Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Polisen samverkar med skyddsvakten på plats.
Försvarsmakten stödjer polisen med gränsövervakning 3 februari 202117:25

Polisen har begärt stöd av Försvarsmakten för att upprätthålla regeringens inreseförbud och bevaka gränsen mot Norge. Det gäller i första hand åtta utpekade vägar i Värmland och Dalarna, men det kan...

Efter många års frånvaro från det militära ryckte sammanlagt 113 värnpliktiga soldater in på Norrbottens regemente onsdagen den 15 mars. Under drygt tre veckor ska de genomföra krigsförbandsövning med 191:a mekaniserade bataljonen.
Rekryteringsmyndigheten blir Plikt- och prövningsverket 3 februari 202116:45

Rekryteringsmyndigheten byter namn till Plikt- och prövningsverket från och med 1 februari. Syftet med namnbytet är att myndighetens roll och verksamhet ska framgå tydligt av namnet.

Chefen för K 3, Ola Barvér
Utredningarna om påstådda missförhållanden på K 3 klara 3 februari 202115:41

I ett brev till Livregementets husarer K 3 framkom påståenden om missförhållanden vid regementets grundutbildning under utbildningsåret 2019/2020. Två av varandra oberoende utredningar är nu färdiga.

Soldater hälsar på varandra.
Allt fler anställda upplever balans i vardagen 1 februari 202115:11

Resultaten från årets medarbetarundersökning FM Vind har nu sammanställts och som helhet visar den på ett fortsatt positivt resultat.

Amfibiesoldater under marschträning
Blivande amfibiesoldater har träningen i fokus 29 januari 202108:24

På en is- och grusblandad stig springer du allt vad du orkar för att täppa till den två meter stora luckan som bildats mellan dig och dina kamrater. Trots vinterkylan är du genomblöt av svett. För...

Stöd till samhället. Södra militärregionen.
Hemvärnet stödjer Jordbruksverket med insatser mot fågelinfluensa 28 januari 202116:44

Efter att fågelinfluensa spridit sig vid Sveriges största äggproducent i Mönsterås, Kalmar län, fick Södra militärregionen en stödbegäran från Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt...

Korvetter av Visbyklass till sjöss i Hanöbukten under våren 2020.
Nu inleds arbetet med nästa generations ytstridsfartyg 26 januari 202110:27

Försvarets materielverk (FMV) och Saab Kockums har tecknat kontrakt avseende nästa generations ytstridsfartyg för marinen. Kontraktet utgör starten på arbetet med att anskaffa nya fartyg och omfattar...

Kampanj om mensskydd i sociala medier
Kampanj om mensskydd i sociala medier 25 januari 202113:04

I höstas införde Försvarsmakten kostnadsfria mensskydd som en del av utrustningen till värnpliktiga för att ge alla bättre förutsättningar att verka utifrån sin förmåga. Detta presenteras i en kampanj...

​Från vänster: korpral Kalle Linbom och korpral Joshua Gester. Grundutbildningen på 12:e motoriserande skyttebataljonen. Förtroendevalda.
Medinflytande – värnpliktigas möjlighet att påverka 25 januari 202110:41

Medinflytande finns på alla nivåer i samhället från skola till arbetsliv och Försvarsmakten är inget undantag. I arbetslivet finns medbestämmandelagen (MBL) där fackliga organisationer tillvaratar...

Invigning av p18 Gotlandsregemente.
ÖB utfärdar dagorder med anledning av det nya försvarsbeslutet 22 januari 202114:02

Överbefälhavare Micael Bydén har utfärdat en ny dagorder fredag 22 januari. Detta med anledning av det nya försvarsbeslutet 2021-2025.

Vaccinering, covid 19.
Trängregementets ambulanspersonal i Göteborg vaccineras mot covid-19 22 januari 202111:00

Sedan början av december stödjer Trängregementet sjukvården i Göteborgsområdet med två ambulanser och sjukvårdare. Dygnet runt, veckans alla dagar. Nu har Sahlgrenska universitetssjukhuset beslutat...

Bataljonchef Jonas Larsson var premiärgäst i podcasten Försvarsberedd och intervjuades av Joon Lyberg, teknisk officer på Göta Ingenjörregemente.
Podden som ska öka kunskapen om Försvarsmakten 21 januari 202116:25

Vi ska finna en väg eller skapa en, sa Hannibal, härföraren från Karthago när han överraskade romarna genom att föra sin här med stridselefanter över Alperna. Det är också parollen för podden...

Värnpliktig soldater från Amfibieregementet under högvakt i januari 2021
Från övningar i skogen till skarp tjänst i stan 18 januari 202116:20

Stolthet, spänning och stort ansvar vilar på axlarna när de värnpliktiga från Amfibieregementet lämnar skärgårdens övningar och tar plats vid slottet i Stockholm och på Drottningholm. I växlande...

Lena Hallin på rikskonferensen.
Hotbilden mot Sverige blir bredare och alltmer komplex 14 januari 202114:57

Lena Hallin, chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, höll ett anförande om omvärldsläget på Folk och Försvars rikskonferens under tisdagen. – Musts bedömning är att utsattheten...

Överste Stefan Nacksten lägger en krans vid minnesstenen vid Gustav Adolfs kyrka på Livgardets 500-årsdag.
Livgardet och armén fyller 500 år 14 januari 202114:07

Den 14 januari 1521 valdes 16 dalkarlar ut för att vakta den blivande konungens liv, Gustav Eriksson Vasa. De följde honom under befrielsekampen mot danskarna och när Gustav Vasa blev kung placerades...