Aktuellt från Försvarsmakten

Swedec 25år
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum – Swedec 25 år 3 juli 202313:21

I år firar Sverige som nation 500 år, likaså firar den svenska armén 500 år. Dessutom jubilerar kungen med 50 år på tronen, det är i celebert sällskap Swedec omger sig när man i år firar 25 år som...

Specialförbandens fallskärmsskola har som huvuduppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband och övriga insatsförband med utbildning i fallskärmstjänst, luftburen försörjning samt upprättande av temporära landningszoner.
Hoppmästaren utbildar Försvarsmaktens fallskärmsjägare 3 juli 202310:00

Hoppmästare och fallskärmstekniker är två nycklar till all fallskärmsverksamhet i Försvarsmakten, en av de förmågor som utvecklas snabbast. De jobbar på Specialförbandens fallskärmsskola i Karlsborg.

Examensceremoni för 228 kursen på officersprogrammet samt Sofu. Ceremonin hölls på Militärhögskolan Karlberg framför överbefälhavaren, stridskraftschefer, förbandschefer och anhöriga.
Kadettexamen på Militärhögskolan Karlberg - en milstolpe för framtidens chefer i Försvarsmakten 30 juni 202317:58

Militärhögskolan Karlberg har återigen varit värd för den årliga kadettexamen från officersprogrammet (OP), där unga män och kvinnor tar klivet in i sin professionella karriär som ledare och chefer...

Däckbyte FIK Livgardet
Fler fordonsinstruktörer ger fler fordonsförare 30 juni 202315:35

– Vi är en motoriserad försvarsmakt, därför fyller fordonsinstruktören en otroligt viktig funktion. Har vi för få instruktörer har vi ett taktiskt problem. Sen är det en mycket bra kurs om man är...

Den 30 juni markerar sista dagen av Sveriges ordförandeskap i EU. På försvarsområdet har Sveriges prioriteringar främst varit stödet till Ukraina och ett ökat engagemang i öst men också att stärka EU som säkerhetsaktör samt att stärka strategiska partnerskap.
Kriget i Ukraina fokus i det svenska EU-ordförandeskapet 30 juni 202315:25

Den 30 juni markerar sista dagen av Sveriges ordförandeskap i EU. På försvarsområdet har Sveriges prioriteringar främst varit stödet till Ukraina och ett ökat engagemang i öst men också att stärka EU...

Vingar till piloteleverna
Vingar till piloteleverna 30 juni 202314:07

Den traditionsenliga vingexamen har genomförts på Flygskolan i Linköping. Försvarsmaktens nya piloter fick sina vingar av flygvapenchefen generalmajor Jonas Wikman.

släckning i skog
Försvarsmakten lämnar stöd vid skogsbranden i Norberg 30 juni 202312:06

Sedan i måndags eftermiddag finns personal ur 22:a hemvärnsbataljonen på plats i Norberg för att bistå räddningstjänsten med släckningsarbetet av den skogsbrand som startade på midsommarafton - och...

Jonas Haggren, Sveriges militära representant i Nato
Han är Sveriges militära representant i Nato 30 juni 202310:00

Viceamiral Jonas Haggren håller på och packar, han har skrivit kontrakt på bostad i Bryssel och är redo för sitt nya uppdrag som Sveriges militära representant till Nato och EU från den 1 juli.

Denim Nygren är gruppchef för en sambandgrupp vid 1.Amfibieregementet. Under övningen Aurora är hennes grupp framgrupperad i skärgården för att upprätta sambandslänkar åt en amfibiebataljon.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september 2017 försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
Försvarsmaktens anseende stärktes mest 28 juni 202314:56

Försvarsmakten är en av de fem myndigheter som allmänheten har störst förtroende för, och den myndighet vars anseende ökat mest sedan 2022. Detta enligt Kantar Publics undersökning Anseendeindex...

Tillsammans gör vi skärgården säkrare.
Så får du en säkrare båtsemester i sommar 28 juni 202310:00

Nu är sommaren här och skärgården fylls av semesterfirare och båtar. Sommaren är också en viktig övningstid för marinens fartyg. För att undvika olyckor är det viktigt att vi alla som är ute på och...

ÖB i Almedalen
Försvarsmakten i Almedalen 27 juni 202310:00

Även i år deltar Försvarsmakten under Almedalsveckan i Visby. Programmet präglas av det säkerhetspolitiska läget och försvarets utveckling.

Materielstöd till Ukraina
Plan för stärkt försvarsförmåga 27 juni 202309:35

Den 27 juni lämnade Försvarsmakten ett reviderat budgetunderlag till regeringen. Revideringen sker utifrån en utökad ekonomisk planeringsram.

Historisk vingexamen i USA
Historisk vingexamen i USA 27 juni 202308:41

På midsommarafton tog de första svenska transportpiloteleverna som utbildats av amerikanska flottan emot utbildningstecknet U.S. Navy Wings of Gold. Piloterna kan därmed titulera sig Naval Aviators.

Inryck på Livgardet
Nu börjar nästa värnpliktsår – inryck på flera platser i landet 26 juni 202315:07

Den 26 juni ryckte 780 värnpliktiga in på Försvarsmaktens olika förband – det första av flera inryck under sommaren och hösten. De ska utbildas till soldater i en rad olika befattningar, som...

Soldater med hjälmar med ceremoniella plymer, uniformer med axelklaffar och vita byxor står uppradade.
Delta i högvaktens 500-års jubileum 22 juni 202308:54

På midsommardagen i år firar Sverige 500 år av obruten kungavakt. För att högtidlighålla dagen kommer musik och parad – och givetvis högvakt – att genomföras i Stockholm. Vaktparaden börjar på...