MINUGUA – Guatemala

Inbördeskriget i Guatemala startade 1960 och hade sin bakgrund i ojämlik jordfördelning. FN tog initiativ till fredsförhandlingar 1990.

Ett avtal om humanitär rätt började verifieras från 1994 och operationen fick ett långt namn United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Commitments of the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala med kortnamnet MINUGUA.

Avtalet genomförde verifikation och institutionsbyggande aktiviteter över hela Guatemala med kraftsamling till mänskliga rättigheter. Efter sex års förhandling under FN ledning tog 36 år av inbördeskrig slut i december 1996 när parterna i konflikten undertecknade avtalet om en fast och bestående fred.

Uppgiften för de militära observatörerna var att övervaka eldupphöröverenskommelsen samt att verifiera avväpning och demobilisering av gerillans trupper. Denna militära operation inordnades som en enhet under den humanitära operationen.