Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Unik utställning om specialförbanden på fästningsmuseet i Karlsborg
Unik utställning om specialförbanden på fästningsmuseet i Karlsborg 12 juni 202012:11

Den 15 juni öppnar en ny utställning om Försvarsmaktens specialförband SOG, särskilda operationsgruppen, på fästningsmuseet i Karlsborg. Här visar förbandet upp mer av sin utrustning och i vilka...

Två sommarpratare från Försvarsmakten
Två sommarpratare från Försvarsmakten 11 juni 202014:00

När Sveriges Radio på torsdagen presenterade värdarna till årets ”Sommar i P1” avslöjades att överbefälhavaren Micael Bydén är en av dem. Sedan tidigare är det känt att veteranen och officeren...

Mali 11 – en unik insats
Mali 11 – en unik insats 10 juni 202014:05

Mali 11 hade sin medaljceremoni fredagen den 9 juni. Ceremonin var unik, i likhet med uppgiften som förbandet har löst.

Uppdrag: sanera 95 000 skyddsmasker
Uppdrag: Sanera 95 000 skyddsmasker 9 juni 202012:05

Under normala omständigheter saneras 8 000 skyddsmask 90 varje år. De senaste 18 åren har detta gjorts av ett externt företag. Men från den 1 juni sker detta nu åter i Försvarsmaktens regi, av FMLOG....

Tjugo år av smygteknik
Tjugo år av smygteknik 8 juni 202015:55

I dag är det exakt tjugo år sedan HMS Visby sjösattes vid dåvarande Karlskronavarvet. Ett tekniksprång som kanske inte skådats någonsin inom marinen. Så här tjugo år senare lär sig besättningen nya...

Övningar, stöd och gränsskydd − Försvarsmaktens intensiva vår
Övningar, stöd och gränsskydd − Försvarsmaktens intensiva vår 8 juni 202010:30

Försvarsmakten har under hela våren stöttat samhället under den pågående pandemin. Samtidigt har myndigheten löst sina uppgifter, gjort beredskapskontroller, övat enskilt och tillsammans med Sveriges...

Nitton nationer övar tillsammans
Nitton nationer övar tillsammans 7 juni 202009:26

I stormbyar kastade korvetten HMS Karlstad loss från Karlskrona örlogshamn. På själva nationaldagen sattes kursen mot den stora marinövningen Baltops. Under elva dygn kommer besättningen att öva...

Försvarsmusikens supersäkra hälsning till svenska folket
Försvarsmusikens supersäkra hälsning till svenska folket 6 juni 202008:51

Försvarsmusiken skickar en nationaldagshälsning till svenska folket. I år firas 6 juni på säkrast möjliga sätt via länk i form av 27 musiker från Försvarsmaktens tre musikkårer.

Reservofficer – ett naturligt steg
Reservofficer – ett naturligt steg 4 juni 202017:02

I dag har ett drygt tiotal nya reservofficerare utnämnts till sergeanter vid en corona-anpassad, men värdig, ceremoni på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Trots corona-pandemin har den anpassade...

Framtida befäl tar form
Framtida befäl tar form 4 juni 202015:09

Vid livkompaniet på Norrbottens pansarbataljon genomförs nu utbildning av framtida gruppbefäl och officerare. Verksamheten innebär en personalförstärkning på både kort och lång sikt.

”Det krävs ett särskilt kynne för att hantera pressen”
”Det krävs ett särskilt kynne för att hantera pressen” 4 juni 202013:23

Det är ett riktigt hemmabygge. Kablar går kors och tvärs runt glasbehållaren som misstänks innehålla hemmagjort sarin. Kökstimern som är kopplad till detonatorn visar att det är drygt 35 minuter innan...

Utbildningsutvecklare blickar framåt
Utbildningsutvecklare blickar framåt 4 juni 202010:36

På ett systematiskt sätt upprätthålla och utveckla pedagogisk kompetens. Så kärnfullt beskriver utbildningsutvecklarna på Utbildningsenheten, Magnus Persson och Lucy Larsson sitt uppdrag.

Fyra av fem värnpliktiga väljer att fortsätta i marinen
Fyra av fem värnpliktiga väljer att fortsätta i marinen 3 juni 202016:37

Förra veckan avslutades grundutbildningen för de 218 värnpliktiga som sedan i höstas utbildats till soldater och sjömän på Sjöstridsskolan. Av dessa har 175 valt att söka anställning i Försvarsmakten....

Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot
Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot 3 juni 202010:38

Försvarsmakten har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder. Det är en del i ett...

Veterandagen2020
Värdigt anpassat veterandagsfirande 29 maj 202017:14

Det blev ett värdigt men annorlunda Veterandagsfirande i pandemins spår. I stället för ett stort, publikt evenemang på Gärdet i Stockholm genomfördes en intim, direktsänd ceremoni från Granhammars...