Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 5 2022

EFTER TERRORATTENTATEN

Sverige drabbas av blodig, omfattande terror. Försvarsmakten, Polis, Räddningstjänst och den civila sjukvården rycker ut för att rädda liv. Det var upptakten till totalförsvarsövningen Meteor 22 som  genomfördes i Uppsala, på Gotland och i Västerås under september.
Sidan 21

SKARPT MINFOKUS 

Följ med på marinövningen där en skarp minlinje från andra världskriget oskadliggjordes.
Sidan 17

LITE SNACK. MYCKET VERKSTAD.

Utan teknikerna på marinverkstäderna skulle korvetterna förbli vid kaj, kanoner tystna och dykare aldrig nå djupen. 
Sidan 30

NATO: MÖT EN SVENSK OFFICER I BRYSSEL

”Det är fantastiskt att få vara i epicentrum av detta historiska skede.”
Sidan 36

HISTORIA: FLYGPIONJÄRER TILL SJÖSS

Svenska flygplankryssaren Gotland var en unik lösning som väckte en hel del uppmärksamhet internationellt.
Sidan 54

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 5, 2022

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Peder Ohlsson, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se