UNAMIS – Sudan

UNAMIS var en politisk mission etablerad i syfte att underlätta kontakt med parterna i konflikten och för att förbereda för en eventuell kommande fredsoperation.

UNAMIS lämnade stöd till fredssamtal och följde upp framgångar i diskussionerna samt förberedde samordning av humanitära operationer.

Fakta

UNAMIS – United Nations Advance Mission in Sudan

Försvarsmaktens utlandsstyrka: En stabsofficer

Geografiskt område: Sudan

Högkvarter: Khartoum

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1547 (2004)

Etablerad: Juni 2004 till mars 2005

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 25 militär personal