Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång historia i både Västernorrland och i Jämtland. Regementet kommer att ha ansvar för att utbilda två lokalt rekryterade infanteribataljoner, en i Sollefteå och en i Östersund.

Återetableringen av I 21 är en del av uppdraget från riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker omvärldsutveckling. I 21 kommer att bedriva verksamhet i både Sollefteå och i Östersund genom Jämtlands fältjägarkår.

Sedan gamla I 21 avvecklades i och med försvarsbeslutet år 2000 har viss militär verksamhet funnits kvar i Sollefteå genom Försvarsmaktens hundtjänstenhet och 15:e hemvärnsbataljonen. I Östersund har Fältjägargruppen och 14:e hemvärnsbataljonen funnits kvar, sedan övrig verksamhet avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2004. I och med återetableringen av regementet i Sollefteå och Östersund stärker Försvarsmakten den militära närvaron i nedre Norrland. 

Regementets lokalisering

Vad gäller slutlig lokalisering av regementet är Försvarsmakten och Fortifikationsverket överens om att det alternativ som har bäst förutsättningar för framtida tillväxt i Sollefteå är området i anslutning till det så kallade teknikområdet, söder om väg 90, där ett nytt kasernområde kommer att byggas i direkt anslutning till skjut- och övningsfält. I Östersund byggs ett nytt kasernområde för I 21:s verksamhet med Jämtlands fältjägarkår i Torråsen några kilometer nordost om Östersund i närheten av bland annat Dagsådalens skjutfält.

För Sollefteå kommer kasernerna på det gamla I 21-området i Hågesta att nyttjas inledningsvis, men utgör inte en del av den permanenta återetableringen. I Östersund används kaserner inledningsvis i anslutning till Fältjägargruppen på Frösön tills den permanenta etableringen med nytt kasernområde i Torråsen är färdigställt.

Västernorrlands regemente - I 21
Fakta Västernorrlands regemente - I 21
  • Förkortning: I 21
  • Ort: Sollefteå och Östersund
  • Personal: 137
Så har vi räknat