Unomig – Georgien

Unomig inrättades av FN:s säkerhetsråd i augusti 1993 för att kontrollera att det eldupphör som tecknades mellan Republiken Georgien och styrkor i Abchazien efterlevdes. Ett särskilt fokus lades på situationen i staden Sukhumi i Georgien.

Avslutningsceremoni för insatsen i Georgien. Foto: Försvarsmakten

Den operativa styrkan bestod som mest av 130 militärobservatörer från 23 länder. Sverige bidrog med tre militärobservatörer och två av 15 civila polisrådgivare. Observatörerna hade till uppgift att observera och rapportera kring genomförandet av eldupphöravtalet mellan separatistregionen Abchazien och Georgien.

Högkvarteret var beläget i Sukhumi i den abchaziska delen av Georgien med så kallade stationeringsorter i de två sektorerna Gali och Zugdidi. Insatsen hade även ett förbindelsekontor i den georgiska huvudstaden Tbilisi. Inledningsvis placeras observatören i en av sektorerna för att efter sex månader omplaceras till ny stationeringsort. Uppgiften löses främst genom daglig patrullverksamhet.

Sedan kriget i augusti 2008 i Georgien har FN ingen permanent närvaro i Kodori-dalen, och efter ett veto från Ryssland lades Unomig ned i juli 2009. I samband med detta avslutades även det svenska deltagandet.

Fakta

United Nations Observer Mission in Georgia

Geografiskt område: Georgien

Högkvarter:Sukhumi 

Etablerad: Augusti 1993

Operativ styrka: Cirka 130 observatörer

Svensk styrka: Tre militära observatörer

Mandat: UNSCR 858, UNSCR 1582, UNSCR 1866