Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

HMS Uppland är till sjöss igen.
Moderniserad ubåt stärker försvarsförmågan 17 december 202015:03

HMS Uppland överlämnades igår från Försvarets materielverk till Försvarsmakten efter en omfattande modernisering på Saab Kockums varv. Moderniseringen gör en redan kompetent ubåt redo att möta...

Uppskattade dykare på skarpa uppdrag
Uppskattade dykare på skarpa uppdrag 15 december 202014:45

En intensiv dykperiod börjar snart lida mot sitt slut för UV-enheten på Marinbasen. Våren, sommaren och hösten är den tiden då många jobb måste hinnas med eftersom man måste förhålla sig till väder...

Artilleriradarsystemet ARTHUR är inbyggt i specialanpassade bandvagnar.
Tillväxt för radarkompetens 15 december 202013:18

Under de senaste veckorna har värnpliktiga på sensorkompaniet genomfört grundutbildning på artillerilokaliseringsradarsystemet ARTHUR inom ramen för deras befattningsutbildning. Instruktörerna består...

Rysslands ökade närvaro i östersjön kallade till Beredskapsinsats på Gotland.
Försvarsbeslutet lägger grunden för ökad säkerhet och stabilitet 15 december 202012:00

Totalförsvarspropositionen som antogs på tisdagen innebär en väsentlig och nödvändig satsning på Sveriges totalförsvar. Den påbörjade förstärkningen av totalförsvaret fortsätter samtidigt som det...

HALT, ELD, RÖK, BAKÅT!  Den grundläggande vagnsutbildningen för rekryterna som utbildas på stridsfordon 90 har nu genomfört sin första skarpskjutningsperiod på Tåme skjutfält.
Halt, eld, rök, bakåt! 11 december 202010:00

Den grundläggande vagnsutbildningen för rekryterna som utbildas på stridsfordon 90 fortsätter vid pansarbataljonen på I 19. Sedan en vecka tillbaka är rekryterna på Tåme skjutfält för den första...

Elisabet Fällman Tumelius,produktionsledare på Logistikberedningen. Livgardet.
Civil expertis – vi har mycket att lära av varandra 11 december 202009:52

Både idag och i historien kan konstateras att civil expertis alltid varit, och alltjämt är en viktig del i vår verksamhet. Av Försvarsmaktens 25 000 tillsvidareanställda har omkring 7 000 en civil...

Giraffe 4A.
Stärkt luftvärnsförmåga 11 december 202009:00

I veckan har Försvarets materielverk, FMV, tecknat avtal med Saab om systemlösning för ett integrerat sensor- och ledningssystem för luftvärnet. – Det innebär att Försvarsmaktens och arméns...

Managementenhetens försvarsintendetkurs på Militärhögskolan Karlberg på besök på logistikskolan i Skövde.
Avancerad logistik på schemat 10 december 202012:57

I augusti ryckte den andra kullen av blivande försvarsintendenter (Fint) in vid Militärhögskolan Karlberg. De har ett år framför sig av fördjupande logistikutbildning innan de kan förlänas...

Cybersoldat skriver på ett tangentbord vid dator.
Försvarsmakten bidrar till Sveriges cybersäkerhet 10 december 202010:53

I dag den 10 december har regeringen fattat beslut om att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet. – Utifrån det rådande omvärldsläget och den breddade och alltmer komplexa hotbilden är ett...

En envis dam får välförtjänt pension och coin.

Hunden FM Gerda har varit tjänstehund inom Försvarsmakten i sju år. Nu går hon i välförtjänt pension och kommer använda sin förträffliga nos till att leta kantareller istället för att söka efter explosiva ämnen.
En envis dam får välförtjänt pension och coin 10 december 202009:33

Hunden FM Gerda har varit tjänstehund inom Försvarsmakten i sju år. Nu går hon i välförtjänt pension och kommer använda sin förträffliga nos till att leta kantareller istället för att söka efter...

Värdig ceremoni på Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) den 3:e december med fanfar för nyblivna specialistofficerare.
Rekordmånga nya specialistofficerare 9 december 202013:00

I december varje år får Försvarsmakten ett mycket viktigt tillskott av nya specialistofficerare. I år fler än någonsin. Drygt 330 nyutnämnda sergeanter har nu avslutat sin specialistofficersutbildning...

Visningsbild för film med arméchefen.
”Ovälkomna beteenden är en fiende som ska bekämpas” 8 december 202015:01

I dag har uppgifter om våld och sexism vid utbildningen av värnpliktiga vid Livregementets husarer (K 3) publicerats av SVT. De allvarliga uppgifterna om påstådda missförhållanden vid K 3 i Karlsborg...

Skärmdump ÖB:s årsfilm
ÖB om 2020: ”Vi har ökat försvarsförmågan trots ett annorlunda år” 8 december 202014:02

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén sammanfattar ett ovanligt år. Under 2020 har Försvarsmakten stöttat samhället, rekryterat fler kvinnor till organisationen – och samtidigt ökat försvarsförmågan.

Solcellsanläggningen som Fortifikationsverket byggt i Skövde
Solceller kan störa ut flygradio, Rakel, radio och signalspaning 8 december 202010:44

Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket har på uppdrag av regeringen genomfört en utredning om vilka elanläggningar som kan orsaka störningar och hur allvarligt dessa kan påverka totalförsvarets...

Samövning med amerikanska flygvapnet. Övningen genomfördes i svenskt luftrum med fokus på samverkan. USA är, tillsammans med Finland, Sveriges viktigaste samarbetspartners. Övningen stärker Sveriges försvarsförmåga samtidigt som samarbetet med USA utvecklas vilket är mycket viktigt om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.
Ekonomi för stridsflygsystemet förstärks 4 december 202012:13

Försvarsmakten har under torsdagen i försvarsutskottet redovisat sin bedömning avseende risker för fördyringar i strategiska projekt.