Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Så summeras katastrofövningen Liv
Så summeras katastrofövningen Liv 15 oktober 201911:08

Tufft, stressigt, lyckat och roligt var några av orden som användes vid summeringen av katastrofövningen Liv 19 som genomfördes i början av oktober i Borås och Sjuhäradsområdet.

Myndigheter och företag övade cyberförsvar tillsammans
Myndigheter och företag övade cyberförsvar tillsammans 11 oktober 201914:41

Safe cyber är Försvarsmaktens årligen återkommande övning i cyberförsvar. Liksom förra årets övning, genomfördes årets upplaga tillsammans med myndigheter med ansvar för cybersäkerhet i Sverige samt...

Nu blir rekryterna specialister
Nu blir rekryterna specialister 11 oktober 201914:03

Några ska kunna leda gruppen i strid. Andra ska ta hand om skadade kamrater eller reparera plutonens stridsfordon. Nu har årets rekryter på Norrbottens regemente påbörjat sina befattningsutbildningar....

Den marina striden i centrum
Den marina striden i centrum 11 oktober 201912:58

Årets största nationella marinövning, Swenex 19, står för dörren. Mellan den 12-24 oktober övar marinen på att lösa de svåraste uppgifter man kan ställas inför, att försvara Sverige och svenska...

Finskt-svenskt samarbete under ständig utveckling
Finskt-svenskt samarbete under ständig utveckling 9 oktober 201916:16

Den 4-8 oktober har enheter från Norrbottens flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och Luftstridsskolan deltagit i den finska försvarsövningen Ruska 19. Under övningen har svenska enheter både agerat...

Med siktet inställt mot VM i Kina
Med siktet inställt mot VM i Kina 9 oktober 201910:39

Sara och Anna möter mig på skjutbanan i Halmstad, en välkänd och bekant miljö för dem båda. Anna är inne i en intensiv tävlingsperiod och Sara är i de sista förberedelserna inför det kommande militära...

Båten, myten, legenden
Stridsbåt 90 firar 30 år 4 oktober 201919:30

Under högtidliga former på Haninge garnison firades idag att stridsbåten varit i tjänst i 30 år. En båt som bidragit till att utveckla amfibieförbanden till vad de är idag.

Flygelever fick sina vingar
Flygelever fick sina vingar 4 oktober 201915:35

Det var idel glada miner hos elever, flyglärare, 25-årsjubilarer och anhöriga när Flygskolan bjöd in till vingexamen torsdagen den 3 oktober. Dagen uppmärksammade en viktig milstolpe i piloternas...

Mali 11 är äntligen samlade
Mali 11 är äntligen samlade 4 oktober 201909:18

Förbandet Mali 11 skiljer sig från tidigare svenska insatser till Mali. Uppgiften är helt ny - att förbereda för ett nytt svenskt styrkebidrag inom FN-insatsen Minusma. Den nya uppgiften innebär att...

Dags för katastrofövningen Liv i Borås
Dags för katastrofövningen Liv i Borås 3 oktober 201912:38

Nu närmar sig den första stora civilmilitära övningen i Borås och Sjuhäradsområdet på länge. Övningen Liv 19 går den 4 oktober in i själva genomförandefasen då Södra Älvsborgs sjukhus beredskapsplan...

Ökad militär närvaro i nedre Norrland
Ökad militär närvaro i nedre Norrland 2 oktober 201919:36

Försvarsmakten är ständigt insatsberedd och vår uppgift är att försvara hela Sverige. Under en längre period framöver kommer militär verksamhet att synas mer än vanligt i nedre Norrland.

Ny flygvapenchef tog befälet
Ny flygvapenchef tog befälet 2 oktober 201918:50

Tisdag den 1 oktober genomfördes en ceremoni vid Uppsala garnison då flygvapnet fick ny flygvapenchef och ny flygvapenförvaltare. Som ny flygvapenchef tillträdde generalmajor Carl-Johan Edström och...

Bara tjejer på Military Weekend
Bara tjejer på Military Weekend 1 oktober 201914:17

Military Weekend är en kort helgkurs där deltagarna får pröva på soldatlivet. Kurserna bedrivs på olika håll i landet. Man behöver rekrytera fler kvinnor till Försvarsmakten och genom att ibland ha...

Marinstaben invigdes när Musköbasen fyllde 50 år
Marinstaben invigdes när Musköbasen fyllde 50 år 1 oktober 201912:21

Samma dag som den unika underjordiska bergsanläggningen på Muskö fyllde 50 år genomfördes den högtidliga invigningen av Marinstaben på basen.

Nya gradbeteckningar införs
Nya gradbeteckningar införs 1 oktober 201908:34

Den 1 oktober 2019 införs ett nytt tjänstegradssystem i Försvarsmakten, inklusive ett par nya gradbeteckningar.