Aktuellt från Försvarsmakten

Övningsledare håller planeringskonferens inför Aurora 23
Värdlandsstöd i fokus under storövningen Aurora 23 2 februari 202316:06

Mellan den 17 april och 11 maj övar hela Försvarsmakten tillsammans med 14 nationer och stora delar av civilsamhället. Övningen bygger på ett scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Två soldater hjälper en skadad figurant under en sjukvårdsövning
Blodigt allvar när P 7 höll slutövning med sjukvårdare 1 februari 202315:03

Ljudet från helikopterns snabbt roterande rotorblad intensifieras. Strax passerar den trädtopparna och lägger sig i position ovanför Betonghuset – en av flera kulisser i P 7:s strid i...

Granatkastarpansarbandvagn 90.
Ytterligare 20 granatkastarpansarbandvagnar på väg 30 januari 202310:22

FMV har nu beställt 20 granatkastarpansarbandvagnar till, utöver de 20 som beställdes förra året och som ska levereras under perioden 2023-2025. När leveranserna är klara kommer Försvarsmakten ha...

Var uppmärksam på skyltar runtom i skärgården. Du är skyldig att känna till vad som gäller vid skyddsobjekten.
Fängelse för kartläggning av militära skyddsobjekt 27 januari 202314:59

Göta hovrätt har dömt en man till två års fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Detta är den tredje hovrättsdomen och den nionde domen totalt i den serie rättsfall som ägt rum...

SOU 22-23 under MHS H vinterutbildning i Arvidsjaur.
Nya utmaningar i vinterland 26 januari 202313:22

Övningsfältet vid K4 i Arvidsjaur bjuder specialistofficerskadetterna på utmaningar. Här finns snö-och köldgaranti för Militärhögskolan Halmstads (MHS H) vinterutbildning varje år. Skogen som är...

C17 lastas i Mali
Första materieltransporten från Mali klar 26 januari 202310:39

Just nu är Mali 17, där bland annat personal från Livgardet ingår, i full gång med att avveckla Sveriges bidrag till FN-insatsen.

Släckning
PFAS-fri släckvätska stärker Försvarsmaktens miljöarbete 19 januari 202315:48

Under 2023 kommer Försvarsmakten att få nya brand- och räddningsfordon och PFAS-fri släckvätska till flygvapnets verksamhet. Leveransen väntas starta under andra kvartalet 2023. Det är en efterlängtad...

General Carl-Johan Edström tillsammans med den danske generalen H.W Hyldgard
Ökat militärt samarbete i Östersjöregionen 19 januari 202311:30

Under ett möte mellan Danmarks och Sveriges respektive chefer för operationsledningen, generalmajor Michael Hyldgaard och generallöjtnant Carl-Johan Edström, lades planerna upp för ett ökat operativt...

Försvarsmakten genomför en oanmäld beredskapskontroll strax norr om Kalix. Övningen omfattar cirka 700 soldater från olika arméförband.

Ordergivning i terrängen på Lombens skjutfält.
Positiv anda och god sammanhållning trots hög arbetsbelastning 18 januari 202313:56

Resultaten från den senaste medarbetarundersökningen FM Vind är nu sammanställda och visar överlag på höga medelvärden inom flera områden. Samtidigt finns förbättringsområden jämfört med...

Underrättelseenhet 23
Samarbete ökar luftvärnsförmågan i norr 18 januari 202313:44

Att förstärka luftvärnsförmågan är en del av Försvarsmaktens tillväxt. I norr sker förstärkningen bland annat genom ett samarbete mellan Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad och Norrbottens regemente I...

öb i sälen
ÖB i Sälen: Säkerhetsläget är en angelägenhet för alla medborgare 9 januari 202314:47

Under måndagen höll överbefälhavaren sitt anförande vid Folk och Försvars rikskonferens. Till stor del handlade det om hans synpunkter på Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det stundande...

folk och försvar, sälen 2023
Försvarsmakten på plats i Sälen 8 januari 202315:21

Överbefälhavare Micael Bydén och övriga representanter från Försvarsmakten är nu på plats i Sälen för Folk och Försvars årliga rikskonferens. Temat i år är Nato och EU i en ny säkerhetspolitisk...

ÖB Sälen.
Rikskonferensen tillbaka - viktigare än någonsin 4 januari 202309:39

Kriget i Ukraina och Sveriges Natoansökan är två av punkterna på programmet i årets upplaga av rikskonferensen Folk och Försvar som inleds på söndag.

Ukrainare i Storbritannien
Året i bilder 31 december 202216:44

År 2022 blev ett historiskt år. Rysslands invasion av Ukraina fick stora effekter på allas vardag och Sverige sökte Natomedlemskap. Nya regementen tog emot sina första värnpliktiga, marinen firade 500...

Boken svensk soldat o sjöman
Svensk soldat och sjöman i ny version 29 december 202210:00

Boken Svensk soldat och sjöman beskriver varför vi har ett försvar i Sverige samt former och förutsättningar för utbildningen till soldat och sjöman.