UNIPOM – Indien/Pakistan

UNIPOM etablerades för att övervaka eldupphör längs den indiska – pakistanska gränsen utom i delstaten Jammu och Kashmir (där UNMOGIP verkade).

Utöver detta övervakade UNIPOM ländernas tillbakadragande av militära enheter till de positioner förbanden innehade den 5 augusti 1965. Tillbakadragande följde eldupphöröverenskommelsen och UNIPOM:s mandat var därmed fullgjort.

Fakta

UNIPOM – United Nations India-Pakistan Observation Mission

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Tre militära observatörer från UNTSO och UNMOGIP

Geografiskt område: Längs gränsen mellan Indien och Pakistan från Kashmir till havet

Högkvarter: Lahore (Pakistan) och Amritsar (Indien)

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 205 (1965)

Varaktighet: September 1965 till mars 1966

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 96 militära observatörer (oktober 1966)