Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Specialistofficersutbildning (SOU) på Militärhögskolan Halmstad 2020.
Laget börjar formas 7 september 202015:58

För några veckor sedan ryckte 140 förväntansfulla kadetter in på den grundläggande specialistofficersutbildningen (SOU) på Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Det gick inte många dagar innan...

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) under helikoptertransport på Gotland där de övar nationellt försvar. Specialförband.
Specialförband till Mali 7 september 202009:20

Svenska specialförband deltar i den internationella insatsstyrkan Takuba i Mali.

Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Efterlängtad examen för nya fänrikar 5 september 202014:52

Äntligen får de nybakade fänrikarna från officersprogrammet (OP) och särskilda officersutbildningen (Sofu) sin examensceremoni, i närvaro av överbefälhavaren och förbandschefer, men den här gången...

HMS Helsingborg deltog i både luftförsvarsövningen och ytstridsövningen som leddes av 3.Sjöstridsflottiljen.
Marinens funktionsövningar avslutade 4 september 202015:49

Marinens funktionsövningar i luftförsvar och ytstrid är nu avslutade. Anders Fornelius Hecker är fartygschef på HMS Helsingborg som deltagit i båda övningarna och summerar de gångna veckorna som...

Instruktören Elina Malmebo och hunden Raven vid Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) utbildar de ekipage som befinner sig på Livgardet i Kungsängen.
En annorlunda hundhöst 4 september 202013:33

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) i Märsta har i uppgift att utbilda 25 hundförare per år. Utmaningarna som uppstod i och med covid-19 resulterade i en tillfällig utbildningslösning som nu testas...

Överlämning av HMS Ärlig
Ny bevakningsbåt till västkusten 4 september 202011:37

30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar Göteborgs hamn och varje år passerar runt 40 miljoner ton gods och 20 miljoner ton olja och andra energiprodukter hamnen. Marina stridskrafter krävs för...

Genrebilder FMTIS
1 600 värnpliktiga får jobb 3 september 202014:58

Allt fler unga vill jobba inom Försvarsmakten. Av 2019/2020 års värnpliktskull blir 1 600 anställda.

Examensceremoni 2019 på Militärhögskolan Karlberg. Officersprogrammet.
Examensceremonin för nya fänrikar livesänds på Youtube 1 september 202015:45

På lördag sker det äntligen, det är dags för examen! Och i år går det att följa den i en professionell livesändning på Youtube. Den 5 september tar officersprogrammets 225:e kurs och Sofu till slut...

Liten flygplats på stort hav, en Helikopter 15 går in för landning.
Jubileum för första helikoptermissionen till havs 29 augusti 202007:00

För exakt tio år sedan återvände två Helikopter 15 till Sverige efter Helikopterflottiljens första sjöoperativa mission utomlands. Tillsammans med HMS Carlskrona hade de under fyra månader deltagit i...

Jas 39 Gripen med individnummer 39210 målades om inför dagen med detaljer i guld och på stjärtfenan syns en örn, målad i svart som är den gemensamma symbolen för första kompaniet och första divisionen.
Nytt rekord för svenskt Jas 39 Gripen – 3 000 timmar i luften 28 augusti 202014:33

F 17 och svenska flygvapnet har som de första i världen passerat 3 000 flygtimmar med ett Jas 39 Gripen. Flygplanet med individnummer 39210 är nu det Gripenplan som flugit mest någonsin.

Insatsen ”leverera fältsjukhus” är över
Insatsen ”leverera fältsjukhus” är över 28 augusti 202013:52

"Vi fick en beredskap och kunde vårda de patienter som kom in. Vi kände oss väldigt trygga". Så säger Boel Mörck som är områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ansvarig för tälten på...

Försvarsmakten har genomfört en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Anledningen är den omfattande militära verksamheten som pågår i Östersjöregionen.
Beredskapsinsats i Östersjön och på Gotland 24 augusti 202019:50

Försvarsmakten har inlett en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Anledningen är den omfattande militära verksamheten som pågår i östersjöregionen.

Sophie Fredén, Militärhögskolan Halmstad, disputerar med avhandlingen "Från värnplikt till frivillighet - Hur en ny reformidé mötte den etablerade praktiken i Försvarsmakten".
Med öga för reformprocesser 24 augusti 202015:37

Vad händer i en organisation när en genomgripande reform genomförs? Nyligen disputerade Sophie Fredén, medarbetare på Militärhögskolan Halmstad (MHS H), med sin avhandling ”Från värnplikt till...

Tre Visbykorvetter till sjöss i Hanöbukten i mars 2020.
Marina övningar med fokus 24 augusti 202008:00

Under de närmaste två veckorna genomför marinen kvalificerade övningar i luftförsvar och ytstrid. Ett av fartygen som kastar loss i dag är HMS Visby, där örlogskapten Nina Vinde är ny chef sedan juni.

Kadetter vid specialistofficersutbildningen på Fältarbetsskolan vid Göta ingenjörregemente.
Utbildning vid Ing 2 stärker förbandsandan och fältarbetsförmågan 21 augusti 202012:35

På Fältarbetsskolan i Eksjö genomförs nu alla tre terminer vid specialistofficersutbildningen med inriktning mot fältarbeten. Det bidrar till att fler specialistofficerare utbildas inom...