Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Vägen fram till övningen
Vägen fram till övningen 16 november 202007:00

En övning kastas inte ihop i en handvändning. Vägen fram till en lyckad övning kräver komplexa förberedelser och ett minutiöst säkerhetstänk. Det sker just nu bakom kulisserna inför övning Vintersol...

SPANING. Jägarplutonerna bedriver spaning för egen strid mot ingående vägar i operationsområdet.
Hård utmaning i krävande jägarterräng 11 november 202015:40

Strid på djupet, långt bakom fiendens linjer, mot en högteknologisk och stark motståndare. Det är en av många utmaningar som möter rekryterna vid Arméns jägarbataljon under utbildningsårets andra...

Laseropererade ögon nu godkända för samtliga pilotkategorier 11 november 202011:04

Tidigare har laseropererade ögon inte tillåtits för dem som ansöker till stridspilotutbildning. Det har nu ändrats.

Malin Persson, chef för Skaraborgs flygflottilj (F 7), tar emot sina amerikanska gäster.
Amerikanska specialförband i samövning med Sverige 11 november 202010:18

Just nu är amerikanska förband och flygplan baserade på Skaraborgs flygflottilj inom ramen för svenskt värdlandsstöd. Syftet är medverkan i en svenskledd övning som äger rum längs östersjökusten. Att...

Värnpliktiga rekryter står uppställda efter deras första lunch på området. Under eftermiddagen väntar inventering av all utrustning för att sedan packa in allt snyggt och prydligt i skåpen.
Värnpliktiga ger Försvarsmakten både beröm och kritik 9 november 202015:01

Varje år genomförs en enkät av Kantar/Sifo där de värnpliktiga får utvärdera sin grundutbildning, den så kallade GU-enkäten. Med några undantag är GU-enkäten för 2019-2020 överlag positiv. En väldigt...

Från chefsöverlämningen vid Lv 6 - när Överste Mikael Beck övertog rollen som regementschef och garnisonschef i Halmstad av överste Anders Svensson.
”Jag tar befälet!” 9 november 202013:05

Arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, har lämnat över ansvaret för Luftvärnsregementet och Halmstads garnison från överste Anders Svensson till överste Mikael Beck. Chefsbytet skedde vid en...

Högvaktshästen Musketör får stf amréchefens coin.
Trogen högvaktshäst får pension och coin 6 november 202015:57

Efter 16 år och över 600 högvakter går i dag en av de allra pålitligaste deltagarna i vaktparaden i pension. Och hästen Musketörs insats som högvaktshäst är så pass utmärkande att han blir den allra...

Ola Carell, idrottsofficer vid Luftstridsskolan
i Uppsala.
Super-Ola klarade klassikern på ett dygn 6 november 202015:50

Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. Genomför du dem ett och samma år har du gjort en så kallad svensk klassiker. Ola Carell, idrottsofficer vid Luftstridsskolan i Uppsala,...

Försvarsmaktens utredning om personalsäkerhet klar 5 november 202012:00

I augusti fick Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att redovisa sitt arbete med personalsäkerhet. I dag lämnade Försvarsmakten sitt svar.

Livgardet såg Tobias Bjelovuks bakgrund - musikhögskola och tio års arbete som militärmusiker - som unikt och något att bygga vidare på. Han blev därför anställd vid förbandet med en kommendering att utbilda sig vid SOFU.
Särskild tonsäker officer 5 november 202009:28

När fänrik Tobias Bjelovuk startade Sofu, särskild officersutbildning, för snart tre år sen så packade han ner sin trumpet och har inte rört den sen dess. Han hade då jobbat som civilanställd...

Korvetten HMS Karlstad lämnas kaj i ett disigt novemberväder.
Beredskapsövning på sjöstridsflottiljerna 3 november 202018:14

I början av veckan genomfördes en intern beredskapsövning vid två av marinens förband. All tillgänglig personal vid Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen beordrades in för att påbörja förstärkt...

Fältuniform 90 Tropik Beige är Försvarsmaktens uniform för tjänst i ökenliknande klimat och är den uniform som de svenska förbanden i bland annat Mali använder.
Försvarsmakten utreder förekomsten av ALS bland utlandsveteraner 3 november 202012:55

Varje år drabbas drygt 200 personer i Sverige av ALS, en obotlig sjukdom som gör att nervcellerna som styr musklernas rörelser långsamt bryts ner. Försvarsmaktens personal är inget undantag.

Thor-Erich Wiksten, Finlands första elev som genomför Högre specialistofficersutbildning (HSOU) på  Militärhögskolan Halmstad.
Finsk pionjär på svensk specialistofficersmark 3 november 202012:03

Sex månaders krishantering i Libanon eller tio månaders Högre specialistofficersutbildning (HSOU) i Sverige? Yrket kunde ha tagit båtsman Thor-Erich Wiksten från Vasa kustjägarbataljon, Nylands brigad...

Anna från Livgardet i Mali i helikopter.
På plats för att lösa uppgiften 2 november 202014:43

Möt Anna ställföreträdande sektionschef på operationssektionen för Mali 12. Hon är på sin första insats och befinner sig på svenska Camp Estelle, som inryms på den tyska campen Castor, i staden Gao i...

Ukrainsk delegation vid Swedec 2020
Swedec stödjer inrättandet av minröjningscentrum i Ukraina 30 oktober 202011:35

Sedan lång tid finns ett väletablerat bilateralt samarbete mellan Sverige och Ukraina. Den svenska regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att under 2020 fortsatt genomföra försvarsrelaterat...