UNTAET – Östtimor

Östtimors befolkning uttryckte sin vilja att bli självständigt land vid valen i augusti 1999. Indonesisk förvaltning lämnade Östtimor och FN övertog genom UNTAET de exekutiva befogenheterna, inklusive ansvaret för att sätta upp en lokal poliskår.

Under första halvåret 2000 återvände mer än 167000 flyktingar från Indonesien. FN medverkade till att skapa ett nytt rättssystem, en ny poliskår och en ny armé.

2001 genomfördes åter allmänna val och en folkförsamling valdes med uppgift att skapa en ny konstitution och en övergångsregering bildades. UNTAET upphörde i samband med att den nyvalde presidenten tillträdde.

Östtimor (Timor-Leste) blev FN:s 191 medlemsnation den 22 september 2002. Därmed kunde FN:s ansträngningar skifta fokus mot att stödja den nya administrationen.

Fakta

UNTAET – United Nations Transitional Administration in East Timor

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Två militära observatörer

Geografiskt område: Östra Timor

Högkvarter: Dili

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1272 (1999)

Etablerad: Oktober 1999 till maj 2002

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 9 150 militär personal och 1 640 poliser

Omkomna i UNTAET: 17 personer (ingen svensk)