EUFOR – Makedonien

Efter att FN-missionen UNPREDEP lämnade Makedonien i februari 1999 genomförde NATO tre operationer i området i syfte att förbättra säkerhetssituationen.

På begäran av Makedoniens president påbörjade EU sin första militära operation någonsin genom att överta ansvaret den 31 mars 2003.

I insatsen deltog 13 EU-stater liksom 14 icke-EU-nationer. Kärnuppgiften var att bidra till fortsatt stabil och säker miljö syftande till att nå ett tillstånd där internationell säkerhetsnärvaro inte längre skulle behövas.

Uppgiften genomfördes genom att visa närvaro i operationsområdet och att samverka med lokala myndigheter. Operation Concordia var en del av EU:s övergripande ambition att stödja Makedoniens regering att komma närmare en framtida integration i EU, allt inom ramen för utveckling av EU:s säkerhetspolitik.

European Union Force in Macedonia – Operation Concordia 

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 20 militär personal. Beteckning: EU01 och EU02.

Geografiskt område: Makedonien

Högkvarter: Skopje

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1371 (2003) godkände insatsen. Europeiska rådets beslut 2003/92/CFSP den 27 januari 2003.

Etablerad: Mars till december 2003

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 400 soldater fördelade på samverkansgrupper och stödresurser