Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning. Den speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Här finns levande reportage från övningar och insatser, nyheter som berör Sveriges försvar och Försvarsmaktens medarbetare, och inte minst innehåll som beskriver myndighetens inriktning och utveckling. 

Tidningen utkommer med sex nummer per år och produceras av Försvarsmaktens kommunikationsavdelning.

Försvarets forum nummer 2 2024

KLIVET IN I NATO

Jonas Haggren är Sveriges man i Natos militära kommitté.
sidan 12

ÖB OM KRIGET

Minns möten med ukrainska soldater.
sidan 16

MARDRÖM UNDER YTAN

Övningen få ser fram emot men alla är tacksamma för.
sidan 22

SÅ KRATTAS VÄGEN TILL UTLANDET

Allt fler inom Försvarsmakten kommer att behöva jobba utomlands framöver. Så funkar det.
sidan 48 

SKEPPSGOSSAR

Under drygt 200 år var skeppsgossekåren en väg in i flottan för många sjömän.
sidan 56

 

Läs tidningen som pdf: Försvarets forum nummer 2, 2024

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: Kommunikationsavdelningen på Högkvarteret

Redaktör: Henrik Lundqvist Rådmark

Ansvarig utgivare: Anna Siverstig, kommunikationsdirektör

Synpunkter, förslag eller bidrag?

Mejla redaktionen: ff-red@mil.se