Sudan – Unamid

Unamid bildades den 31 juli 2007 och ersatte den tidigare insatsen i Darfurprovinsen i västra Sudan, ett område lika stort som Spanien.

Svensk personal i Sudan. Foto: Försvarsmakten

I februari 2003 startade beväpnade grupper i Darfur ett inbördeskrig efter att först ha anklagat regeringen för att gynna arabiska sudaneser framför ickearabiska. Kriget spreds och involverade ett tjugotal stridande parter där den arabiskdominerade milisen, stöttad av sudanesiska regeringsstyrkor, var en. Mellan 250 000 och 350 000 människor beräknas ha dött i de folkmord som följde i konfliktens spår. Över tre miljoner människor är ännu på flykt.

Sedan dess har freden brutits av i princip samtliga parter i konflikten. Den 5 maj 2006, efter sju förhandlingsrundor, undertecknades slutligen ett fredsavtal. Trots att ett stort antal länder stod som garanter för avtalet vägrade vissa grupper att underteckna det.

Unamid har till uppgift att försvara angrepp på personal från FN och Afrikanska unionen, installationer och utrustning, samt att upprätta säkerhet och rörelsefrihet för egen personal och humanitära hjälparbetare. Även om Sudan har ansvaret för Darfurs fredsavtal arbetar Unamid också för att stödja en effektiv implementering av det, samt skydda civila personer med flyktingstatus och underlätta för en återflyttning.

Sverige bidrog tidigare med stabsofficerare i insatsen men sedan augusti 2009 har Försvarsmakten ingen personal i Unamid.

Unamid – United Nations African Union Hybrid Mission in Darfur 

Geografiskt område: Darfur

Operativt högkvarter: El Fasher

Mandat: Säkerhetsrådets resolutioner 1769 (2007).

Etablerad: Juli 2007