Försvarssamarbete med Finland

Sverige och Finland har likartade säkerhetspolitiska utgångspunkter. Båda länderna vill fördjupa ett redan omfattande samarbete på försvarsområdet. I enlighet med försvarsbeslutet 2015 samverkar Sverige med Finland både bilateralt och inom befintliga multilaterala forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, EU, FN och Nato.

Finsk och svensk soldat.
Finsk och svensk soldat.
Svenska och finska officerare vid Lombens skjutfält. Bilden tagen vid Arméövning 19. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Finska och svenska soldater under övning North 19 i Rovajärvi.
Tack vare liknande kultur och tillvägagångssätt är det oftast enkelt att samarbeta. Foto: Finska försvarsmakten
Jas 39 Gripen och F/A-18 Hornet.
Jas 39 Gripen och finsk F18 Hornet under flygvapenövning 19. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Finska Gardesjägarregementet övade på Markstridsskolan i Kvarn.
Finska Gardesjägarregementet övade på Markstridsskolan i Kvarn. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Officer från Liberia tillsammans med officerare från Sverige och Finland.
Svenska och finska officerare och soldater utgjorde det nordiska försvarssamarbetets (Nordefco) första rörliga utbildningsgrupp (Mobile Training Team, MTT) i Mali. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Svenska och finska minröjningsfartyg i sjögång.
Svenska och finska minröjningsfartyg i sjögång. Foto: Försvarsmakten

Norden är en fantastisk del av världen som är värd att försvara. Med gemensamma värderingar och liknande intressen har Sverige och Finland inlett ett fördjupat försvarssamarbete. Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet och under 2014 undertecknade de dåvarande försvarsministrarna en handlingsplan för fördjupat försvarssamarbete mellan länderna.

Målet med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. Samarbetet har fördjupats i flera steg under de senaste åren.

Sedan 2015 har regeringen lämnat styrning till Försvarsmakten avseende fördjupat försvarssamarbete med Finland, dels i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för perioden 2016–2020, dels i regleringsbrev. Därutöver har regeringen fattat ett antal separata beslut som syftat till att fördjupa samarbetet med Finland inom ett antal specifika samarbetsområden.

I juli 2018 undertecknade de svenska och finska försvarsministrarna ett samförståndsavtal. I samförståndsavtalet preciseras ett antal områden där samarbetet ska utvecklas. Det gäller bland annat försvars- och säkerhetspolitisk dialog, övning, träning och utbildning samt övervakning och hävdande av territoriell integritet. Länderna ska även ha tillträde till varandras territorium för parternas militära förband, värdlandsstöd, samt åtgärder för att skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande inklusive operativ och taktisk planering och interoperabilitet.

Riksdagen beslutade 8 september 2020 att ge regeringen utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Regeringen kommer bland annat att kunna fatta beslut om att bistå Finland militärt med att hindra kränkningar av finskt territorium och om att ta emot militärt stöd från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium eller för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Beslut om att bistå Finland militärt med att möta ett väpnat angrepp mot Finland ska fortfarande godkännas av riksdagen.

Finland deltog med flera soldater och officerare under försvarsövningen Aurora 2017.
Försvarssamarbetet med Finland omfattar fred, kris och krig. Foto: Försvarsmakten