Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Kroppsskydd
Försvarsmakten beställer kroppsskydd anpassade för kvinnor 23 juni 202212:20

I fortsättningen blir det lättare för kvinnor i Försvarsmakten att lösa sina stridsuppgifter. Snart kommer de första anpassade kroppsskydden med bättre passform.

Överlämningsceremoni
Nya krigsförband till armén 23 juni 202210:54

När armén växer kommer det krävas nya förmågor och förband. För att brigaderna ska kunna leda sina förband krävs dels ett fungerande samband i operationsområdet och dels att staberna betjänas med...

Krigsförbandsövning 13:e säkerhetsbataljonen
Samverkan skapar lugna vatten 22 juni 202212:00

Långt ut på Södertörn, i Stockholms bulkhamn, råder ett bedrägligt lugn. Fullastade timmerbilar lastas av i hamnen. Hamnens kran lyfter metodiskt timmer och tycks aldrig mätta buken på bulkfartyget....

Försvarsmaktens militärpolischef, överstelöjtnant Rikard Bengtsson och medarbetare Militärpolisenheten bläddrar i kurslitteraturen.
Militärpolisen vässar kompetensen ytterligare 21 juni 202211:06

Livgardet har nu ett antal nyutbildade förundersökningsledare. En nytillkommen kompetens som bland annat ska underlätta arbetet med att stödja militärpoliserna ute i landet och chefer på olika nivåer.

prickskyttetävling Arvidsjaur
Försvarsmaktens prickskyttetävling avgjordes i Arvidsjaur 20 juni 202214:54

Tre dygn ute i den lappländska terrängen, bland myrar, lågfjäll, urskog och mygg. Försvarsmaktens prickskyttars förmåga har prövats under utmanande former i den årliga nationella prickskyttetävlingen...

Lördagen den 18 juni 2022 arrangerades en Nationell totalförsvarsdag i Malmö. Under dagen kunde allmänheten lära sig mer om det svenska totalförsvaret, ta del av prova-på-aktiviteter och träffa myndigheter och frivilligorganisationer. Syftet var att visa hur vi tillsammans bygger ökad förmåga och att alla i Sverige har en viktig roll i detta.
Totalförsvarsdagen lockade storpublik 20 juni 202212:38

Sol och klarblå himmel gav en härlig inramning till Totalförsvarsdagen i Malmö i helgen. Bland stridsflyg, militärfordon och soldater fick besökarna ta del av den nationella totalförsvarsdagen när...

220617 Baltops
Samarbete i luften över nationsgränserna

Den årligen återkommande marina övningen BALTOPS 22 är nu över. Under två veckor har runt 7000 deltagare från ett 20-tal nationer övat i mellersta och södra östersjöregionen. För flygvapnets del har övningen i år varit fulltecknad av moment - trupper och materiel har transporterats till Gotland, fallskärmsjägare har släppts ned på marken, plan tankats i luften och flygoperationer med upp till 35 plan stridsletts. Men samarbetet har även skett på marken då Blekinge flygflottilj var värd för ett par flygdivisioner från US Navy och deras F/A-18 plan. 

Lieutenant Kathryn Mathis, WSO, VFA-11 “The Red Rippers”, USS Harry S Truman CVN-75.
Lieutenant Tim Walsh, Pilot, VFA-81 “The Sunliners”, USS Harry S Truman CVN-75.
Samarbete i luften över nationsgränserna 17 juni 202215:04

Den årligen återkommande marina övningen Baltops 22 är nu över. Under två veckor har runt 7 000 deltagare från ett 20-tal nationer övat i mellersta och södra Östersjöregionen. För flygvapnets del har...

American troops landing at Tofta skjutfält in Gotland, Sweden during Baltops 22.
Marinövningen Baltops 22 avslutad 17 juni 202214:49

Marinövning Baltops har nu genomförts för 51:a gången. Det svenska avtrycket i årets övning har varit större än på länge med flertalet avancerade övningsmoment som genomförts på svensk mark, på...

Båt.
Natofartyg gästar totalförsvarsdagen i Malmö 17 juni 202214:03

Den norska korvetten KNM Skjold var ett färgstarkt inslag under den nationella totalförsvarsdagen i Malmö på lördagen. Fartyget är nästan 50 meter långt och är ett mellanting mellan katamaran och...

Militär skriver under avtal
Nytt avtal med Nato 14 juni 202210:34

Den 10 juni 2022 undertecknades ett avtal om värdnationsstöd av amiral Joachim Rühle, stabschef vid Natos högkvarter (Shape) i Bryssel, och viceamiral Jonas Haggren, chef för ledningsstaben vid...

Kadett gör honnör under ceremonin för reservofficerskadetterna 21-22 vid MHS H.
Nya reservofficerare stärker Försvarsmakten 13 juni 202211:27

I ett snabbt växande försvar är behovet av befäl stort. 25 nyutnämnda fänrikar i reserven är ett välkommet tillskott. Under fredagen avslutades den ettåriga reservofficersutbildningen ROU med en...

Rekryter från P 7 övar skarpskjutning med Pansarterrängbil 360 på Hammar/Kabusa skjutfält utanför Ystad. Fordonen uppställda på skjutplatsen där rekryterna från stillastående övar skjutning mot rörliga mål. Här samlar rekryterna på sig ammunition.
Ökning av personal och materiel i det kompletterande budgetunderlaget 9 juni 202211:16

I dag lämnade Försvarsmakten in en komplettering av budgetunderlaget från februari för att redovisa effekter av tidigare fattade politiska beslut samt första stegen för att långsiktigt stärka det...

FMTK. Försvarsmaktens träningsklubb.
Försvarsmakten avvecklar träningsappen FMTK 9 juni 202209:08

Nu har Försvarsmakten stängt den populära träningsappen FMTK, då resurserna som krävs för att underhålla och utveckla den bedöms göra bättre nytta på annat håll. Träningspassen och övningarna lever...

Stridsfordon i skog.
Stärkt försvarsberedskap kräver regeländringar på miljöområdet 8 juni 202214:26

Försvarsmakten hemställer till regeringen om regeländringar för att få de förutsättningar som krävs för att snabbt förstärka försvarsberedskapen, för att kunna växa enligt försvarsbeslutet samt för...

Under Luftförsvarsövning 2022 var TP 84 Hercules baserade på Karlsborgs flygplats.
PFAS-förorenat vatten från Karlsborgs flygplats renas i ny anläggning 8 juni 202211:12

Försvarsmakten bedömer att det nu finns tekniska lösningar som skulle kunna rena utflödet av PFAS-förorenat vatten utifrån de förutsättningar som råder vid Karlsborgs flygplats. Fortifikationsverket...