UNAMIS – Sudan

UNAMIS var en politisk mission etablerad i syfte att underlätta kontakt med parterna i konflikten och för att förbereda för en eventuell kommande fredsoperation.

UNAMIS lämnade stöd till fredssamtal och följde upp framgångar i diskussionerna samt förberedde samordning av humanitära operationer.