Medelhavet – UNOPCW

Den 27 september 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2118, som stöd för OPCW:s (Organisationen för avskaffandet av kemiska vapen) beslut att destruera Syriens program för kemiska vapen.

Sigrid Kaag, chef för FN:s och OPCW:s gemensamma insats att destruera Syriens kemiska vapen, besöker norska fregatten KNM Helge Ingstad. Här tillsammans med befälhavaren Per Rostad.
Sigrid Kaag, chef för FN:s och OPCW:s gemensamma insats att destruera Syriens kemiska vapen, besöker norska fregatten KNM Helge Ingstad. Här tillsammans med befälhavaren Per Rostad.
Sigrid Kaag, chef för FN:s och OPCW:s gemensamma insats, besöker norska fregatten KNM Helge Ingstad. Foto: UN Photo/Sanae El Hitmi

Ett flertal länder, däribland Norge, Danmark, Ryssland, USA och Italien, ställde materiel och transportresurser till förfogande för insatsen som avslutades 2014.

Insatsen genomfördes gemensamt mellan FN och OPCW och leddes av Sigrid Kaag från Nederländerna.

Sverige bidrog med en marinofficer i insatsen.

UNOPCW – UN Joint Mission Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Geografiskt område: Syrien

Operativt högkvarter: Haag

Främre högkvarter: Damaskus

Mandat: OPCW EC-M-33/DEC.1 samt säkerhetsrådets resolution 2118 (2013)

Etablerad: Oktober 2013 – september 2014

Omkomna: Ingen