UNOMSIL – Sierra Leone

Konflikten i Sierra Leone startade 1991 då en rebellrörelse startade krig mot regeringen. The Economic Community of West African States (ECOWAS) etablerade en fredsfrämjande mission, Monitoring Group – ECOMOG, som i samarbete med regeringsarmén försökte stoppa rebellerna.

1992 genomförde armén en statskupp och tog makten, men rebellerna fortsatte sina attacker. 1995 försökte FN och Organisation of African Unity medla, men utan framgång. 1996 kunde ett avtal slutas mellan rebeller men en ny statskupp 1997, då armén gick tillsammans med rebellerna, förhindrade framgång.

Säkerhetsrådet godkände en plan 1997 där ECOMOG:s trupper och FN:s militära observatörer skulle övervaka bland annat ett vapenembargo. Avtalet kunde inte genomföras varför ECOMOG trupper i februari 1998 anföll rebellregeringen som flydde och den folkvalde presidenten kunde återta sitt ämbete.

I juni 1998 upprättades United Nations Observer Mission in Sierra Leone - UNOMSIL - för att med militära observatörer övervaka den militära situationen och säkerhetssituationen i landet och så långt förhållanden medgav att övervaka avväpning och demobilisering av tidigare stridande.

De obeväpnade observatörerna arbetade under skydd av ECOMOG:s trupp. Missionens civila delar arbetade med att utveckla polisverksamheten och övervaka mänskliga rättigheter. Strider mellan ECOMOG:s förband och regeringstrupperna fortsatte och efter många förhandlingar kom man överens om ett avtal och tillika en större mission – UNAMSIL.