Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Personal från Irak åter på svensk mark
Personal från Irak åter på svensk mark 26 mars 202010:04

Försvarsmaktens personal som deltagit i en utbildningsinsats i Irak är nu åter hemma i Sverige. Under onsdagskvällen landade de på Uppsala flygplats tillhörande Luftstridsskolan.

Gemensam ledning skapar ökad förståelse
Gemensam ledning skapar ökad förståelse 26 mars 202008:57

HMS Skaftö gungar långsamt över de höga vågorna som ojämnt slår mot det gråa skrovet. Himlen är fortsatt blå, men till skillnad från helgens strålande väder har vinden nu börjat tillta allt mer. Efter...

ÖB: "Glad över att vi kan vara behjälpliga"
ÖB: "Glad över att vi kan vara behjälpliga" 25 mars 202019:12

I måndags rullades den sista båten från årets båtmässa ut från Stockholmsmässan. Till helgen beräknas det provisoriska sjukhus som nu byggs i hallarna på grund av coronaviruset kunna ta emot de första...

Fältsjukhuset stärker Göteborgs intensivvårdskapacitet
Fältsjukhuset stärker Göteborgs intensivvårdskapacitet 25 mars 202016:34

Ute vid Östra sjukhuset i Göteborg pågår bygget av fältsjukhuset, som Försvarsmakten har fått i uppdrag att stödja Västra Götalandsregionen med. – 20 intensivvårdsplatser och 30 vårdplatser ska...

Ceremonier och beridna vaktparader vid Kungliga slottet ställs in
Ceremonier och beridna vaktparader vid Kungliga slottet ställs in 25 mars 202012:30

Försvarsmakten har till uppgift att bevaka Stockholms och Drottningholms slott genom högvakt. Denna bevakningsuppgift kommer fortsätta genomföras. Däremot kommer de ceremoniella delarna av högvakten...

Vemodig känsla efter slutövning
Vemodig känsla efter slutövning 25 mars 202012:00

De sista fordonen rullar in på respektive kaserngård, vården är påbörjad och ännu ett kapitel är avslutat. Vintersol, tillika slutövning för rekryterna i Bodens garnison, är därmed över. – Det känns...

Sjöpraktik med mersmak
Sjöpraktik har givit mersmak 25 mars 202010:37

Under tre veckor i mars har HMS Carlskronas besättning fördubblats. Det är värnpliktiga ur kursen GU19-20 som i tre grupper tagit en paus i sin yrkesutbildning och istället fått möjlighet att...

Försvarsmaktens fältsjukhus hamnar på Stockholmsmässan
Försvarsmaktens fältsjukhus hamnar på Stockholmsmässan 22 mars 202013:21

Det fältsjukhus som Försvarsmakten planerade att sätta upp på Ärna flygbas utanför Uppsala omriktas nu istället till Stockholmsmässan i Älvsjö efter begäran från Socialstyrelsen.

Fältsjukhuset på väg österut
Fältsjukhuset på väg österut 21 mars 202017:12

Tidigare i veckan beordrade överbefälhavaren Försvarsmedicincentrum att upprätta ett fältsjukhus på Ärna flygbas i Uppsala. I helgen påbörjades transporten av materielen som under de senaste dagarna...

Nattöppet på sjömacken
Nattöppet på sjömacken 20 mars 202013:19

För närvarande övar ett 30-tal fartyg och båtar ubåtsjakt i vattnen utanför Göteborg. Korvetter, minröjningsfartyg och bevakningsbåtar tränar på att hitta ubåtar och undervattensmål som rör sig under...

Tillfällig hemtagning av personal från Irak
Tillfällig hemtagning av personal från Irak 20 mars 202013:12

Chefen för insatsledningen har i dag fattat beslut om att tillfälligt ta hem den svenska personalen som deltar i utbildningsuppdraget i Irak. Planeringen är påbörjad och personalen kommer inom närtid...

Delar av Totalförsvarsövning 2020 skjuts upp 19 mars 202016:10

Coronavirusets spridning påverkar många delar av Sverige. MSB:s och Försvarsmaktens övningsledning för Totalförsvarsövning 2020 har därför beslutat att skjuta upp två regionala delar av övningen som...

Pansar och artilleri i slagkraftig harmoni
Pansar och artilleri i slagkraftig harmoni 18 mars 202019:19

Sista rycket – de värnpliktigas slutövning är här. I övningen Vintersol 20 sätts rekryternas olika förmågor samman för att bilda en större helhet mellan Artilleriregementet och Norrbottens regemente....

Försvarsmakten stödjer med fältsjukhus
Försvarsmakten stödjer med fältsjukhus 18 mars 202015:34

Överbefälhavaren har beordrat Försvarsmakten att upprätta ett fältsjukhus på Ärna flygbas i Uppsala. – När det är på plats så kommer Försvarsmakten kunna stödja den civila sjukvården med ett antal...

På västlig kurs
På västlig kurs 17 mars 202015:57

Under onsdagen sätter stora delar av sjöstridskrafterna kurs mot västkusten för en veckas ubåtsjaktövningar. Totalt deltar cirka 700 soldater och sjömän och ett 30-tal fartyg och båtar.