Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Marinen försvarar den svenska kusten
Marinen försvarar den svenska kusten 11 maj 202011:37

Det råder oroligheter i Sverige. Viktig infrastruktur har påverkats på olika sätt och den militära närvaron i Östersjön har ökat markant. Andra nationers övningar avlöser varandra och Sveriges...

Här skyddar Försvarsmakten vår kust
Här skyddar Försvarsmakten vår kust 8 maj 202013:15

I en unik beredskapskontroll övar Försvarsmakten gemensam sjömålsstrid. Angriparen bekämpas samtidigt från marken, till sjöss och från luften.

”Jag strävar efter att vara någon man kan lära känna och fortfarande känna respekt för”
”Jag strävar efter att vara någon man kan lära känna och fortfarande känna respekt för” 8 maj 202012:20

Sedan 2014 delar Soldathemmet varje vår ut Soldathemspriset för ett gott ledarskap. En soldathemspristagare är en ledare som får de underställda att känna sig trygga och sedda i sin roll och som...

Nya insatsstyrkor på plats i Mali och Afghanistan
Nya insatsstyrkor på plats i Mali och Afghanistan 7 maj 202014:37

Nyligen genomfördes rotationer av insatsstyrkorna i både Afghanistan och i Mali. I den afghanska staden Mazar-e-Sharif gör sig FS 39 redo att ta över. I Afrika ha Mali 12 fått ansvaret för den nya...

Hunden Jaxon lämnar inga spår
Hunden Jaxon lämnar inga spår 7 maj 202013:34

Jaxon är en av superhundarna på Helikopterflottiljens fjärde basenhet. För att testa hans uthållighet arrangerade hundenheten och de andra hundförarna ett prov. Resultatet blev att Jaxon följde ett...

Instruktörer för arméns tillväxt
Instruktörer för arméns tillväxt 7 maj 202012:44

Under vintern och våren har instruktörskurs Stridsvagn 122 och Bärgningsbandvagn 120 genomförts vid Norrbottens regemente. Kurserna som bedrivits under totalt cirka 20 veckor har samlat elva deltagare...

Bra logistik – en förutsättning när Försvarsmakten stödjer samhället 4 maj 202014:23

Försvarsmakten stödjer det civila samhället på många olika sätt i den pågående pandemin. Ända sen mars har Försvarsmaktens Transportkontor vid FMLOG arbetat för fullt med att planera de olika...

Därför fortsätter Försvarsmakten att öva
Därför fortsätter Försvarsmakten att öva 4 maj 202012:00

Nyligen kom beslutet att flytta fram den stora försvarsmaktsövningen Aurora 20 som var planerad att genomföras under maj. Det innebär dock inte att Försvarsmakten slutar att öva. Samtliga...

Försvarsmakten firar kungen på säkert sätt
Försvarsmakten firar kungen på säkert sätt 30 april 202011:00

Kungens födelsedag på Valborgsmässoafton brukar normalt firas med en pampig högvaktceremoni, musikkår och stor publik. Men mot bakgrund av den pågående coronakrisen fick den traditionella...

Röjdykarna genomförde miljöoperation i Skåne
Röjdykarna genomförde miljöoperation i Skåne 29 april 202013:24

Röjdykare från Fjärde sjöstridsflottiljen har under den gångna veckan genomfört en miljöoperation i Finjasjön utanför Hässleholm. Det är gammal dumpad ammunition som har kontrollerats och...

Civila riskerar livet på militära skjutfält
Civila riskerar livet på militära skjutfält 27 april 202015:53

Försvarsmakten ser ett ökande problem med allmänhet som av misstag eller oaktsamhet befinner sig inne på militära skjutfält när det pågår övningar. Trots att det är förbjudet och dessutom livsfarligt.

Försvarsmaktens massiva stöd i krisen
Försvarsmaktens massiva stöd i krisen 24 april 202010:26

Försvarsmaktens stöd till samhället i den pågående pandemin är omfattande, såväl geografiskt som i fråga om resurser.

Duell under ytan
Duell under ytan 23 april 202014:50

I dag är alla länder beroende av ständiga handelsflöden som inte får brytas, då uppstår snabbt en brist när det som finns i lager tar slut. Det mesta av det vi behöver kommer med fartyg som anlöper...

Rekryterna redo för slutövning
Rekryterna redo för slutövning 23 april 202008:00

Med två dagars skarpskjutning har Skaraborgs regementes rekryter avslutat sin utbildnings näst sista övning. Tio dagar med fokus på att få ihop bataljonens delar inför slutövningen som startar om...

Värnpliktiga hjälper Folkhälsomyndigheten kartlägga covid-19
Värnpliktiga hjälper Folkhälsomyndigheten kartlägga covid-19 21 april 202014:22

Under denna vecka genomför Folkhälsomyndigheten en nationell mätning av förekomsten av covid-19. Försvarsmakten stödjer med inhämtning av prover.