Överträdelser mot tillträdesförordningen

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsfarkoster (flyg, fartyg eller militära fordon) samt utländska militära/civila besök till militära förband, kräver diplomatiska tillstånd. Vid överträdelser rapporteras detta till regeringskansliet.

Här publiceras en sammanfattning av de överträdelser som inträffat. 

Händelser

Prenumerera

Prenumerera

Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.

 • Dansk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 13 oktober flyger en dansk helikopter vid tre tillfällen in i svenskt luftrum vid Öresund. Enligt Försvarsmaktens bedömning är helikoptern att betrakta som ett statsluftfartyg och eftersom den saknade tillstånd konstateras att helikoptern brutit mot reglerna i tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Rysk och dansk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 14 september passerar två ryska statsfartyg in på svenskt territorialvatten sydväst om Göteborg. Eftersom de ryska fartygen saknade tillstånd konstaterar Försvarsmakten att de brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.

  Den 16 september passerar även ett danskt statsfartyg in på svenskt territorialvatten sydväst om Göteborg. Eftersom det danska fartyget saknade tillstånd konstaterar Försvarsmakten att det brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelserna till regeringskansliet.

 •  Rysk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 17 november passerar ett ryskt statsfartyg in på svenskt territorium väster om Göteborg.  Eftersom fartyget saknade giltigt tillstånd betraktar Försvarsmakten det som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har därför rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Bahrainsk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 24 oktober passerar ett bahrainskt flygplan av typen Gulfstream VI genom svenskt luftrum, på väg mellan Japan och Storbritannien. Då svensk luftbevakning kontrollerar färdplanen konstateras att det är ett statsluftfartyg och att flygplanstypen saknar giltigt tillstånd.

  Försvarsmakten betraktar det därför som en överträdelse av tillträdesförordningen och har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Lettisk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 17 september upptäcks en lettisk gummibåt på Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård med två lettiska poliser ombord. Poliserna deltog i en utbildning hos ett svenskt företag. Men eftersom båten betraktas som ett statsfartyg och saknade tillstånd bedömer Försvarsmakten det som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Indisk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 6 augusti passerade ett indiskt örlogsfartyg under transit till Norge in på svenskt territorium väster om Tistlarna i Göteborgs skärgård. Eftersom fartyget saknade giltigt tillstånd konstaterar Försvarsmakten att det brutit mot reglerna i tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har därför rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Amerikansk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 21 juni passerar ett amerikanskt statsfartyg under transit in på svenskt territorialvatten väst om Göteborg. Eftersom fartyget saknade giltigt tillstånd konstaterar Försvarsmakten att fartyget brutit mot reglerna i tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har därför rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Norsk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 27 maj flyger en norsk polishelikopter in i svenskt territorium i höjd med Strömstad och söderut utmed västkusten. Eftersom den saknade giltigt tillstånd konstaterar Försvarsmakten att den brutit mot reglerna i tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har därför rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Amerikansk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 9 maj passerar ett amerikanskt flygplan av typen Gulfstream IV genom svenskt luftrum, på väg från Estland till USA. Då svensk luftbevakning kontrollerar färdplanen konstateras att det är ett statsluftfartyg och att flygplanstypen saknar giltigt tillstånd.

  Försvarsmakten betraktar det därför som en överträdelse av tillträdesförordningen och har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

   

 • Amerikansk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 4 februari kommer ett amerikanskt örlogsfartyg på väg mot Skagerack en kort stund in på svenskt territorium väster om Göteborg. Efter anrop från Sjöcentralen girar fartyget tillbaka ut på internationellt vatten igen.

  Försvarsmakten konstaterar att det amerikanska örlogsfartyget brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen och har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Rysk överträdelse av tillträdesförordningen

  Den 19 januari genomför ett ryskt flygplan av typen IL-20 en flygning i Östersjön, eskorterad av två stridsflygplan av typen SU-27 Flanker. Söder om Karlshamn i Blekinge flyger de ryska planen en kort stund in på svenskt territorium utan tillstånd.

  Försvarsmakten betraktar det som en överträdelse av tillträdesförordningen och har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Tysk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 19 september kör ett tyskt militärt fordon in på svenskt territorium ett dygn innan deras tillstånd träder i kraft. Försvarsmakten anser därför att fordonet brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Brittisk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 10 september kommer ett brittiskt örlogsfartyg utan tillstånd in på svenskt territorium sydväst om Göteborg. Försvarsmakten anser att det brittiska örlogsfartyget brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Brittisk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 4 september kommer ett brittiskt örlogsfartyg utan tillstånd in på svenskt territorium sydväst om Göteborg. Försvarsmakten anser att det brittiska örlogsfartyget brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Dansk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 1 augusti flög ett danskt hemvärnsflygplan in i svenskt luftrum en kort stund sydost om Skåne.  Eftersom flygplanet saknade giltigt tillstånd betraktar Försvarsmakten det som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Amerikansk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 13 juli passerar ett amerikanskt statsluftfartyg genom svenskt luftrum, in söder Skåne och ut norr Strömstad. Denna flygplanstyp saknade giltigt tillstånd och Försvarsmakten betraktar det därför som en överträdelse av tillträdesförordningen.
  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Portugisisk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 24 juni kom ett portugisiskt statsluftfartyg in på svenskt territorium nordost om Gotska Sandön. Statsluftfartyget hade inget giltigt tillstånd och Försvarsmakten betraktar det som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Tysk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 14 juni flyger ett tyskt stridsflygplan av typen Tornado en kort stund innanför den svenska territorialvattengränsen nordväst om Bornholm. Försvarsmakten bedömer att det tyska statsluftfartyget brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen och har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Dansk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 8 juni passerar ett inhyrt danskt statsluftfartyg på miljöpatrullflygning in i svenskt luftrum sydost om Trelleborg. Planet saknade giltigt tillstånd och Försvarsmakten anser att det brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen.
  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Polsk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 9 juni kom ett polskt forskningsfartyg in på svenskt territorium söder om Trelleborg utan giltigt tillstånd. Efter anmodan från Sjöcentralen i Göteborg lämnade fartyget svenskt vatten. Försvarsmakten betraktar det som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Turkisk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 29 maj flyger en turkisk fartygsbaserad helikopter utan giltigt tillstånd in i svensk luftrum väster om Kullen.  Försvarsmakten bedömer att den turkiska helikoptern brutit mot bestämmelserna i tillträdesförordningen och har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Dansk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 22 mars flyger ett danskt inhyrt statsluftfartyg in på svenskt territorium i höjd med Strömstad. Eftersom flygplanet saknade giltigt tillstånd betraktar Försvarsmakten det som en överträdelse mot tillståndsförordningen.
  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Amerikansk och dansk överträdelse

  Den 3 februari passerade tre amerikanska militära fordon svenskt territorium med tillstånd för transitering till Norge. Dessa åtföljdes av ett civilt fordon med amerikansk personal som inte omfattades av tillståndet. Det betraktas därför som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Den 10 februari färdades tio danska militära fordon genom Sverige från Lettland. Dessa hade tillstånd, men i konvojen ingick även en minibuss med dansk personal utan giltigt tillstånd. Händelsen betraktas därför som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelserna till regeringskansliet.