Afghanistan – Unama

Unama – United Nations Assistance Mission in Afghanistan – är FN:s insats i Afghanistan. I insatsen tjänstgjorde tidigare en svensk militärrådgivare vid MAU (Military Advisory Unit) under FN-flagg.

UNAMA, Christer Erixon, avsluitad mission i Afghanistan
UNAMA, Christer Erixon, avsluitad mission i Afghanistan
Christer Erixon var Sveriges sista militärrådgivare i Kabul. Här medaljeras han innan resan tillbaka till Sverige. Foto: Privat
AFGAHNISTAN 20120414. Fs 22 genomför en operation (Ebtekar 4) i området väster om Masar e Sharif. Under sex dagar stöttade den svenska styrkan Afghanska soldater och poliser som sökte efter vapen och annan olaglig verksamhet i byarna i området.   
 Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.
Afghanistan. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Den svenske representanten ansvarade för övervakningen av utvecklingen av den afghanska säkerhetsstrukturen (ANSF – Afghan National Security Forces) på strategisk och operativ nivå i Kabul.

Uppföljningen innebar samverkan med såväl det afghanska försvarsdepartementet som förbandsbesök och resor runt om i landet. Rådgivarens uppgift var i huvudsak att rapportera säkerhetsrelaterad utveckling, stödja Unama med rådgivning avseende militärrelaterade frågor samt underlätta civil och militär samverkan. 

Det svenska deltagandet i Unama avslutades i maj 2015.

Unama – United Nations Assistance Mission in Afghanistan

Geografiskt område: Afghanistan

Högkvarter: Kabul

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1401 (2002)

Etablerad: Mars 2002