Minurcat – Tchad

Den 15 mars 2009 övertog Minurcat det operativa ansvaret i Tchad och Centralafrikanska republiken från Eufor, ett uppdrag som sträckte sig fram till den 31 december 2010. Det svenska deltagandet avslutades sommaren 2009.

ABÉCHÉ 20080625.Delar ur pluton Alfa eskorterar FN-prsonal som besöker flyktingläger och byar runt om Farchana. Plutonen fick bistå FN-personalen med bogserhjälp på grund av det i bland dåliga väglaget..EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken går under namnet Eufor Tchad/RCA och har varit på plats sedan februari i år. Insatsen kommer att bestå av 3700 soldater som ska bidra till att skydda civilbefolkning och flyktingar i östra Tchad. EU-insatsen har också som uppgift att skydda FN:s personal på plats i polisinsatsen Minurcat. EU-insatsen planeras pågå till mitten på mars 2009. .Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
ABÉCHÉ 20080625.Delar ur pluton Alfa eskorterar FN-prsonal som besöker flyktingläger och byar runt om Farchana. Plutonen fick bistå FN-personalen med bogserhjälp på grund av det i bland dåliga väglaget..EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken går under namnet Eufor Tchad/RCA och har varit på plats sedan februari i år. Insatsen kommer att bestå av 3700 soldater som ska bidra till att skydda civilbefolkning och flyktingar i östra Tchad. EU-insatsen har också som uppgift att skydda FN:s personal på plats i polisinsatsen Minurcat. EU-insatsen planeras pågå till mitten på mars 2009. .Foto: Johan Lundahl/Combat Camera
Personal ur Minurcat eskorteras av svenska soldater. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Tchad blev självständigt från Frankrike 1960 men bara fem år senare utbröt ett långvarigt inbördeskrig om landets resurser. År 1979 erövrades huvudstaden av rebeller som fortsatte att strida inbördes. General Idriss Déby tog makten 1990 och är fortfarande landets president.

I början av 2006 började Darfurkonflikten i Sudan spridas in över gränsen till Tchad, vilket trappade upp våldet mellan olika etniska grupper. Detta i ett land vars befolkning består av omkring 200 etniska grupper.

Uppgiften för Minurcat var att säkerställa en trygg och säker miljö samt att underlätta för humanitära organisationer att arbeta i insatsområdet. Övriga uppgifter gick ut på att säkerställa rörelsefrihet för FN-personal och ickestatliga organisationer, skydda FN-personal, byggnader och anläggningar. Dessutom skulle Minurcat skydda flyktingar och stödja alla ansträngningar för att skapa en stabilitet som på sikt skulle bidra till att flyktingar och tvångsförflyttad personal skulle kunna återvända hem.

Som mest bestod Minurcat av 5 525 personer.