UNIPOM – Indien/Pakistan

UNIPOM etablerades för att övervaka eldupphör längs den indiska – pakistanska gränsen utom i delstaten Jammu och Kashmir (där UNMOGIP verkade).

Utöver detta övervakade UNIPOM ländernas tillbakadragande av militära enheter till de positioner förbanden innehade den 5 augusti 1965. Tillbakadragande följde eldupphöröverenskommelsen och UNIPOM:s mandat var därmed fullgjort.