UN Office in Georgia

Abchazien är beläget i nordvästra Georgien. Konflikten är gammal och abchazierna är i minoritet i sin egen provins. Schismen började med att provinsen försökte separera sig från centralregeringen.

När regeringen sände in georgisk trupp i Abchazien under sommaren 1992 utbröt väpnad strid. Efter att ett eldupphör framförhandlats i Moskva i september 1992 begärde parterna att FN och OSSE skulle medverka vid genomförandet av avtalet.

Avtalet bröt samman och i oktober erövrade abchaziska styrkor nära 80 procent av provinsen. FN etablerade närvaro i september 1992.