes av ett mindre FN-kontor, The UN Office in Timor-Leste (UNOTIL).