UNGOMAP – Afghanistan/Pakistan

I december 1979 grupperades sovjetiska trupper i Afghanistan för att stödja den sittande regeringen i dess kamp mot rebeller. Över 100 000 soldater kom att samtidigt tjänstgöra i landet.

Säkerhetsrådet debatterade situationen i Afghanistan vid upprepade tillfällen under åren, men utan påtaglig framgång förrän 1988 då parterna kom överens om ett sovjetiskt trupptillbakadragande.

Säkerhetsrådet etablerade UNGOMAP för att stödja processen. De militära observatörerna sekonderades från länder som deltog i missionerna UNTSO, UNDOF och UNIFIL. Sovjet uppgav att de hade 100 300 man i Afghanistan och de överlämnade detaljerade tillbakadragningsplaner vars genomförande övervakades av UNGOMAP.

Det sovjetiska tillbakadragande avslutades planmässigt i februari 1989.