HMS Heros

Fartyget används till bogsering, men även för målgång, isbrytning, och sjöarbeten samt vid prov- och försöksverksamhet mot industrin.

Foto: Försvarsmakten

I serien fanns två fartyg, Heros (A 322) och Hermes (A 253). Dessa byggdes på Karlskrona Örlogsvarv 1955 och 1958 som bogserbåtar. Hermes avvecklades sedan och såldes under 2007. Genom årens lopp har olika modifieringar och ombyggnader genomförts så att de två skiljde sig åt på en del punkter, framförallt inredningsmässigt.

Heros tillhör Marinbasen och används främst i och omkring örlogshamnen i Karlskrona.

Fakta

Deplacement: 205 ton

Längd: 24,5 m

Bredd: 6,9 m

Djupgående: 3,5 m

Maxfart: 11 knop

Motorstyrka: 2 x 270kW

Motor: 2 x SCANIA DSI 14

Max dragkraft: 8 ton

Besättning: 3-6 personer, beroende på uppgift