IOT – Nigeria/Biafra

International observer team. På begäran av Nigerias regering deltog Sverige, Polen och Kanada under Storbritanniens ledning samt även representant för FN och Organisation of African Unity i IOT för att granska anklagelser om pågående folkmord i Nigeria.

Konflikten hade rötter långt tillbaka i historien. I juli 1967 förklarade rebeller, i huvudsak från ibo-folket, att Biafra var ett självständigt land och inbördeskriget var därmed ett faktum. I januari 1970 var rebellernas motstånd brutet och kampen tog slut. Under kriget hade IOT granskat om det fanns fog för anklagelser om systematiskt folkmord från de federala truppernas sida. IOT kunde inte finna att anklagelserna hade faktabaserad grund.

IOT – International observer team in Nigeria - Biafra 

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt elva observatörer 

Geografiskt område: Nigeria

Högkvarter: Lagos

Mandat: Svenskt beslut efter framställan från Nigeria

Etablerad: 1968 till 1970

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: Cirka 10 personer