Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Samverkan mellan Kustbevakningen och Marinen när man tillsammans söker genom Karlskronas kajer inför övningen Northern Coasts i sepember 2021.
Att använda resurserna rätt 9 september 202112:55

Till helgen förtöjer ett stort antal utländska örlogsfartyg i Karlskrona. Såväl kajer i örlogshamnen som utanför kommer att användas för att få plats. För att kontrollera kajerna efter farliga föremål...

Specialförbandsoperatörer i Kabul.
Specialförbandets operatörer berättar om insatsen på Kabuls flygplats 9 september 202110:22

Försvarsmaktens specialförband var avgörande under evakueringen från Kabuls flygplats. Operatörerna Samuel och Oskar deltog i insatsen och berättar här om de risker och svårigheter de mötte. Under...

Luftvärnsregementets slutövning med rekryter /vpl 2019 föregicks av BRIGSTRI 19, en stabsövning som blev ledningsplutonens start på slutövningen.

Maskeringsnät bidrog till att stabsplatsen blev svår att upptäcka från luften.
Tio länder i storövning i Dalarna 8 september 202113:59

Just nu pågår intensiva förberedelser för att dra igång den multinationella stabsövningen Joint Protector 21, som äger rum i Trängslet i Älvdalens kommun i Dalarna 16-26 september.

Therese Naess, Säkerhetspolisen.
Therese Naess blir chef för Nationellt cybersäkerhetscenter 7 september 202110:00

Therese Naess är nytillträdd chef för det nationella cybersäkerhetscentret som håller på att organiseras och där Försvarsmakten ingår som en av flera myndigheter.

Silvermedalj till Anna Normann
Silvermedalj till Anna Normann 6 september 202114:14

Luftvärnsregementets medarbetare Anna Normann lyckades med sin målsättning att ta medalj vid Paralympics i Tokyo. Det blev en silvermedalj i skytte med gevär, 50 meter liggande. – Jag vill skicka ett...

Löjtnant Pontus Dahlström, chef för mark- och miljösektionen på Livgardet
Goda relationer - smörjmedel för en övning 3 september 202113:23

Under Livgardets övningar har regementes mark- och miljösektion en viktig roll i att förebygga och minimera den negativa miljöpåverkan som en övning kan medföra. Eftersom välviljan hos exempelvis...

Militärer står vid ett stridsfordon 90.
Solen skiner på nordiskt försvarssamarbete 3 september 202111:20

Det må blåsa bistra säkerhetspolitiska vindar i Östersjöregionen men när de nordiska armécheferna sammanstrålar på Gotland skiner solen över samarbetsandan. – Det är viktigt för säkerheten kring...

Dykare på båt undersöker sjömina.
Mina röjd i Stockholms skärgård 3 september 202109:49

Under onsdagseftermiddagen röjde marinen en mina utanför Öja i Stockholms skärgård. Minan var en tysk kontaktmina från andra världskriget och hittades av en privatperson.

Verkstadschefen på Tofta Ann-Louise Almgren, ställföreträdande chefen FMTS Niklas Jörnsby och chefen för markverkstadsenheten Lars Axelsson fick äran att klippa bandet och förklara nybygget för invigt.
Invigning av verkstadsbyggnad på Gotland 2 september 202116:12

Den 1 september genomfördes en invigningsceremoni av en ny verkstad på Gotland. Det är första gången på nästan 20 år som en ny verkstad tas i bruk i Försvarsmakten.

Uniform på jobbet-dagen
Många uniformsklädda i det civila samhället 2 september 202110:21

I dag anordnar Hemvärnet Uniform på jobbet-dagen vilket innebär att hemvärnssoldater får bära uniform på sina civila arbetsplatser eller på andra lämpliga aktiviteter. Syftet med dagen är att...

Handlingskraft – en samlad plan för ett starkare totalförsvar
Handlingskraft – en samlad plan för ett starkare totalförsvar 31 augusti 202112:57

I en osäker och snabbt föränderlig tid är ett av Sveriges viktigaste uppdrag att öka den samlade förmågan att försvara landet. På uppdrag av regeringen har Försvarsmakten och MSB utarbetat en...

Sverige evakuerar civila från flygplatsen i Kabul, Afghanistan
Evakueringen från Afghanistan avslutad 27 augusti 202112:51

Regeringen meddelade på en presskonferens under fredagen att evakueringsinsatsen i Afghanistan avslutats och alla svenskar nu lämnat Kabul. – Jag vill vara tydlig med att Försvarsmaktens stöd har...

Anna Normann
Anna Normann tävlar i Paralympics 27 augusti 202108:00

Nu är Luftvärnsregementets medarbetare Anna Normann på plats i Tokyo för att tävla i skytte i Paralympics. Hon är ett av Sveriges stora medaljhopp.    – Att ta medalj i Tokyo är ett av mina stora mål,...

Soldater i fält
Värnplikten skapar starka band 27 augusti 202107:42

”Under lumpen får man vänner för livet”är något många känner igen. Vissa säger till och med att det är vanligt att man efter avslutad värnplikt känner sina lumparkompisar bättre än man känner sin egen...

Sverige evakuerar civila från flygplatsen i Kabul, Afghanistan
Ingen svensk personal har skadats 26 augusti 202116:30

Ingen svensk personal på plats vid flygplatsen i Kabul kom till skada i samband med den explosion som inträffade i staden på torsdagen. Samtliga i den svenska insatsen på Hamid Karzai International...