Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Dags för katastrofövningen Liv i Borås
Dags för katastrofövningen Liv i Borås 3 oktober 201912:38

Nu närmar sig den första stora civilmilitära övningen i Borås och Sjuhäradsområdet på länge. Övningen Liv 19 går den 4 oktober in i själva genomförandefasen då Södra Älvsborgs sjukhus beredskapsplan...

Ökad militär närvaro i nedre Norrland
Ökad militär närvaro i nedre Norrland 2 oktober 201919:36

Försvarsmakten är ständigt insatsberedd och vår uppgift är att försvara hela Sverige. Under en längre period framöver kommer militär verksamhet att synas mer än vanligt i nedre Norrland.

Ny flygvapenchef tog befälet
Ny flygvapenchef tog befälet 2 oktober 201918:50

Tisdag den 1 oktober genomfördes en ceremoni vid Uppsala garnison då flygvapnet fick ny flygvapenchef och ny flygvapenförvaltare. Som ny flygvapenchef tillträdde generalmajor Carl-Johan Edström och...

Bara tjejer på Military Weekend
Bara tjejer på Military Weekend 1 oktober 201914:17

Military Weekend är en kort helgkurs där deltagarna får pröva på soldatlivet. Kurserna bedrivs på olika håll i landet. Man behöver rekrytera fler kvinnor till Försvarsmakten och genom att ibland ha...

Marinstaben invigdes när Musköbasen fyllde 50 år
Marinstaben invigdes när Musköbasen fyllde 50 år 1 oktober 201912:21

Samma dag som den unika underjordiska bergsanläggningen på Muskö fyllde 50 år genomfördes den högtidliga invigningen av Marinstaben på basen.

Nya gradbeteckningar införs
Nya gradbeteckningar införs 1 oktober 201908:34

Den 1 oktober 2019 införs ett nytt tjänstegradssystem i Försvarsmakten, inklusive ett par nya gradbeteckningar.

ÖB höjer lönerna för soldater och officerare
ÖB höjer lönerna för soldater och officerare 30 september 201922:02

Försvarsmakten växer och i den pågående uppbyggnaden är det helt avgörande att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Ett led i detta är att löpande...

Hundverksamhetens huvudman
Hundverksamhetens huvudman 30 september 201918:47

Flygvapnet är den organisation inom Försvarsmakten som har huvudansvaret för Försvarsmaktens hundverksamhet.

Vi ökar brigadernas rörlighet genom fler Fältarbetsofficerare i Försvarsmakten
Vi ökar brigadernas rörlighet genom fler fältarbetsofficerare till Försvarsmakten 30 september 201916:46

Vid Fältarbetsskolan på Göta ingenjörregemente, Ing 2, utbildas kommande yrkesofficerare inom fältarbeten, antingen till officerare eller till specialistofficerare. Framöver kommer det vara de som...

Totalförsvaret och framtiden i ÖB:s fokus
Totalförsvaret och framtiden i ÖB:s fokus 27 september 201910:07

Ett CBRNe-symposium, en cyberövning och en totalförsvarsdag har varit tre av överbefälhavarens programpunkter den gångna veckan – alla har de på olika sätt berört framtiden och totalförsvaret.

Viktigt besök för soldaternas bästa
Viktigt besök för soldaternas bästa 26 september 201913:47

Värnpliktiga har rätten till medinflytande i Försvarsmakten. Verktyget för detta är Pliktrådet – som i veckan har besökt både chefer och rekryter vid Norrbottens regemente.

Natten han aldrig glömmer
Natten han aldrig glömmer 25 september 201908:28

Torbjörn Olsen räddade sex personer den dramatiska natten då Estonia sjönk. I dag är han glad över att han fick vara med och rädda liv.

TTP 2019
TTP 2019 – flygövning med piloten och taktiken i fokus 24 september 201923:29

Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i...

Tillsammans för en starkare armé
Tillsammans för en starkare armé 24 september 201916:15

Under tisdagen den 24 september avslutades Arméns stabsövning, ASÖ 19. Övningen har genomförts under en dryg vecka på tre orter i landet, Enköping, Skövde och Boden. Syftet med övningen var att...

Soldater övar på att försvara Stockholm
Soldater övar på att försvara Stockholm 24 september 201912:00

Soldater i uniform och med stridsutrustning kommer att synas i Stockholms innerstad under tisdag och onsdag denna vecka. Det är Livgardets Livbataljon som övar för att träna sin förmåga att försvara...