Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Nya specialister i fältarbetsfunktionen
Nya specialister i fältarbetsfunktionen 15 december 201712:38

Igår tog nio kadetter sin specialistofficersexamen vid Fältarbetsskolan i Eksjö. Efter en 18 månader lång utbildning väntar nu en anställning på Göta ingenjörregemente där de, tillsammans med tre...

Signalist i kåren
Signalist i kåren 14 december 201708:00

Det är slutövning för Amfibieregementets signalistutbildning och självklart har det efterfrågade amfibievädret levererats. Snöblandat regn slår i soldaternas ansikten och både solen och den...

Sverige får nytt förband på Gotland
Sverige får nytt förband på Gotland 13 december 201715:40

Nu står det klart att Gotland får ett nytt regemente vid årsskiftet. – Det är ett positivt beslut och ett viktigt steg mot ett starkare försvar, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Stridsvagnsbesättningar vässas steg för steg
Stridsvagnsbesättningar vässas steg för steg 13 december 201710:44

Delar av stridsvagnskompaniet från 72:a bataljonen på Södra skånska regementet, P 7, tränade i Markstridsskolans besättningsträningsanläggning, BTA 122, under den första veckan i december. – Det är...

P-O Nordin överlevde terrorattacken i Bamako – här är hans berättelse
P-O Nordin överlevde terrorattacken i Bamako – här är hans berättelse 13 december 201710:33

18 juni 2017 befinner sig överstelöjtnant P-O Nordin i Mali som stabsofficer för European union training mission, EUTM Mali. Det är hans femte internationella insats. Han har varit på plats i fem och...

Bandvagn för framtidens behov
Bandvagn för framtidens behov 11 december 201711:02

Vid Markstridsskolan är det som vanligt full fart i de olika utvecklingsprojekten. Ett av dessa är Bandvagn 410 där det just pågår testkörningar med den nya bandvagnskärran. – Test- och...

Koll på signaturen
Koll på signaturen 8 december 201715:20

Med dagens avancerade sensorer blir det allt svårare för ett fartyg att förbli oupptäckt. Allt som strålar ut eller reflekteras kan upptäckas av en motståndares vapen eller spaningssensorer. För...

Kompanichefen: "Förmodligen det jobbigaste de gjort"
Kompanichefen: "Förmodligen det jobbigaste de gjort" 7 december 201708:21

Frostigt. Friskt. Solnedgång strax efter lunch. I Armasjärvi, några kilometer söder om polcirkeln, genomfördes under tisdagen soldaterinran för de rekryter som nu utbildas på Norrbottens flygflottilj...

Verka eller dö
Verka eller dö 6 december 201717:23

En besättning som inte kan hantera inre stridssituationer, det vill säga skadesituationer ombord, kommer få stora svårigheter att fungera i strid. I förlängningen handlar det om att överleva....

När sjukvården ställs på sin spets
När sjukvården ställs på sin spets 6 december 201716:09

Vid allvarliga händelser som terroristattacker, höjd beredskap, kris och krig ställs sjukvården inför stora utmaningar. Många allvarligt skadade samtidigt gör att kapaciteten snabbt slår i taket....

Vilja, empati och kunskap
Vilja, empati och kunskap 5 december 201715:48

Definitionen finns förstås redan, men vad handlar det egentligen om? Hur blir man en bättre ledare och vad är ledarskap? Det är de frågor som Taktisk kurs armén vid Markstridsskolan fokuserade på...

NOAK för en starkare armé i fält
NOAK för en starkare armé i fält 5 december 201715:48

Under två dagar har representanter från elva arméförband träffats på Skaraborgs regemente. De har dragit upp riktlinjer och målsättningar för nätverket Noak armé, ett nätverk för kvinnliga anställda...

Från Den Helder till Nya Amsterdam
Från Den Helder till Nya Amsterdam 5 december 201714:52

Den senaste veckan har varit medaljtung. Soldaterna och officerarna i förbandet ME 05 har tagit både europeisk, nederländsk och i dag slutligen en svensk medalj för sin insats i Operation Atalanta...

Ni är viktiga för oss
Ni är viktiga för oss 5 december 201711:39

Mellan 600 och 700 reservofficerare är knutna till Norrbottens regemente. En del tjänstgör aktivt, andra har kanske aldrig varit i kontakt med regementet. Samtliga har blivit inbjudna till en...

Kadetter följer i Bosnienkrigets fotspår
Kadetter följer i Bosnienkrigets fotspår 5 december 201710:21

Nya erfarenheter, en fördjupad förståelse för krigen på Balkan och en befäst duglighet i att åka buss – så kan de blivande specialistofficerarna vid MHS Halmstad fältövning i Bosnien sammanfattas.