JMM/JMC – Sudan

Sudan är till ytan Afrikas största land och blev självständigt 1956, men konflikten mellan befolkning i norra respektive södra Sudan hade då redan börjat. Konflikten är komplex, men handlar ofta om kamp om olika typer av naturresurser, vem som skall äga makt och vilken påverkan religionen skall ha.

Kriget i södra Sudan bedöms ha medfört två miljoner döda, fyra miljoner interna flyktingar och 600 000 som flytt landet. I januari 2002 undertecknades ett eldupphöravtal mellan Sudans regering och den sudanesiska rebellrörelsen The Sudan Peoples Liberation Movement. Enligt avtalet skulle en samarbetsorganisation - Joint Military Commission - etableras och en internationell övervakningsfunktion - Joint Monitoring Commission - skapas. Båda funktionerna innehöll såväl representanter för parterna i konflikten som internationella representanter. De länder som ingick i Friends of Nuba tillhandahöll de obeväpnade monitorerna. Uppgiften var att övervaka efterlevnaden av vapenstilleståndet genom att inspektera parterna förband, vapen- och ammunitionsförråd samt koordinera humanitärt understöd. JMC/JMM säkerställde att parterna var ansvariga för att vidmakthålla eldupphör. Operationen övertogs av UNMIS i mars 2005.