Unmee – Etiopien/Eritrea

Eritrea blev självständigt från Etiopien 1991, efter ett trettio år långt befrielsekrig. 1998 blossade striderna upp igen på grund av en gränskonflikt. Efter vapenstilleståndet år 2000 gick de båda länderna med på att skriva på ett fredsavtal.

Insatsen Unmee bildades i juni 2000 för att övervaka freden mellan de båda länderna och omfattar geografiskt Etiopien och Eritrea. Högkvarteret var beläget i både Asmara och Addis Abeba.

I uppdraget ingick övervakning av eldupphör, kontroll av den etiopiska omgrupperingen samt patrullering av den tillfälliga säkerhetszonen, en 25 kilometer bred avmilitariserad zon som upprättades på den eritreanska sidan av gränsen. Unmee ledde också en militär samordningskommission, administration av minröjning i området samt samordning av de militära, humanitära och civila insatserna.

Sverige bidrog till Unmee med militärobservatörer. Insatsen avslutades under hösten 2008.