ONUCA – Centralamerika

ONUCA blev den första FN-missionen på västra halvklotet. Operationen hade sin grund i de pågående konflikterna i Centralamerika.

Costa Ricas president Oscar Arias Sanchèz kom med en idé att regeringarna aktivt skulle förhindra att gerillarörelser från annat land skulle få tillgång till baser i det egna landet. För denna sin idé belönades president Arias med Nobels Fredspris 1997.

Efter en politisk process kom länderna överens och begärde samtidigt att FN skulle övervaka att signatärerna följde avtalet. Gerillan i El Salvador avrustade under FN:s övervakning.