Aktuellt från Försvarsmakten

Jul
På vakt när Sverige firar jul 22 december 202312:00

Försvarsmakten håller beredskap dygnet runt, året om, varje dag i veckan. Julafton är inget undantag, då många får fira jul där de tjänstgör. I hela landet finns personal i tjänst - på marken, i...

VMA - Hesa Fredrik
Försvarsmakten ska ansvara för flyglarm till allmänheten 22 december 202310:18

Den 1 januari 2024 träder en ny lag i kraft om viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som innebär att Försvarsmakten begär flyglarm vid fara för luftanfall.

Den sista julgransflygningen med SK 60
Den sista julgranen med SK 60 19 december 202316:59

Flygskolan genomförde i dag den sista julgransflygningen med SK 60. Flygningen uppmärksammades av många medier och fick stor publik längs rutten som bland annat gick över Uppsala och Stockholm slott...

Militär som står och gräver på ett fält
Här utbildar Sverige ukrainska ammunitions- och minröjare 19 december 202315:05

Regeringen beslutade den 22 december 2022 att Sverige ska utbilda ukrainska ammunitions-och minröjningssoldater. Under 2023 har Försvarsmakten via Swedec varit en viktig del av en anpassad...

öb på folk och försvars rikskonferens i sälen 2023
Snart dags för Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen 19 december 202309:33

Den 7-9 januari samlas myndigheter, den politiska ledningen och företrädare för Nato i Sälen för att diskutera det allvarliga säkerhetsläge Europa befinner sig i.

Flygplan med någon stor låda med last
Flygvapnet har genomfört stödinsats i Niger 18 december 202315:27

Under en dryg vecka har flygvapnet stöttat Frankrike med flygtransporter för hemtagning av fransk materiel från Niger. Stödet utgjordes av en TP 84 Hercules från Skaraborgs flygflottilj med besättning...

robot 17
Robot 17 bekämpar skarpa mål i kriget mot Ryssland 18 december 202315:09

Ett flygplan landar på en hemlig plats i Sverige. Ur flygplanet kliver ett 20-tal ukrainska soldater som kommer direkt från frontlinjens brutala strider i kriget mot Ryssland. De är här för att...

Efterlängtat tillskott av nya specialistofficerare
Efterlängtat tillskott av nya specialistofficerare 15 december 202320:19

En instruktör för soldater i amfibiekåren, en driftledare för underhåll av tekniska system på militär flygplats och en vagnchef på stridsvagn – Christian, Isak och Siri är alla nyblivna...

Ny YouTube-serie om arméns 500 år
Ny YouTube-serie om arméns 500 år 14 december 202313:44

Under 2023 har armén firat 500 år med en rad aktiviteter – bland annat uppvisningen på Gärdet den 27 maj med långt över 100 000 besökare. Nu kommer avslutningen i jubileet: YouTube-serien...

Fordonet Taktil till Flygvapnet
Flygvapnets nya fordon för samband och ledning 14 december 202312:45

Försvarets materielverk, FMV, har lämnat över nya ledningsfordon till flygvapnet. För närvarande är åtta fordon levererade och 20 stycken ytterligare är beställda. Utöver dessa planeras ytterligare...

Den långa kolonnen med tungtransport var svår att missa för medtrafikanterna.

21-30 maj 2018 samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen genomförs i och omkring Skövde och Karlsborg samt på och runt Kvarn utanför Motala. Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och planerar övningen där cirka 2 500 deltagare från 12 olika förband deltar. Övriga förband är Södra Skånska regementet (P 7) Livgardet (LG), Livregementets husarer (K 3), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG).
Trafiksäkerheten har ökat i Försvarsmakten 13 december 202310:53

På 20 år har Försvarsmakten mer än halverat antalet personskador i trafiken. Med ett stort analysarbete som grund har metoder förändrats för att minska riskerna i trafiken för de anställda. – Jag vill...

Befordran överfanjunkare Flygvapnet.
Flygvapnets första överfanjunkare 12 december 202309:47

I fredags befordrades Rickard Burmérius till flygvapnets första överfanjunkare. På uppdrag av flygvapenchefen hade flottiljchef Anders Jönsson tillsammans med förbandsförvaltare Niclas Foleby den...

Freezing Winds bjöd på både kyla och kraftiga vindar.
Första marinövningen med Finland som Natoland avslutad 8 december 202314:05

Efter två veckor av isande vindar i Skärgårdshavet, Finska viken och norra Östersjön är den svenska styrkan tillbaka i Sverige. – Det är glädjande att se att finsk och svensk personal arbetar så bra...

ÖB besöker Ukraina
Stödet till Ukraina gör skillnad i kriget 6 december 202315:54

Nyligen besökte överbefälhavare Micael Bydén krigets Ukraina, där han bland annat träffade försvarsministern och sin ukrainska motsvarighet Valerij Zaluznyj. Han var också vid fronten där han mötte...

Regementschef och förbandsförvaltare framför bygget av temporära kontorsmoduler.
Viktiga milstolpar för återetableringen av Bergslagens artilleriregemente 6 december 202314:39

Återetableringen av Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn pågår för fullt och arbetet går enligt plan. Nyligen har detaljplanen för det nya regementsområdet gått ut på samråd, temporära...