UNDOF – Syrien

I samband med att Syrien anföll på Golanhöjderna den 6 oktober 1973 fortsatte UNTSO att observera händelseutvecklingen. Stridshandlingar på Golanhöjderna fortsatte in i maj 1974.

Efter ett diplomatiskt ingripande av USA nådde Israel och Syrien en överenskommelse att separera sina styrkor och UNDOF etablerades av Säkerhetsrådet för att övervaka separation av de syriska och israeliska styrkorna.

UNDOF:s militära observatörer inspekterar det överenskomna separationsområdet respektive det område där endast begränsade militära resurser får finnas i enlighet med avtalet från maj 1974.

Trupp avdelades inledningsvis från UNEF II i Sinai. Inga observatörer från de permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet skulle få tjänstgöra på Golan, ett förhållande som under senare år har ändrats.