Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Seminarium om Aurora 17
Seminarium om Aurora 17 13 november 201715:30

Tisdag 14 november arrangeras ett seminarium på Folk och Försvar om erfarenheterna från Aurora 17. Gå in på folkochforsvar.se och se sändningen därifrån direkt klockan 9 eller i efterhand.

"Man måste känna varandra för att kunna lita på varandra"
"Man måste känna varandra för att kunna lita på varandra" 13 november 201715:25

Samarbete mellan olika nationer i Östersjön är en viktig och självklar del för att öka vår gemensamma säkerhet. Under helgen har delar ur Fjärde sjöstridsflottiljen besökt Tallinn och den estniska...

Danska statsluftfartyg bröt mot tillträdesförordningen 10 november 201715:10

Den 7 november flög två danska stridsflygplan av typen F16 en mycket kort stund in i svenskt luftrum sydost om Skåne. Eftersom de inte hade diplomatiskt tillstånd betraktas det som en överträdelse av...

Effektiv ledningsträning i virtuell miljö
Effektiv ledningsträning i virtuell miljö 8 november 201717:37

Markstridsskolans ledningsträningsanläggning, LTA, har nyligen uppgraderats med ny hårdvara och operativsystem för bättre prestanda och säkrare drift. Först ut att öva i anläggningen efter...

Ett historiskt ögonblick
Ett historiskt ögonblick 8 november 201716:13

Nu tar överste Laura Swaan Wrede över som ny chef på Livgardet. Regementet, som är ett av världens äldsta och har anor från 1521, får därmed sin första kvinnliga regementschef.

”Nya utmaningar varje dag”
”Nya utmaningar varje dag” 8 november 201714:59

Rekryterna som i september ryckte in på F 21 har under veckan varit på Tåme skjutfält. Som en del av utbildningsdelen ”Försvara” övade de bland annat strid från stridsställning och kastade...

Fördjupat svensk-tyskt samarbete
Fördjupat svensk-tyskt samarbete 8 november 201714:40

Som grannar i Östersjön har Sverige och Tyskland ett hav mellan sig. Samma hav förbinder också länderna genom handel och olika samarbeten. Den svenska och tyska marinen har inlett ett fördjupat...

Försvarsmakten förordar luftvärnssystemet Patriot
Försvarsmakten förordar luftvärnssystemet Patriot 7 november 201718:01

Enligt försvarsbeslutet ska Försvarsmakten senast 2020 påbörjat införandet av ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd. Försvarets materielverk har därför fått i uppdrag att göra en...

Högre soldatkunskaper för civil personal
Högre soldatkunskaper för civil personal 7 november 201713:01

Under två veckor har Artilleriregementet som värd tillsammans med Norrbottens regemente genomfört en grundläggande soldatutbildning för civil personal inom Garnison Nord. Utbildningen är utformad för...

En hyllning till Finland
En hyllning till Finland 7 november 201711:48

I år är det 100 år sedan Finland blev självständigt. För att fira händelsen och för att uppmärksamma ett bra samarbete, tillägnas årets ”Arméchefens konsert” vår granne i öst.

Ungdomsinvasion på Malmen
Ungdomsinvasion på Malmen 6 november 201716:29

Under höstlovet passade tre frivilligorganisationer på att ha utbildningar eller besök vid Helikopterflottiljen på Malmen utanför Linköping. Ett sjuttiotal personer fick inblick i flottiljens...

Ryskt statsluftfartyg bröt mot tillträdesförordningen 6 november 201709:57

Den 27 oktober passerar ett ryskt statsluftfartyg av typen TU-204 (frakt- och passagerarflygplan) svenskt luftrum. Eftersom deras tillstånd inte hade börjat gälla är det att betrakta som ett brott mot...

Inspirationsföreläsning som breddar tankesätt
Inspirationsföreläsning som breddar tankesätt 3 november 201712:31

Som en del i Artilleriregementets långsiktiga värdegrundsarbete genomförs cirka en gång per år en temadag där regementet lyfter dessa typer av frågor. I en blandning mellan humor och allvar föreläste...

Pliktpersonal ökar förbandets resurser och förmågor
Pliktpersonal ökar förbandets resurser och förmågor 2 november 201715:12

Förra måndagen anlände ett sextiotal totalförsvarspliktiga soldater till Göta ingenjörregemente i Eksjö. De har tidigare genomfört grundutbildning med värnplikt och är en del av de cirka 1 500...

Europeiska länder lär av varandra
Europeiska länder lär av varandra 2 november 201713:44

Nyligen samlades ett fyrtiotal deltagare från tolv europeiska länder för att utbyta erfarenheter och lära av varandra när det gäller att framgångsrikt attrahera, rekrytera och använda personal med...