Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Vilja, empati och kunskap
Vilja, empati och kunskap 5 december 201715:48

Definitionen finns förstås redan, men vad handlar det egentligen om? Hur blir man en bättre ledare och vad är ledarskap? Det är de frågor som Taktisk kurs armén vid Markstridsskolan fokuserade på...

NOAK för en starkare armé i fält
NOAK för en starkare armé i fält 5 december 201715:48

Under två dagar har representanter från elva arméförband träffats på Skaraborgs regemente. De har dragit upp riktlinjer och målsättningar för nätverket Noak armé, ett nätverk för kvinnliga anställda...

Från Den Helder till Nya Amsterdam
Från Den Helder till Nya Amsterdam 5 december 201714:52

Den senaste veckan har varit medaljtung. Soldaterna och officerarna i förbandet ME 05 har tagit både europeisk, nederländsk och i dag slutligen en svensk medalj för sin insats i Operation Atalanta...

Ni är viktiga för oss
Ni är viktiga för oss 5 december 201711:39

Mellan 600 och 700 reservofficerare är knutna till Norrbottens regemente. En del tjänstgör aktivt, andra har kanske aldrig varit i kontakt med regementet. Samtliga har blivit inbjudna till en...

Kadetter följer i Bosnienkrigets fotspår
Kadetter följer i Bosnienkrigets fotspår 5 december 201710:21

Nya erfarenheter, en fördjupad förståelse för krigen på Balkan och en befäst duglighet i att åka buss – så kan de blivande specialistofficerarna vid MHS Halmstad fältövning i Bosnien sammanfattas.

Möte mellan Sveriges och Finlands marinchefer i Helsingfors
Möte mellan Sveriges och Finlands marinchefer i Helsingfors 4 december 201720:10

Marinchefen konteramiral Jens Nykvist träffade fredagen den första december den finske marinchefen viceamiral Veijo Taipalus i Helsingfors för att diskutera samarbetet mellan den svenska och den...

Nästa steg i samarbetet
Nästa steg i samarbetet 4 december 201706:49

Sverige har lång erfarenhet av ubåtsräddning - mer än 100 år faktiskt. Redan 1904 fanns rutiner för att undsätta en nödställd besättning och sedan dess har både metoder och materiel blivit än mer...

Fortsatt förtroende för hundenheten
Fortsatt förtroende för hundenheten 1 december 201715:49

Med anledning av medias granskning av verksamheten vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet ser nu myndigheten över vad som framkommit i medierapporteringen. Parallellt med detta pågår också ett arbete med...

ÖB reagerar på kränkningar
ÖB reagerar på kränkningar 29 november 201721:49

I kölvattnet av #metoo-kampanjen har Dagens Nyheter publicerat ett upprop från kvinnor som är, eller har varit, anställda, värnpliktiga eller frivilliga i Försvarsmakten och som vittnar om kränkningar...

Final med examination
Final med examination 29 november 201719:48

Elva kadetter som läser officersprogrammet 2015-2018 med inriktning markstrid är nu inne i slutskedet av utbildningen som genomförs på Markstridsskolan i Kvarn. – Det har bara varit positivt så här...

Gemensamt uniformssystem för de nordiska länderna
Gemensamt uniformssystem för de nordiska länderna 29 november 201713:16

Det svenska, finska, norska och danska försvaret har tillsammans ingått ett avtal om att anskaffa ett gemensamt uniformssystem. Nu följer en upphandling för att avgöra vilken leverantör som ska få...

Skarp turistverksamhet
Skarp turistverksamhet 29 november 201708:50

Klockan slår tolv och folksamlingen börjar redan bli månghövdad trots att vintervinden biter i kinderna och trots att det ännu är 15 minuter kvar tills dagens turistattraktion på kungliga slottet i...

Stimulerande utvecklingsarbete
Stimulerande utvecklingsarbete 28 november 201720:05

Vid Markstridsskolan genomförs utveckling av markstridsfunktionens strids- och fordonssystem. Ett av dessa är Stridsfordon 90 och arbetet sker från utvecklingsenhetens avdelning i Skövde. – Vi jobbar...

De flesta 18-åringar underskattar behovet av att förbereda sig inför en kris
De flesta 18-åringar underskattar behovet av att förbereda sig inför en kris 27 november 201712:41

I den årliga undersökning bland landets 18-åringar som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framkommer att en majoritet tror att de behöver klara sig utan stöd från det...

Uppdrag på största allvar
Uppdrag på största allvar 27 november 201711:17

Det svenska transportflygförbandet i Minusma, FM 02, har i fredags genomfört sitt första Medevac-uppdrag, medicinsk evakuering. Fem svårt skadade FN-soldater flögs till kvalificerad sjukvård i Bamako...