Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Tema teknik motiverade för framtiden
Tema teknik motiverade för framtiden 21 juni 201814:31

Under fem intensiva dagar har 40 ungdomar mellan 15 och 20 år gått kursen Tema teknik på Försvarsmaktens tekniska skola. Målet med kursen är att ge eleverna en förståelse för vad det innebär att...

53 nya chefer till armén
53 nya chefer till armén 21 juni 201811:20

Måndagen den 16 oktober 2017 ryckte de in på Markstridsskolan för att gå den nivåhöjande utbildningen Taktisk kurs armén, Tak A. ”Var offensiva i tanke och handling, det är ni som är framtidens chefer...

Sjösättning av HMS Gotland
Sjösättning av HMS Gotland 20 juni 201815:33

Under högtidliga former sjösattes ubåten HMS Gotland den 20 juni efter en längre tids modifiering på Saab Kockums varv i Karlskrona.

Precision
Precision 20 juni 201814:01

Helgen den 24 till och med den 27 maj genomförde hemvärnets CBRN-plutoner särskild övning för förband. Övningen genomfördes på Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå. Första CBRN-kompaniet vid...

Kapacitet och beredskap att möta en förändrad hotbild
Kapacitet och beredskap att möta en förändrad hotbild 20 juni 201813:52

För att diskutera ämnen relevanta för dagens fredsfrämjande insatser anordnade Försvarsmaktens Internationella Center, Swedint, ett seminarium 18-19 juni på temat Insatsförberedande utbildning och...

Ny rikshemvärnschef
Ny rikshemvärnschef 20 juni 201812:10

Överste Stefan Sandborg har utsetts som ny rikshemvärnschef och befordras därmed till generalmajor. Han efterträder Roland Ekenberg som haft befattningen i tretton år. Stefan Sandborg tillträder den 1...

Tillämpning av drill på hög höjd
Tillämpning av drill på hög höjd 20 juni 201812:03

Att hoppa fallskärm är en tradition som har funnits länge på Militärhögskolan Karlberg. Mark-kadetterna ur den 225:e kursen, tillsammans med elever ur Särskild officersutbildning (Sofu) har återvänt...

Jonas är en av Försvarsmaktens IT-säkerhetsexperter
Jonas är en av Försvarsmaktens IT-säkerhetsexperter 20 juni 201811:49

Jonas arbetar i IT-försvarsförbandet med cybersäkerhet. Tillsammans med sina kollegor utreder han cyberattacker mot Försvarsmakten och arbetar för en hög säkerhet i myndighetens IT-system.

Försvarsmaktsmästerskap i Patrullfälttävlan 2018
Försvarsmaktsmästerskap i Patrullfälttävlan 2018 19 juni 201817:47

I år arrangeras Försvarsmaktsmästerskapet i patrullfälttävlan av Göta ingenjörregemente.

Välbesökt under garnisonens dag i Göteborg
Välbesökt under garnisonens dag i Göteborg 19 juni 201810:58

Möt Försvarsmakten i Göteborg och se hur vi säkrar fred och frihet, både på land och till sjöss – så att du kan fortsätta simma lugnt. Så löd budskapet när Göteborgs garnison bjöd in till garnisonens...

”Vi har inte råd att bortse från halva befolkningen”
”Vi har inte råd att bortse från halva befolkningen” 19 juni 201810:35

Under 18-19 juni anordnar Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) det återkommande ledarseminariet för Gender. Fokus är införandet av genderperspektiv i militära operationer och hur...

Materielvård i förråd stärker den operativa förmågan
Materielvård i förråd stärker den operativa förmågan 18 juni 201809:00

Att vårda krigsmateriel i mobiliseringsförråd är något som inte gjorts regelbundet inom Försvarsmakten sedan början av seklet. Med en krigsförbandskurs riktad mot teknisk tjänst gavs tillfället för I...

"Kön är klar"
"Kön är klar" 16 juni 201822:37

När medaljceremonin för Mali 07 genomfördes under torsdagen var det, trots all pompa och ståt, en viss sordin över stämningen. Det berodde på att en del av styrkan blivit kvar i Mali, sedan...

Flexibilitet för snabb spridning
Flexibilitet för snabb spridning 15 juni 201815:27

En gammal flygbas öppnar möjligheter till fler alternativa start- och landningsplatser för flygvapnet med Jas 39 Gripen. I veckan genomförde 212:e stridsflygdivisionen ett flertal landningar och...

Från ökenvärme till svensk sommar
Från ökenvärme till svensk sommar 15 juni 201810:59

Efter drygt sex månader i insatsområdet är förbandet Mali 07 åter på svensk mark. De senaste dagarna har de deltagit i hemkomstverksamhet med bland annat hemkomstsamtal och hälsoundersökningar....