OSGAP – Afghanistan

FN behöll en politisk närvaro i Afghanistan genom OSGAP som fortsatta att följa utvecklingen i området

OSGAP samverkade med the UNOCA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian and Economic Assistance Programmes relating to Afghanistan).

Fakta

OSGAP – Office of the Secretary General in Afghanistan

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt tre officerare

Geografiskt område: Afghanistan

Högkvarter: Kabul och Rawalpindi (Pakistan)

Mandat: Generalsekreterarens beslut

Etablerad: Mars 1990 till februari 1994

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: Upp till tolv samverkansofficerare