UNIKOM – Irak/Kuwait

Generalsekreteraren hade förberett en observatörsmission att starta så snart Irak formellt accepterade de krigförandes eldupphöröverenskommelse. För första gången överenskom alla fem permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet att delta med militära observatörer i en fredsbevarande operation.

Beslutet om UNIKOM togs med stöd av kapitel VII i FN-stadgan. Del av den svenska bataljonen i UNIFIL avdelades att inledningsvis stödja etablerandet av UNIKOM med en transportenhet som omgrupperade ett antal fordon landsvägen från Libanon via Israel, Jordanien och Irak till Kuwait under det att huvuddelen av personalen flygtransporterades.

Fem skyttekompanier från UNIFIL och UNFICYP ingick i UNIKOM tiden april-juni 1991. Från Sverige sändes en mindre logistikenhet att verka under tiden som UNIKOM byggde upp egen kapacitet. UNIKOM övervakade en 200 kilometer lång och 15 kilometer bred demilitariserad zon samt 40 kilometer av en vattenled i området mellan länderna.

UNIKOM upphörde i samband med invasionen av Irak 2003. Under 1992 avdelade UNIKOM upp till 50 observatörer att tjänstgöra i United Nations Liasion Office in Yugoslavia (UNLOY). I början av 1994 förstärktes UNIKOM med en infanteribataljon för att bättre kunna kontrollera sitt område.