Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Militärpolisen övar med hundar i nedre Norrland
Militärpolisen övar med hundar i nedre Norrland 28 november 201916:10

Att vara mentalt redo för att inte veta när arbetsdagen tar slut. Det är något av det viktigaste att vara förberedd för som militärpolis. Under dygnets alla timmar var Livgardets 11:e...

Ökat utländskt tryck på svenska övningar
Ökat utländskt tryck på svenska vinterövningar 27 november 201916:19

Allt fler länder vill delta i svenska vinterövningar. Men övning i vintermiljö ställer stora krav på kunskap och planering. 39 elever från tio länder lockades därför till Försvarsmaktens vinterenhet i...

Spaden i jorden för ny utbildningshall på Revingehed
Spaden i jorden för ny utbildningshall på Revingehed 27 november 201910:53

180 miljoner kronor investeras när bygget av Södra skånska regementets nya utbildningshall drar igång. Den största infrastruktursatsningen för Försvarsmakten i Skåne sedan 80-talet och en garant för...

Att se utan att synas
Att se utan att synas 27 november 201908:20

Efter den senaste tidens ökade militära närvaro i nedre Norrland har staden Östersund sett sin beskärda del av både armé-, sjö- och flygstridskrafter. Den senaste veckan har Försvarsmakten dock lyst...

Värnpliktiga åter på slottet
Värnpliktiga åter på slotten 22 november 201916:29

Högvakten är en högt prioriterad, återkommande uppgift för hela Försvarsmakten. Men sedan värnplikten återinfördes 2018 har varken F 17 eller F 21 genomfört någon högvakt med värnpliktiga, förrän nu...

Närhet ökar effekten
Närhet ökar effekten 22 november 201915:09

Försvarsmakten är i början av en tillväxtfas och blir hela tiden bättre. Gemensamma insatser mellan försvarsgrenarna är ett område där stora steg tagits de senaste åren. För marinen och flygvapnets...

Afghanistanstyrkan tackades på Kavallerikasern
Afghanistanstyrkan tackades på Kavallerikasern 22 november 201914:59

Försvarsmakten bidrar alltjämt till den Nato-ledda insatsen i Afghanistan. Nu har den senast hemkomna Afghanistanstyrkan, FS 37, avtackats med en ceremoni på Livgardets Kavallerikasern i Stockholm....

Livgardet övade på att skydda regering och riksdag
Livgardet övade på att skydda regering och riksdag 22 november 201908:19

För att höja krisberedskapen i Stockholm har Livgardets krigsförband Livbataljonen övat i samverkan med andra myndigheter. Det är viktigt att stärka relationerna med de andra aktörerna för att bidra...

Han tog sin fritidspassion till värnplikten
Han tog sin fritidspassion till värnplikten 19 november 201916:30

Den militära grundutbildningen innebär en stor omställning från det civila livet. Men Försvarsmakten arbetar aktivt för att ge rekryter en bra fritid. I Bodens garnison finns ett pilotprojekt som gör...

Samverkan för ett starkare försvar
Samverkan för ett starkare försvar 18 november 201915:51

Under föregående vecka har 91:a och 92:a artilleribataljon genomfört en fältövning i nedre Norrland. Syftet med övningen har varit att öka officerarnas kunskaper om regionen, såväl ur civila som...

Livgardet övar vid riksdag och regering
Livgardet övar vid riksdag och regering 18 november 201914:56

Livgardets krigsförband Livbataljonen genomför en övning i centrala Stockholm den 20 och 21 november. Totalt kommer cirka 200 stridsutrustade soldater och officerare att öva på att stödja andra...

Stor beredskapskontroll i Östersund
Stor beredskapskontroll i Östersund 18 november 201907:00

Under fredagseftermiddagen kallades flera förband runt om i landet in till en oanmäld beredskapskontroll. Några timmar senare kom ytterligare order att samtliga skulle avtransporteras till annan ort....

Amfibiekåren skjuter skarpt i Göteborg
Amfibiekåren skjuter skarpt i Göteborg 15 november 201916:19

Under november månad genomfördes för första gången på 15 år skarpskjutningar med sjömålsrobot 17 i Göteborgs skärgård.

Betydande steg mot ett starkare försvar
Betydande steg mot ett starkare försvar 15 november 201910:06

Försvarsmakten lämnar i dag in sin analys av försvarsberedningens slutrapport Värnkraft till regeringen. Försvarsmakten redovisar också myndighetens förslag till prioriteringar för att utveckla...

Försvarsmakten fortsätter öva i nedre Norrland
Försvarsmakten fortsätter öva i nedre Norrland 14 november 201912:20

Försvarsmakten försvarar hela Sverige och är ständigt insatsberedd med förmåga att verka i flera områden samtidigt. Nedre Norrland är ett strategiskt viktigt område med förbindelser i flera riktningar...