Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Fortifikationsprogrammets examen 2022 på Militärhögskolan Karlberg.
Examen för nya fortifikatörer till Försvarsmakten 10 oktober 202212:40

Efter ett års studier har eleverna på Fortifikationsprogrammet tillägnat sig mycket kunskaper om infraområdet och om anläggningsområdet och nu blir de en viktig kompetensresurs i Försvarsmakten.

Allvarlig olycka på Livgardet - uppdaterad måndag 10 oktober 7 oktober 202222:25

Namnet på den soldat som omkom i den tragiska olyckan på Livgardet i fredags är Emil Sand. Emil var en 25-årig korpral som arbetade på 132:a säkerhetskompani sjö med placering i Göteborg där han också...

UK Rangers
Norrlandsjägare och UK Rangers sida vid sida 7 oktober 202211:06

– I've got your back! ropar den brittiske rangern och bär en svensk jägare som markerats skadad i säkerhet. I en unik övning i norra Norrland har Sverige och Storbritannien knutit tätare vänskapsband...

Ruska 22
Jas 39 Gripen från Norrbottens flygflottilj landar in på basen i Rovaniemi.
Ruska 22 tar det svensk-finska flygvapensamarbetet ännu ett steg 7 oktober 202209:58

Klockan 07.30 på onsdagsmorgonen gick den svenska kontingenten på plats i Rovaniemi in i den årliga finska försvarsövningen Ruska, en övning som med tanke på rådande omvärldsläge kommer att bli allt...

bogsering, förhalning, assistans

För att ha fritt manöverutrymme och kunna verifiera möjligheterna med de båda bogserfartygen HMS Hercules och HMS Hector stämde man träff med HMS Belos långt ute till havs under övningen Swenex.
Stödet vid gasledningen avslutat 6 oktober 202215:46

Den 6 oktober avbröts Försvarsmaktens stöd till Kustbevakningen vid gasledningen. Detta då undersökningen på platsen bedömdes klar av de myndigheter som lett den och stödbegäran återkallades därmed.

Övning med amfibie
Nu övar Amf 4 för att försvara västkusten 5 oktober 202214:20

Under perioden 3 till 12 oktober genomför Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, höstövning i skärgårdsområdet mellan Halmstad och Strömstad. – Vårt uppdrag är att hålla våra krigsförband redo för det...

Skyddsmask
Stort antal nya skyddsmasker ska tillverkas i Sverige 5 oktober 202209:40

För drygt 20 år sedan upphörde den svenska produktionen av Skyddsmask 90. I samband med pandemin beslutades att den skulle återupptas. Nu har Försvarets materielverk, FMV, tecknat avtal som säkrar...

cyberförsvar
Frivilligrörelsen får uppdrag inom cyberförsvar och cybersäkerhet 4 oktober 202211:49

Försvarsmakten har fattat beslut om att ge uppdrag till Frivilliga radioorganisationen (FRO) att utveckla verksamheten inom cyberförsvar och cybersäkerhet.

Stridsvagn 122 och stridsfordon framrycker längs med E18.
Över 26 000 soldater deltar i vårens storövning Aurora 23 3 oktober 202216:24

Mellan den 24 april och 11 maj 2023 genomförs övningen Aurora 23. Med ett deltagarantal på över 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militära enheter från ytterligare 14...

Petter Persson/Försvarsmakten
Livgardets värnpliktiga övar i centrala Stockholm 3 oktober 202211:06

Under veckan kommer drygt 300 soldater i stridsutrustning att röra sig på Stockholms gator. Det är värnpliktiga från Livgardet som genomför övningen ”Operation Stockholm”. Övningsmoment genomförs på...

Uppsikt
Marinen har vaksamhet året om och dygnet runt 1 oktober 202218:56

Det allvarliga säkerhetsläget som vi tyvärr tvingats vänja oss vid, skärptes ytterligare i och med att gasledningarna Nordstream 1 och 2 tidigare i veckan exploderade. Försvarsmakten fortsätter att ha...

Svenska och amerikanska soldater upprättar gemensamt Däcksbro 300 över floden Narew under övning Defender Europe 22 i Polen.

Övning Defender Europe 2022 är en USA-ledd övning som genomförs på olika platser i Europa. Försvarsmakten deltog med ett reducerat kompani från Ing 2, Göta ingenjörregemente som tillsammans med amerikanska förband byggde två förbindelser över två olika vattendrag i Polen.
Så förändrar kriget i Ukraina svensk säkerhet 30 september 202215:28

Den rådande säkerhetsordningen som gemensamt system i Europa har upphört. Rysslands anfallskrig mot Ukraina utgör en avgörande brytpunkt för svensk och europeisk säkerhet. Det framgår av den rapport...

Samarbetet inom totalförsvaret är viktigt för att klara av svåra situationer.

Försvarsmakten övar avancerad sjukvård inom ramen för Totalförsvaret tillsammans med Polisen och civil sjukvård under övning METEOR 22.
Interimslösning för militärregionernas samverkan med civilområdena 30 september 202215:11

Försvarsmakten har i uppdrag att lämna en redovisning till regeringen den 1 november 2022 avseende hur myndigheten avser anpassa den militära regionala ledningen till den civila, men har tills vidare...

Överste Rickard Johansson, av arméchefen utsedd divisionschef, tillika chef Markstridsskolan.
Armén skapar divisionsförmåga 29 september 202210:10

Armén tar klivet in i framtiden. Nya vapensystem och fler förband integreras i en ny organisation. Samarbetet med andra nationer förstärks – med en tydlig koppling till Nato – och med fokus på...

Läckorna troligen sabotage
Läckorna troligen sabotage 28 september 202216:16

Försvarsmaktens bedömning är att läckorna på gasledningarna Nordstream 1 och 2 troligen beror på sabotage. Men av vem och varför är för tidigt att säga. Försvarsmakten har nu en tät dialog och...