Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

”Jag har haft jäkligt bra jobb”
”Jag har haft jäkligt bra jobb” 23 november 201714:08

Livgardets regementsområde är känd mark för överste Thomas Karlsson. För flera år sedan var han chef för två av förbandets enheter, Internationella utbildningsenheten och Swedint. Nu är han tillbaka...

”Skriv det du menar”
”Skriv det du menar” 22 november 201717:53

Vid Markstridsskolans utvecklingsenhet finns publikationsavdelningen. Avdelningen ansvarar för att hålla ihop arbetet inom arméns publikationsområde med allt vad det innebär när reglementen, manualer...

Nolltolerans för sexuella trakasserier i Försvarsmakten
Nolltolerans för sexuella trakasserier i Försvarsmakten 22 november 201714:08

På onsdagen samlades runt 500 försvarsanställda på Ledningsregementet i Enköping för konferensen ”Oaktat kön” i nätverket NOAK - Nätverk Officer/Anställd Kvinna. I farvattnen av den samhällsdebatt...

I dag börjar en resa som slutar om drygt ett år
I dag börjar en resa som slutar om drygt ett år 21 november 201710:52

Kosovo, Tchad, Afghanistan, Adenviken och Indiska oceanen. Amfibieförband verkar normalt där vatten möter land men förbanden är mer mångsidiga än så. Amfibieregementet har ansvarat för flera...

Koll på läget
Koll på läget 20 november 201709:55

I mitten av november var den tidvis anställda personalen kallad till tjänstgöring vid Norra militärregionstaben, MRN i Boden. Det händer mycket kopplat till stabens uppgifter vilket är angeläget att...

Gotlands stridsgrupp är nu officiellt grupperad på ön
Gotlands stridsgrupp är nu officiellt grupperad på ön 17 november 201716:29

Den 18:e stridsgruppen har nu flyttat in i sina nya tillfälliga lokaler på Tofta skjutfält och i och med det genomfördes under fredagen en inflyttningsceremoni där stridsgruppen förklarades officiellt...

Marinen vilar inte
Marinen vilar inte 17 november 201712:06

Under veckan som gått har stora delar av marinen genomfört en beredskapsövning ihop med enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg. Tillsammans har de bland annat tränat...

Försvarsmaktens helikopter räddade man på skorsten
Försvarsmaktens helikopter räddade man på skorsten 17 november 201709:52

För femton år sedan började Albert Dahlin jobba som ytbärgare på Helikopterflottiljen. Han har hunnit med mycket under sin karriär som uppdragsspecialist men i går var första gången han räddat något...

Rekryter har blivit soldater
Rekryter har blivit soldater 16 november 201714:43

Från rekryt till soldat på tre månader. Nu är den första delen av grundutbildningen vid Försvarsmedicincentrum klar och deltagarna kan kalla sig soldater.

Höjd lön för gruppbefäl, soldater och sjömän
Höjd lön för gruppbefäl, soldater och sjömän 15 november 201716:01

Försvarsmakten förbättrar lönestrukturen för GSS, gruppbefäl, soldater och sjömän, för att öka attraktionskraften och göra det enklare att nyrekrytera till personalkategorin framöver.

Verkan i målet och soldaten i fokus
Verkan i målet och soldaten i fokus 15 november 201708:38

Vid Markstridsskolans utvecklingsenhet leds, samordnas och genomförs utveckling av markstridsfunktionens krigsförband, materielsystem och förmågor. Ett av de många materielsystemen är pansarvärnsvapen...

Flygvapnet har kommit till Mali
Flygvapnet har kommit till Mali 14 november 201715:29

Ett Herculesplan och ett 60-tal personer. Det är det senaste tillskottet i Sveriges bidrag till Minusma, FN:s insats i Mali. Förbandet FM 02 ska under sex månader stödja Minusma och FN med...

Räddningstjänstövning tillsammans med blåljusmyndigheter
Räddningstjänstövning tillsammans med blåljusmyndigheter 14 november 201715:11

Brandlarmet går och personalen ombord på HMS Visby tar sig ut ur fartyget. Två personer har blivit rökskadade, en person har fått en benfraktur efter att ha trillat när man skyndsamt skulle ta sig ut...

Seminarium om Aurora 17
Seminarium om Aurora 17 13 november 201715:30

Tisdag 14 november arrangeras ett seminarium på Folk och Försvar om erfarenheterna från Aurora 17. Gå in på folkochforsvar.se och se sändningen därifrån direkt klockan 9 eller i efterhand.

"Man måste känna varandra för att kunna lita på varandra"
"Man måste känna varandra för att kunna lita på varandra" 13 november 201715:25

Samarbete mellan olika nationer i Östersjön är en viktig och självklar del för att öka vår gemensamma säkerhet. Under helgen har delar ur Fjärde sjöstridsflottiljen besökt Tallinn och den estniska...