MONUA – Angola

MONUA fick i uppgift att hjälpa till med att konsolidera fredsprocessen och den nationella försoningsprocessen, förstärka de förtroendeskapande åtgärderna och att skapa en miljö av stabilitet.

Rebellrörelsen UNITA fortsatte med stridshandlingar, bland annat sköts två FN-flygplan ner. MONUA kunde därmed inte lösa sina uppgifter.. Säkerhetsrådet såg ingen annan utväg än att avbryta operationen samt att genomföra omfattande sanktioner mot rebellrörelsen UNITA. MONUA avlöstes 1999 av en politisk FN–mission, United Nations Office in Angola, med uppgift att samverka med olika regeringsfunktioner. I anslutning till att UNITA:s ledare Savimbi dödades i februari 2002 tog fredsprocessen avgörande steg framåt, UN Mission in Angola, UNMA etablerades och omfattade bland annat ett observatörselement med 142 observatörer som verkade augusti 2002 till början av 2003. I samband med att Angola tog plats i FN:s Säkerhetsråd 2003 avvecklades denna insats.