UNDOF – Syrien

I samband med att Syrien anföll på Golanhöjderna den 6 oktober 1973 fortsatte UNTSO att observera händelseutvecklingen. Stridshandlingar på Golanhöjderna fortsatte in i maj 1974.

Efter ett diplomatiskt ingripande av USA nådde Israel och Syrien en överenskommelse att separera sina styrkor och UNDOF etablerades av Säkerhetsrådet för att övervaka separation av de syriska och israeliska styrkorna.

UNDOF:s militära observatörer inspekterar det överenskomna separationsområdet respektive det område där endast begränsade militära resurser får finnas i enlighet med avtalet från maj 1974.

Trupp avdelades inledningsvis från UNEF II i Sinai. Inga observatörer från de permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet skulle få tjänstgöra på Golan, ett förhållande som under senare år har ändrats.

Fakta

UNDOF – United Nations Disengagement Observer Force

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt bemannade svenska befattningar över tiden fyra personer. Sverige har inte haft trupp i UNDOF, men tre svenskar har tjänstgjort som Forc

Commander: generalmajor Carl-Gustaf Ståhl juni 1982–maj 1985, generalmajor Gustaf Wehlin juli 1986–september 1988, generalmajor Bo Wranker augusti 2000–augusti 2003 (en personlig stabsofficer tjänstgjorde del av tiden).

Geografiskt område: Golanhöjderna i Syrien

Högkvarter: Inledningsvis i Damaskus, senare Camp Faouar på syriska sidan av Golanhöjderna

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 350 (1974) med flera

Etablerad: Juni 1974 och pågår

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 1 066 (december 2005) man inklusive två skyttebataljoner och två logistikenheter. Cirka 60 militära observatörer från UNTSO inräknas inte i personalstyrkan.

Omkomna i UNDOF: 48 personer (ingen svensk)