OSCE – Tjetjenien

Uppgiften för Assistance Group var bland annat att verka för respekt för mänskliga rättigheter och andra grundläggande rättigheter.

Insatsens uppgift var att etablera fakta avseende brott mot dessa rättigheter och att hjälpa till att utveckla demokratiska institutioner och processer och vidare att underlätta för leveranser av humanitär hjälp till offer för konflikten.

I december 1998 förvärrades säkerhetssituationen och gruppen tvingades lämna Grozny. Först i juni 2002 var situationen sådan att den internationella staben kunde återvända. Missionen stängde slutgiltigt i december 2002.

Fakta

OSCE Assistance Group to Chechnya

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt tre militära rådgivare

Geografiskt område: Tjetjenien

Högkvarter: Grozny

Mandat: OSSE Permanenta Råd den 11 april 1995, PC.DEC/35

Etablerad: April 1995 till december 1998

Operativ styrka: Sex internationella stabsmedlemmar