ONUCA – Centralamerika

ONUCA blev den första FN-missionen på västra halvklotet. Operationen hade sin grund i de pågående konflikterna i Centralamerika.

Costa Ricas president Oscar Arias Sanchèz kom med en idé att regeringarna aktivt skulle förhindra att gerillarörelser från annat land skulle få tillgång till baser i det egna landet. För denna sin idé belönades president Arias med Nobels Fredspris 1997.

Efter en politisk process kom länderna överens och begärde samtidigt att FN skulle övervaka att signatärerna följde avtalet. Gerillan i El Salvador avrustade under FN:s övervakning.

Fakta

ONUCA – Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica

Försvarsmaktens militär styrka: Totalt 31 militära observatörer

Geografiskt område: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica och El Salvador

Högkvarter: Tegucigalpa, Honduras

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 644 (1989)

Etablerad: November 1989 till januari 1992

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 260 militära observatörer, helikopterförband och patrullbåtsenhet och skyttebataljon

Omkommen i ONUCA: En person