Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Medaljering av Mali 10
Medaljering av Mali 10 13 december 201916:18

Från dryga 50 grader till två och grådask. När Mali 10 medaljerades visade inte det svenska vintervädret upp sig från sin bästa sida. Efter sex månader i Afrika väntade en högtidlig ceremoni hemma i...

Nato övar staber och personal för en kris och konflikt i norra Europa
Nato övar staber och personal för en kris och konflikt i norra Europa 12 december 201912:33

Läget kring norra Europa är spänt. Nato-medlemsländer i vårt närområde har utsatts för väpnade angrepp vilket har lett till att Nato aktiverat artikel 5. Sverige står än så länge utanför konflikten,...

Gemensamma förmågor för luftförsvar
Gemensamma förmågor för luftförsvar 12 december 201912:33

Flygvapnet har i veckan genomfört övningar inom ramen för det finsk-svenska försvarssamarbetet. Övningarna är omfattande och genomförs över tiden med syfte att stärka nationell militär förmåga i...

Ewa Skoog Haslum blir ny marinchef
Ewa Skoog Haslum blir ny marinchef 11 december 201915:00

ÖB har i dag fattat beslut om att Ewa Skoog Haslum blir ny marinchef från den 1 februari. Hon befordras samtidigt till konteramiral.

Försvaret söker samarbeten för miljövänlig brandsläckning 10 december 201915:38

Tillsammans med forskningsinstitutet Rise söker nu Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket externa aktörer till ett forskningsprojekt för att hitta alternativa medel och...

Finsk-svensk verkan i målet
Finsk-svensk verkan i målet 6 december 201915:13

Under den gångna veckan genomfördes artilleriövningen North 19 i finska Rovajärvi. I övningen deltog dessutom två värnpliktiga eldledargrupper från svenska Artilleriregementet. Övningen innehöll...

Myndighetschefer samtalade om totalförsvaret
Myndighetschefer samtalade om totalförsvaret 5 december 201916:35

I veckan träffades närmare 50 myndighetschefer på MSB i Solna. Ämnet var totalförsvarsförberedelser, om hur det militära och det civila försvaret tillsammans kan bygga Sverige robustare och starkare.

Flottans blivande soldater och sjömän
Flottans blivande soldater och sjömän 4 december 201917:10

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred..."

Elddop på djupet
Elddop på djupet 4 december 201914:44

Ett av jägarsoldatens mest effektiva vapen är att kunna begära träffsäkert artilleri mot högvärdiga mål på djupet av fiendens linjer. För att det ska fungera behöver jägarbataljonen ha eldledare, som...

Ökad stolthet och förtroende i Försvarsmakten
Ökad stolthet och förtroende i Försvarsmakten 3 december 201914:44

På försvarsmaktsnivå visar årets resultat av medarbetarundersökningen FM Vind återigen en positiv tendens, särskilt i frågor som rör förtroende och framtidstro.

Ny uppgift för styrkan när Mali 10 lämnade över till Mali 11
Ny uppgift för styrkan när Mali 10 lämnade över till Mali 11 3 december 201909:51

På första advent lämnades befälet för den svenska kontingenten i Mali över mellan överstelöjtnanterna Dan Hagman och Mattias Söderberg. Överlämnandet är starten på ett nytt kapitel för den svenska...

Försvarsmaktens utredning efter dödsolycka slutförd 2 december 201916:00

Utredningen efter dödsolyckan under övningen Northern Wind 19 är nu färdig. Efter olyckan tillsatte Försvarsmakten en utredningskommission (FMUK) i syfte att klarlägga den direkta orsaken till olyckan...

Påfrestande chefsövning för blivande officerare
Påfrestande chefsövning för blivande officerare 2 december 201915:32

Det är blött. Kylan kryper in under de gröna kläderna så snart kroppen inte hålls igång. Tröttheten hjälper inte till. Novembers gråaste ansikte gör naturen enfärgad, dagen till kväll och allt täckt...

Samarbete för att hantera PFAS-problematiken
Samarbete för att hantera PFAS-problematiken 2 december 201910:29

PFAS används i dag i ett stort antal produkter runt om i världen. Exempelvis allväderskläder, matvaruförpackningar, smink, bilvax, skidvalla och impregneringsprodukter. Men också i släckmedel vid...

SkyddC har identifierat risker längs norrlandskusten
SkyddC har identifierat risker längs norrlandskusten 29 november 201908:28

Första CBRN-kompaniet vid SkyddC har nyligen kartlagt norrlandskusten och där identifierat riskobjekt i närheten av Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. – Vid sådana här händelser riskerar...