Aktuellt från Försvarsmakten

USS Arleigh Burke är det första fartyget i sin klass.
Amerikanskt örlogsbesök i Stockholm 17 februari 202309:39

Den amerikanska jagaren USS Arleigh Burke (DDG-51) besöker Stockholm 16 – 19 februari. Senast ett fartyg av samma klass var här på besök var i mars förra året.

Svensk militär personal på plats i Turkiet efter jordbävningen
Försvarsmaktens akuta räddningsinsats i Turkiet avslutad 16 februari 202312:25

Under torsdagen landar den svenska räddningsinsatsen med personal från Försvarsmakten och MSB på Ronneby flygplats. Därmed går den svenska räddningsinsatsen i Turkiet in i en annan fas.

Soldat som läser i solen
Militärengelskan drillades på Brigstri 23 10 februari 202314:09

Brigadstridsledningsövningen genomfördes i år i ett omvärldsläge som är allvarligare än på länge. Ett faktum som tydligt påverkade övningen. – Deltagarna har verkligen insett det oroliga omvärldsläget...

Fem män som gräver med spadar.
Första spadtaget för Gotlands regementes nästa etapp 10 februari 202309:54

Gotlands regemente har redan växt ur sin första kostym och nu är etapp 2 officiellt igång. I bitande snålblåst togs ett första spadtag för en ny kasern med plats för upp till 280 värnpliktiga.

Officerare ur Royal Marines Commando övade tillsammans med Älvsborgs amfibieregemente i februari 2023.
Svensk-brittiskt samarbete på västkusten 10 februari 202309:08

Under tre dagar har brittiska officerare ur Royal Marines Commando från Storbritannien deltagit i en övning tillsammans med Älvsborgs amfibieregemente inom ramen för försvarssamarbetet JEF, Joint...

C 17-planet landar in på F 17 i Ronneby och lastas inför hjälpinsatsen till de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet.
Försvarsmakten bidrar till räddningsinsatsen i Turkiet 9 februari 202318:08

Under torsdagen lyfte ett C-17-plan lastat med materiel och personal som ska hjälpa till i de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet. Försvarsmakten skickar specialsökgrupper från Swedec och en...

HMS Sundsvall och HMS Härnösand övade tillsammans med FS Aquitaine i februari 2023.
Marinen övade med fransk fregatt 9 februari 202311:05

Korvetten HMS Sundsvall övade i början av februari tillsammans med den franska fregatten FS Aquitaine i Östersjön. Fokus under övningen var att testa och utveckla metoder för sambands- och...

Tryck, adrenalin och känsla: De värnpliktiga på I 19:s stridsvagnskompani har nu hunnit fram till den tredje dagen på skarpskjutningsperioden i Tåme där de för första gången skjuter skarpt med stridsvagnarna.
Tryck, adrenalin och känsla 8 februari 202322:27

Stridsvagnskompaniet på I 19 inledde skarpskjutningsperioden i Tåme på måndagen. För kompaniets värnpliktiga är det första gången de skjuter skarpt med stridsvagnarna. – Jag sköt mitt första skarpa...

Beredskapsoperation i Göteborgsområdet.
Beredskapsoperation med kvalificerat luftförsvar i Göteborgsområdet 8 februari 202311:57

Sedan i måndags har en luftvärnsstridsgrupp från Luftvärnsregementet (Lv 6) i Halmstad placerats med kvalificerade luftvärnssystem i Göteborgsområdet, som en del i en beredskapsoperation. En förstärkt...

MSB:s GD, rikspolischefen, ÖB
Läget är allvarligt - budskapet vid totalförsvarets chefsmöte 8 februari 202311:39

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlade civilområdeschefer, sektorsansvariga myndighetschefer, chefer från militärregionerna samt Myndigheten för psykologiskt...

Ett antal personer övar på längdskidåkning.
Dalregementet tävlar i Öppet spår 7 februari 202313:49

Den 27 februari åker Dalregementets värnpliktiga och medarbetare för första gången Öppet spår måndag i Vasaloppet. – Dalregementet och Vasaloppet hör ihop historiskt och det är glädjande att vi nu...

Två soldater framför luftvärn.
Beredskapsoperation i delar av västra Sverige 6 februari 202308:30

Transporter och gruppering av stora fordon och militär personal kommer vara synligt i Göteborgsområdet.

En 60-tal civila och militära deltagare från fyra nationer har nyligen testat och utvärderat dykutrustning i kallt väder i Boden.
Fyra nationer tillsammans under isen 3 februari 202308:18

Ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte över nationsgränserna och under isen. Flera olika nationers försvarsmakter, totalförsvarsmyndigheter och dykeriföretag samlades i veckan för Cold Divex 2023 i Boden...

Övningsledare håller planeringskonferens inför Aurora 23
Värdlandsstöd i fokus under storövningen Aurora 23 2 februari 202316:06

Mellan den 17 april och 11 maj övar hela Försvarsmakten tillsammans med 14 nationer och stora delar av civilsamhället. Övningen bygger på ett scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Två soldater hjälper en skadad figurant under en sjukvårdsövning
Blodigt allvar när P 7 höll slutövning med sjukvårdare 1 februari 202315:03

Ljudet från helikopterns snabbt roterande rotorblad intensifieras. Strax passerar den trädtopparna och lägger sig i position ovanför Betonghuset – en av flera kulisser i P 7:s strid i...