Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Huvudet fullt av ny kunskap
Huvudet fullt av ny kunskap 15 oktober 201810:56

Lärstilar, övningsplaner, bedömandemetodik och ordergivning – mycket är nytt för de 170 kadetterna på specialistofficersutbildningen (SOU) och den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) på...

Intrångsförsök i berget, vad gör vi?
Intrångsförsök i berget, vad gör vi? 12 oktober 201815:55

Dygnet runt, året om, ständigt helt enkelt, har Sjöinfokompaniet koll på det svenska territorialvattnet, både på ytan och under den. Samtidigt bedriver de sambandsledning för marinens alla enheter -...

Premiär för skolornas dag i Skövde
Premiär för skolornas dag i Skövde 12 oktober 201813:27

"Efter den här dagen vet jag var jag hittar information och tidsplanen för mönstringen som jag inte hittat förut. Det är många ungdomar som frågar hur man blir antagen". Så säger Ida Ahlbom, studie-...

Minröjning under tidspress
Minröjning under tidspress 12 oktober 201811:44

Att röja sjöminor under vattnet är en noggrann och metodisk process som tar tid. Havsbotten runt den svenska kusten är på många ställen mycket varierad och krävande att söka efter saker på, vilket...

Ny som befäl
Ny som befäl 12 oktober 201810:27

I juli började en omgång rekryter sin militära grundutbildning och nu har en del av dem blivit plutonbefäl. En av dem är Hugo Tornving från Stockholm som berättar hur det kändes när han fick reda på...

Flygbasjägarna mot världen
Flygbasjägarna mot världen 12 oktober 201808:26

I somras överraskade flygbasjägarkompaniet många då de vann amerikanska arméns årliga prickskyttetävling i Tyskland. Resultatet i Europe Best Sniper Team Competition ledde till att teamet från F 17...

Livgardet övar på fem platser i Stockholm
Livgardet övar på fem platser i Stockholm 9 oktober 201816:23

Under vecka 42 och 45 övar Livgardet i och omkring Stockholm. Militära fordon och soldater kommer att synas och höras på ett antal olika platser. – Livgardet är det förband som försvarar Stockholm i...

Jämtlands skogar står åter i brand
Jämtlands skogar står åter i brand 9 oktober 201811:18

Vaktposten utanför flygplatsen, klockan 07.15. En man kommer fram och berättar att han under sin joggingtur sett två män bete sig märkligt vid ammunitionsförrådet i anslutning till flygplatsen. En...

Tillsammans för ökad motståndskraft
Tillsammans för ökad motståndskraft 8 oktober 201817:00

En kris eller storskalig konflikt i vårt närområde kan drabba hela samhället, vilket ställer stora krav på samordningen mellan landets myndigheter. Under två dagar träffades myndighetsföreträdare från...

Logistikskolan utbildar marinen
Logistikskolan utbildar marinen 8 oktober 201809:56

Marinens officerare har gått en unik kurs i sjukvårdsledning och sjuktransportledning hos Försvarsmaktens logistik- och motorskola (LogS) i Skövde. Skolan har stöttat marintaktisk chef i framtagandet...

Från överraskad till förberedd
Från överraskad till förberedd 5 oktober 201816:48

För andra året genomfördes idag en Totalförsvarsdag i Halmstads garnison. En upplevelse- och kunskapsdag där cirka 1300 elever och skolmedarbetare från gymnasieskolor i Halmstad och Laholm blev både...

Then Enda kursen är genomförd
Then Enda kursen är genomförd 5 oktober 201813:30

Nu på fredagen blev 23 elever formellt färdiga med sina studier på Militärhögskolan Karlberg och kan därmed titulera sig officerare. I och med dagens programavslutning och ceremonin i Rikssalen inför...

Ledningsträning inför Trident Juncture
Ledningsträning inför Trident Juncture 5 oktober 201810:57

Den stora Natoövningen Trident Juncture närmar sig med stormsteg och förberedelserna vid de svenska deltagande förbanden är i full gång. Vid pansarbataljonen på I 19 i Boden genomförde 191:a...

Gyllensporre tillträder som chef för militära insatsen i Mali
Gyllensporre tillträder som chef för militära insatsen i Mali 3 oktober 201813:24

I tisdags tog generallöjtnant Dennis Gyllensporre över ansvaret att leda FN:s militära insats i Mali. Ceremonin ägde rum på Minusmas militära högkvarter i Malis huvudstad Bamako.

Toppmöte om genderfrågor
Toppmöte om genderfrågor 3 oktober 201812:03

Under två dagar samlade överbefälhavaren representanter från 17 försvarsmakter och flera internationella organisationer för att diskutera jämställdhet i militär verksamhet. – En försvarsmakt som är...