Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Möte med Nato om värdlandsstöd
Möte med Nato om värdlandsstöd 31 januari 202011:00

Försvarsmakten har fått i uppdrag av regeringen att öka förutsättningarna för att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd. Därför hölls i veckan ett möte med Natorepresentanter och ett drygt...

Blivande officerare på glid i vintermiljö
Blivande officerare på glid i snö och kyla 30 januari 202016:03

En efter en tar sig kadetterna till slut ner för den snötäckta backen på sina Vita blixten-skidor. Vissa avslappnade med böjda knän, helt enligt instruktionerna. Andra stela och vinglande med den...

Beredskapskontroll genomförd med gott resultat 30 januari 202016:00

Torsdagen 16 januari avslutades den beredskapskontroll som startade under tidig måndagsmorgon samma vecka. Beredskapskontrollen innehöll flera olika moment som samverkan mellan förband, transport och...

Geltic Bear - en totalförsvarsövning i miniformat
Geltic Bear – en totalförsvarsövning i miniformat 27 januari 202014:55

Vecka tre övade nio av Västra militärregionens tio hemvärnsbataljonsstaber sin förmåga att leda i kris och krig, samt att kunna samverka med civila myndigheter. I stabsövningen Geltic Bear deltar...

Armén spelade sig igenom Aurora 20
Armén spelade sig igenom Aurora 20 27 januari 202014:39

Drygt 100 officerare med ansvar för planering och genomförande av storövningen Aurora 20 samlades i Skövde under tre dagar för att gemensamt spela sig igenom arméns moment under övningen. – Vi har...

Gemensamt fokus på jämställdhet och likabehandling
Gemensamt fokus på jämställdhet och likabehandling 27 januari 202010:07

Under 2020 ska tio chefer från fyra olika organisationer i Hallands län utbildas och coachas i frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Respektive organisation ser en utvecklingspotential i den...

Hela Sverige ska försvaras
Hela Sverige ska försvaras 24 januari 202014:59

Som en del i arbetet att stärka förmågan att verka och försvara hela landet har Försvarsmakten utökat sin verksamhet i Jämtland, Västernorrlands län och Bottenhavet. Under de senaste månaderna har...

Vinter- och jägarförmåga lockar till glödheta Arvidsjaur
Vinter- och jägarförmåga lockar till glödheta Arvidsjaur 23 januari 202015:04

Efterfrågan på subarktisk stridsförmåga fortsätter att öka. Därför lockades Sveriges försvarsattachéer till att besöka vinterenheten för att få en bättre förståelse för det internationella...

Högtidlig ceremoni för nya marinchefen
Högtidlig ceremoni för nya marinchefen 23 januari 202013:20

Ceremoni för byte av chef inom den svenska marinen har genomförts. Marinchef, konteramiral Jens Nykvist, överlämnade ledarskapet till nya marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum. Chefen för...

Ovärderligt samarbete mellan Försvarsmakten och Polismyndigheten
Ovärderligt samarbete mellan Försvarsmakten och Polismyndigheten 21 januari 202016:21

I över ett års tid har Försvarsmakten stöttat Polismyndigheten i en nationell explosivämnesamnesti. Stödet har bestått av att understödja polismyndigheten med att röja explosivämnen vid 532 tillfällen...

Åtgärdsplaner för jämställdhet blir till förändringar
Åtgärdsplaner för jämställdhet blir till förändringar 21 januari 202012:33

Efter ett år i Gender Coach-programmet är tretton av Försvarsmaktens högsta chefer redo för nästa steg. Under året har cheferna bland annat tagit fram åtgärdsplaner för sina respektive ansvarsområden,...

Förberedelser inför Aurora 20 i Visby hamn
Förberedelser inför Aurora 20 i Visby hamn 16 januari 202008:18

”Brukar det blåsa så här i maj?” frågar en av de polska deltagarna oroligt under onsdagens rekognoscering på Gotland inför Aurora 20.

Fängelsedom för kartläggning av skyddsobjekt är viktig signal 15 januari 202016:55

I dag dömdes en man till ett års fängelse av Göteborgs tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för rikets säkerhet.

Lyckad övning i utmanande terräng
Lyckad övning i utmanande terräng 15 januari 202014:06

61 unga officerare – som ska leda framtidens armé – deltog under fem dagar (6-10 januari) i en fältövning i området norr om Sundsvall utmed Indalsälven. – Sverige är inte bara Skåne eller...

Nato informerat om reservofficeren 15 januari 202009:29

Den person som felaktigt anställts som reservofficer i Försvarsmakten hade under en period en anställning hos Nato i Shape, Belgien. I måndags den 13 januari informerade Försvarsmakten Nato om...