UNSMA – Afghanistan

UNSMA stödde politisk utveckling, och humanitär samordning och innehöll en cell för militära frågor.

Fakta

UNSMA – United Nations Special Mission to Afghanistan

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Från och med november 1999 totalt 3 militära rådgivare

Geografiskt område: Afghanistan

Högkvarter: Islamabad (Pakistan)

Mandat: Generalförsamlingens resolution 52/211

Etablerad: Februari 1994 till mars 2002

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: Fyra samverkansofficerare varav en i Tadzjikistan

Omkomna i UNSMA: Minst en person (ingen svensk)