UNIIMOG – Iran/Irak

Krig utbröt mellan Iran och Irak sommaren 1980. Generalsekreteraren i FN utsåg statsminister Olof Palme som sin särskilde representant under 1980–1982. Kriget kom att vara i åtta år och var mycket kostsamt i människoliv.

Båda sidor i konflikten genomförde anfall mot tätorter och från 1984 beordrade FN observatörsmissionen UNTSO att avdela observatörer till vardera Bagdad och Teheran för att vara beredda att rapportera om sådana anfall.

Under sommaren 1987 ökade utsikterna att få till stånd ett eldupphöravtal och sedan ett sådant undertecknats i augusti 1988 etablerades UNIIMOG för att övervaka avtalets olika delar, bland annat övervakades den 1400 km långa eldupphörlinjen.

Jan Eliasson var Generalsekreterarens personlige representant september 1988–februari 1991. Iran och Irak drog efter hand tillbaka sina styrkor till egen sida av den internationellt erkända gränsen varför UNIIMOG:s uppgifter i stort var lösta i samband med att den av FN godkända och av USA ledda koalitionen startade det så kallade Kuwaitkriget i januari 1991, då UNIIMOG stängdes.

Fakta

UNIIMOG – United Nations Iran – Iraq Observer Mission

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 38 militära observatörer

Geografiskt område: Iran och Irak

Högkvarter: Bagdad och Teheran

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 619 (1988)

Etablerad: Augusti 1988 till februari 1991

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: Som mest 400 militära observatörer och därtill militärpolis och ett sjukvårdselement. Inledningsvis verkade ett signalförband.

Omkomna i UNIIMOG: En person (ingen svensk)