OSCE – Tjetjenien

Uppgiften för Assistance Group var bland annat att verka för respekt för mänskliga rättigheter och andra grundläggande rättigheter.

Insatsens uppgift var att etablera fakta avseende brott mot dessa rättigheter och att hjälpa till att utveckla demokratiska institutioner och processer och vidare att underlätta för leveranser av humanitär hjälp till offer för konflikten.

I december 1998 förvärrades säkerhetssituationen och gruppen tvingades lämna Grozny. Först i juni 2002 var situationen sådan att den internationella staben kunde återvända. Missionen stängde slutgiltigt i december 2002.