UNSMA – Afghanistan

UNSMA stödde politisk utveckling, och humanitär samordning och innehöll en cell för militära frågor.