Överträdelser mot tillträdesförordningen

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsfarkoster (flyg, fartyg eller militära fordon) samt utländska militära/civila besök till militära förband, kräver diplomatiska tillstånd. Vid överträdelser rapporteras detta till regeringskansliet.

Här publiceras en sammanfattning av de överträdelser som inträffat. 

Händelser

Prenumerera
 • Portugisisk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 24 juni kom ett portugisiskt statsluftfartyg in på svenskt territorium nordost om Gotska Sandön. Statsluftfartyget hade inget giltigt tillstånd och Försvarsmakten betraktar det som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Polsk överträdelse mot tillträdesförordningen

  Den 9 juni kom ett polskt forskningsfartyg in på svenskt territorium söder om Trelleborg utan giltigt tillstånd. Efter anmodan från Sjöcentralen i Göteborg lämnade fartyget svenskt vatten. Försvarsmakten betraktar det som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringskansliet.

 • Amerikansk och dansk överträdelse

  Den 3 februari passerade tre amerikanska militära fordon svenskt territorium med tillstånd för transitering till Norge. Dessa åtföljdes av ett civilt fordon med amerikansk personal som inte omfattades av tillståndet. Det betraktas därför som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Den 10 februari färdades tio danska militära fordon genom Sverige från Lettland. Dessa hade tillstånd, men i konvojen ingick även en minibuss med dansk personal utan giltigt tillstånd. Händelsen betraktas därför som en överträdelse av tillträdesförordningen.

  Försvarsmakten har rapporterat händelserna till regeringskansliet.