UNAVEM II – Angola

UNAVEM etablerades i december 1988 för att verifiera kubansk trupps uttåg, övervaka såväl eldupphör som den angolanska polisen under en fastställd period samt att observera och verifiera val i landet, allt i överensstämmelse med fredsavtalet undertecknat av Angolas regering och rebellrörelsen UNITA under ledning av Jonas Savimbi.

Valet hölls i september 1992 och kontrollerades av FN, men ifrågasattes av UNITA. Strider återupptogs i oktober 1992 vilket framtvingade en anpassning av UNAVEM II mandat för att dels stödja de två sidorna att komma överens om förutsättningarna för att komma igång med fredsprocessen och samtidigt på såväl lokal som nationell nivå stödja genomförande av eldupphöravtal.  Efter att Angolas regering och UNITA undertecknat ett fredsavtal i Lusaka (the Lusaka Protocol) den 20 november 1994 övervakade UNAVEM II inledningsvis fredsavtalet men Säkerhetsrådet beslöt att sätta upp en ny mission, UNAVEM III, med nytt mandat och därtill avpassade resurser.