EUMM – Balkan

Missionen EUMM etablerades i september 1991 och omfattar Bosnien, Serbien (inklusive Kosovo ), Montenegro, Albanien och FYROM.

Den svenska styrkan bestod av sex monitorer fram till 2008. Mandatet grundas på ett antal överenskommelser med berörda parter från 1991 och senare.

Missionens uppgift
EUMM har till uppgift att följa och rapportera det politiska läget, särskilt säkerhetspolitiska frågor, samt även gräns- och interetniska frågor. EUMM skall även genom sitt arbete bidra till så kallad Early Warning om potentiella oroligheter och destabilisering, samt medverka i förtroendeskapande åtgärder i insatsområdet. Före den 23 december 2000 hade EUMM benämningen ECMM som stod för European Community Monitoring Mission.