Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Försvarsmakten röjer explosiva hot i kustnära miljö
Försvarsmakten röjer explosiva hot i kustnära miljö 20 maj 202010:41

Samtidigt som Försvarsmakten stödjer det svenska samhället i den pågående pandemin startade den 11 maj marinens övning Swenex 20 (Swedish Naval Exercise). Även vid svåra påfrestningar i samhället...

Flygbassoldater slutövar tillsammans med Gripenflygplan
Flygbassoldater slutövar tillsammans med Gripenflygplan 19 maj 202015:56

Sedan slutet av förra veckan har Luftstridsskolans 52:a flygbaskompani varit baserade på den civila flygplatsen i Borlänge. Där har soldater, officerare och värnpliktiga övat tillsammans i syfte att...

Marinens uthållighet prövas tillsammans
Marinens uthållighet prövas tillsammans 18 maj 202017:57

Klockan är strax efter midnatt när radion rasslar till inne på Marinbasstaben. Under dagen har amfibieförbanden ännu en gång varit i strid mot luftlandsatta motståndare inne på svenskt territorium. Nu...

Första kullen cybersoldater redo att rycka in
Första kullen cybersoldater redo att rycka in 18 maj 202015:13

Många var kallade men få utvalda. Av de 70-tal personer som gått vidare till den utökade mönstringen har nu 30 stycken rekryter plockats ut för cybersoldatsutbildningen i Enköping.

Slutövning stärker fältarbetsförmågan och bidrar till ett starkare försvar
Slutövning stärker fältarbetsförmågan och bidrar till ett starkare försvar 16 maj 202018:32

Årets slutövning för värnpliktiga, befäl, elever och soldater vid Göta ingenjörregemente, Ing 2, bidrar till att 22:a ingenjörbataljon kan krigsplaceras i sin helhet. Det är också den sista övningen...

Förberedelser är nyckeln till framgång när sjöfarten säkras
Förberedelser är nyckeln till framgång när sjöfarten säkras 16 maj 202016:20

Att säkra civil sjöfart kan uppfattas som en enkel uppgift men i verkligheten är det en omfattande dans som kräver stor fingertoppskänsla. Under övningen Swenex 20 har marinen genomfört en...

Nytt utbildningskoncept för utländska piloter
Nytt utbildningskoncept för utländska piloter 16 maj 202016:03

Ännu en omgång utländska piloter har nu utbildats på Jas 39 Gripen vid Skaraborgs flygflottilj. Den här gången var det dock extra speciellt. De fem piloterna från Tjeckien och Ungern utbildades vid...

Komplex strid under tidspress
Komplex strid under tidspress 16 maj 202011:15

Förra veckan genomförde Försvarsmakten en beredskapsövning där sjömålsrobotar från flyg, fartyg och robotlastbil avfyrades samtidigt mot en angripare till sjöss,. Även om det inte är så vanligt att...

Modifierad ubåt stärker Sveriges slagkraft i Östersjön
Modifierad ubåt stärker Sveriges slagkraft i Östersjön 15 maj 202015:38

HMS Gotland är nu den absolut modernaste, tystaste och effektivaste ubåten i Östersjön och Västerhavet. I går tog Försvarsmakten och Första ubåtsflottiljen emot den förbättrade ubåten från Saab...

Mobilisering - en viktig del av övningen Swenex 20
Mobilisering – en viktig del av övningen Swenex 20 14 maj 202015:26

Kön ringlar sig lång utanför vakten. Efter att ett beredskapslarm gått ut till allmänheten i radio och tv har landets alla krigsplacerade män och kvinnor nu börjat inställa sig vid sina respektive...

Slutövning för FMTS rekryter
Slutövning för FMTS rekryter 14 maj 202008:52

Under tio månader har rekryterna utbildats för att kunna verka i en befattning i ett tekniskt kompani. Nu är det äntligen dags för slutövning och deras slutliga kunskapsprov. Sedan i måndags är de...

Försvarsmakten stödjer UD med hemtransport av svenskar
Försvarsmakten stödjer UD med hemtransport av svenskar 13 maj 202012:10

Sedan i början av april har Försvarsmaktens transportkontor vid FMLOG arbetat med att stödja Utrikesdepartementet (UD) i hemtagningen av svenska medborgare och ambassadpersonal från andra länder med...

Examensprov för de värnpliktiga - Våreld
Examensprov för de värnpliktiga 12 maj 202008:28

Att kunna krigsplacera värnpliktiga och yngre befäl i hela förband, det är målet med den övning som genomförs i Skaraborg. Med nyckelordet ”samtidigt” ger sig Skaraborgs regemente, Livregementets...

Livgardets rekryter övar för att bli en del av det svenska försvaret
Livgardets rekryter övar för att bli en del av det svenska försvaret 11 maj 202015:11

Under svåra påfrestningar blir Försvarsmaktens förmåga att upprätthålla Sveriges beredskap och säkerhet avgörande för tryggheten i landet och stabiliteten i vårt närområde. Försvarsmakten behöver öva...

Marinen försvarar den svenska kusten
Marinen försvarar den svenska kusten 11 maj 202011:37

Det råder oroligheter i Sverige. Viktig infrastruktur har påverkats på olika sätt och den militära närvaron i Östersjön har ökat markant. Andra nationers övningar avlöser varandra och Sveriges...