UNGOMAP – Afghanistan/Pakistan

I december 1979 grupperades sovjetiska trupper i Afghanistan för att stödja den sittande regeringen i dess kamp mot rebeller. Över 100 000 soldater kom att samtidigt tjänstgöra i landet.

Säkerhetsrådet debatterade situationen i Afghanistan vid upprepade tillfällen under åren, men utan påtaglig framgång förrän 1988 då parterna kom överens om ett sovjetiskt trupptillbakadragande.

Säkerhetsrådet etablerade UNGOMAP för att stödja processen. De militära observatörerna sekonderades från länder som deltog i missionerna UNTSO, UNDOF och UNIFIL. Sovjet uppgav att de hade 100 300 man i Afghanistan och de överlämnade detaljerade tillbakadragningsplaner vars genomförande övervakades av UNGOMAP.

Det sovjetiska tillbakadragande avslutades planmässigt i februari 1989.

Fakta

UNGOMAP – The United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt nio militära observatörer

Geografiskt område: Afghanistan och Pakistan

Högkvarter: Kabul och Islamabad

Mandat: Brev från Säkerhetsrådets ordförande till Generalsekreteraren 15 maj 1988.Säkerhetsrådets resolution 622 (1988).

Etablerad: Maj 1988 till mars 1989

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: Upp till 50 militära observatörer från FN:s missioner i Mellanöstern