Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 6 2021

Övning i skyn – flygvapnets stora övning

Under sex dramatiska dagar övade flygvapnet realistiskt tillsammans med andra
Sidan 38

Fjällbefäl

Vinterenheten i Arvidsjaur utbildar officerare som ska föra trupp över kalfjäll.
Sidan 48

Arméns musikkår 

Följ med på en konsertrepetition med Nordens största professionella blåsorkester.
Sidan 60

Flygbasjägare i fokus

Möt flygvapnets mest kvalificerade markstridsförband – unika i sin mångsidighet.
Sidan 54

Historia: när korvlinjen försvarade Stockholm

Ett femtontal befästningar byggdes under 1900-talets början för skydd mot ”öfverrumpling af hufvudstaden”.
Sidan 74

Försvarets forum nummer 6, 2021

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Mats Ström, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se