OSGAP – Afghanistan

FN behöll en politisk närvaro i Afghanistan genom OSGAP som fortsatta att följa utvecklingen i området

OSGAP samverkade med the UNOCA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian and Economic Assistance Programmes relating to Afghanistan).