H.K.H. Kronprinsessan fördjupar sin militära utbildning

För att ytterligare fördjupa sitt engagemang inom Försvarsmakten påbörjar H.K.H. Kronprinsessan särskild officersutbildning (SOFU) under hösten 2024.

Kronprinsessan
Kronprinsessan
Kronprinsessan påbörjar särskild officersutbildning (SOFU) under hösten. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten

Inom ramen för sina förberedelser som blivande statschef har Kronprinsessan under många år genomfört olika former av militär utbildning för att ges grundläggande kunskaper om Försvarsmaktens uppgifter och organisation.

Under hösten 2024 påbörjar Kronprinsessan särskild officersutbildning för att ges en djupare förståelse i taktik, krigsvetenskap samt militärstrategi.

Särskild officersutbildning, som Kronprinsessan nu påbörjar vid Försvarshögskolan och i Försvarsmakten, innehåller både teoretiska och praktiska utbildningsmoment.

Fakta om särskild officersutbildning (SOFU)

Särskild officersutbildning kan genomföras som uppdragsutbildning på Försvarshögskolan och med utbildning/praktik inom Försvarsmakten och riktar sig till personer som redan har en akademisk examen.

Läs mer här.