UNOMIG – Georgien

Observatörerna har till uppgift att observera och rapportera implementeringen av eldupphöravtalet mellan separatistregionen Abchazien och Georgien.

Högkvarteret är beläget i Sukhumi i den abchaziska delen av Georgien.

Stationeringsorter är förutom högkvarteret i Sukhumi, de två sektorerna Gali och Zugdidi samt förbindelsekontoret i den georgiska huvudstaden Tbilisi.

Den operativa styrkan består av 130 militärobservatörer från 23 nationer. Sverige bidrar med tre militärobservatörer och två civila polisrådgivare (av 15).

Inledningsvis placeras observatören i en av sektorerna för att efter sex månader omplaceras till ny stationeringsort. Uppgiften löses främst genom daglig patrullverksamhet.

Sedan kriget i augusti 2008 har FN ingen permanent närvaro i Kodori-dalen. Sedan den fredsbevarande styrkan CIS-PKF från Oberoende Staters Samvälde upphörde i oktober 2008 finns det  i praktiken ingen buffertzon längs stilleståndslinjen. Ryska förband understödjer den abchaziska sidan. Utöver Unomig patrullerar EUMM-monitorer den georgiska sidan.

Det svenska deltagandet avslutades sommaren 2009.

Fakta

United Nations Observer Mission in Georgia

Geografiskt område: Georgien

Högkvarter:Sukhumi 

Etablerad: Augusti 1993

Operativ styrka: Cirka 130 observatörer

Svensk styrka: Tre militära observatörer

Mandat: UNSCR 858, UNSCR 1582, UNSCR 1866