Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 3 2021

Afghanistan – insatsen som förändrade allt

Fler än 7 500 män och kvinnor har tjänstgjort i Afghanistan. Alla har sin historia att berätta. Vi lät vår kollega Tobias Bestelid, med två Afghanistaninsatser i bagaget, berätta sin.
Sidan 18

Helikopterstöd till sjöss

Följ med på besök hos tredje helikopterskvadronen - marinens superkraft.
Sidan 28

Sydfront prövade framtidens ledare

Övningen Sydfront 21 utmanade kadetter under realistiska förhållanden.
Sidan 38

Han blev hon

Efter stor vånda kom André ut som Ava. Så klarade hon omställningen på jobbet.
Sidan 52

Stridsvagnen 100 år i Sverige

I juli firas stridsvagnens 100-årsjubileum i Sverige.
Sidan 58

Försvarets forum nummer 3, 2021

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se