Sjukvårdspersonal till insats i Röda havet

Försvarsmakten förstärker den pågående insatsen i Röda havet med ytterligare personal. Nu handlar det om en traumaenhet på cirka tio personer som ska tjänstgöra ombord på det nederländska fartyget Karel Doorman. Insatsen beräknas starta i mitten av juni.

båt
båt
HNLMS Karel Doorman, multifunktionsfartyg ur den nederländska marinen. Foto: Carl Osmond/Storbritanniens Försvarsdepartement

Traumaenheten består bland annat av ett antal kirurger och anestesipersonal. Ombord på fartyget finns också operationssalar, intensivvårdsavdelningar och olika akutsalar. Det finns även en helikopter för att kunna evakuera skadad personal vidare till sjukhus.

Syftet med den EU-ledda insatsen Aspides är att skydda civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat Huthirebellerna.

Sedan tidigare har Försvarsmakten en stabsofficer ombord på styrkans ledningsfartyg ute till havs och tre stabsofficerare på det operativa högkvarteret i Larissa i Grekland.

Operationsområdet sträcker sig främst över de stora sjö- och handelsvägarna i Röda havet samt i vattnen utanför Yemen och Oman. Insatsens mandat är defensivt.