Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång historia i både Västernorrland och i Jämtland. Regementet kommer att ha ansvar för att utbilda två lokalt rekryterade infanteribataljoner, en i Sollefteå och en i Östersund.

Återetableringen av I 21 är en del av uppdraget från riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker omvärldsutveckling. I 21 kommer att bedriva verksamhet i både Sollefteå och i Östersund genom Jämtlands fältjägarkår.

Sedan gamla I 21 avvecklades i och med försvarsbeslutet år 2000 har viss militär verksamhet funnits kvar i Sollefteå genom Försvarsmaktens hundtjänstenhet och 15:e hemvärnsbataljonen. I Östersund har Fältjägargruppen och 14:e hemvärnsbataljonen funnits kvar, sedan övrig verksamhet avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2004. I och med återetableringen av regementet i Sollefteå och Östersund stärker Försvarsmakten den militära närvaron i nedre Norrland. 

Regementets lokalisering

Vad gäller slutlig lokalisering av regementet är Försvarsmakten och Fortifikationsverket överens om att det alternativ som har bäst förutsättningar för framtida tillväxt i Sollefteå är området i anslutning till det så kallade teknikområdet, söder om väg 90, där ett nytt kasernområde kommer att byggas i direkt anslutning till skjut- och övningsfält. I Östersund byggs ett nytt kasernområde för I 21:s verksamhet med Jämtlands fältjägarkår i Torråsen några kilometer nordost om Östersund i närheten av bland annat Dagsådalens skjutfält.

För Sollefteå kommer kasernerna på det gamla I 21-området i Hågesta att nyttjas inledningsvis, men utgör inte en del av den permanenta återetableringen. I Östersund används kaserner inledningsvis i anslutning till Fältjägargruppen på Frösön tills den permanenta etableringen med nytt kasernområde i Torråsen är färdigställt.

Notiser

Invigning av Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår
13 januari202209:23

Med anledning av rådande pandemi är förändringar i genomförandet av invigningen av I 21 nödvändiga. Anpassningar av ceremonierna i både Sollefteå och Östersund har skett.

Sollefteå

Allmänheten är välkommen att delta vid invigningen i Sollefteå, som sker utomhus i regementsparken vid Hågesta söndag 16 januari. Enskild måste dock värdera sitt deltagande utifrån rådande förhållande och egen riskbedömning avseende resor och närvaro. Vi uppmanar alla som väljer att delta att visa hänsyn och att hålla avstånd.

Samlingsmusik spelas från klockan 10.45, ceremonin börjar klockan 11.00. Ceremonin leds av H.K.H Prins Carl Philip och övriga talare är försvarsminister Peter Hultqvist, ÖB general Micael Bydén samt chefen för I 21, överste Jonas Karlsson.

Livesändning

För att göra det möjligt för intresserade att ta del av ceremonin utan att vara på plats, planerar vi för att livesända den på regementets Instagramkonto, Västernorrlands regemente. Sändningen startar klockan 10.55.

Konsert

Med anledning av rådande läge kommer den planerade konserten med Arméns musikkår i Sollefteå på lördag kväll att genomföras vid ett senare tillfälle.

Östersund

På måndag hålls en ceremoni på Frösö park i Östersund för inbjudna gäster.

Västernorrlands regemente - I 21
Fakta Västernorrlands regemente - I 21
  • Förkortning: I 21
  • Ort: Sollefteå och Östersund
  • Personal: 10
Så har vi räknat