Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Kadetter drillas i att lämna sin komfortzon
Kadetter drillas i att lämna sin komfortzon 5 juni 201912:54

Under maj månad genomgick Karlbergs mark-, amfibie- och pilotkadetter FJS (Fallskärmsjägarskolan) fallskärmsutbildning. Utbildningen, som pågår under två veckor, har varit en stående tradition sedan...

Han blir ny chef för Artilleriregementet
Han blir ny chef för Artilleriregementet 4 juni 201912:24

Den tredje juni fick Artilleriregementet i Boden en ny chef när överste Magnus Ståhl tog över befälet efter överste Jonas Lotsne. Chefsbytet markerades vid en överlämningsceremoni under...

När nio blev tio
När nio blev tio 3 juni 201914:53

Vid solnedgången den 2 juni skrev överstelöjtnanterna Magnus Frykvall och Dan Hagman under ett dokument – och i samma stund övergick befälet från Mali 09 till Mali 10.

Så firades veterandagen i Göteborg
Så firades veterandagen i Göteborg 3 juni 201912:59

Göteborgs stad arrangerade en ceremoni för att hedra de kvinnor och män som gjort insatser för fred och säkerhet i världen på veterandagen den 29 maj. Arrangemanget genomfördes gemensamt med...

Besöksrekord under Regementets dag på Revingehed
Publikrekord när det militära och civila försvaret visade upp sig i Skåne 31 maj 201916:08

Tillsammans med delar av Totalförsvaret bjöd Södra skånska regementet in allmänheten till en spännande dag på Revingehed där både det civila och militära försvaret visades upp.

Hjältarna hyllades vid veterandagen
Hjältarna hyllades vid veterandagen 29 maj 201919:46

På onsdagen 29 maj firades veterandagen vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veteraner, anhöriga och allmänhet hade samlats för att ta del av utställningar, uppvisningar och en...

Västra militärregionen har övat totalförsvar med sju myndigheter
Västra militärregionen har övat totalförsvar med sju myndigheter 29 maj 201915:26

Under två intensiva dagar har staben vid Västra militärregionen övat totalförsvar tillsammans med sju myndigheter. Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och...

Afghanistanstyrkan hedrar våra veteraner
Afghanistanstyrkan hedrar våra veteraner 29 maj 201908:31

Redan klockan 06.15 var afghanistanstyrkan på plats för att högtidlighålla veterandagen (UN Peacekeepers Day), vid minnesmonumentet på den multinationella Camp Marmal i Afghanistan.

Fortsatt finskt-svenskt samarbete
Fortsatt finskt-svenskt samarbete 28 maj 201914:13

Inom ramen för det finsk-svenska samarbetet deltar just Artilleriregementet i övning Nax, Nordic Artillery Exercise, i Finland. Syftet med övningen är att samöva den indirekta bekämpningen dels mellan...

Samövning för säkrare sjöfart
Samövning för en säkrare sjöfart 28 maj 201908:33

Om du hamnar i nöd på land är det främst samhällets olika resurser som rycker ut för att göra en insats, men till havs är det allas ansvar. Enligt sjölagen är alla som befinner sig i närheten skyldiga...

Hemvärnet – överallt och alltid
Hemvärnet – överallt och alltid 27 maj 201915:35

För första gången någonsin får Sveriges hemvärnssoldater möjlighet att under en dag bära uniform på jobbet, ett sätt att visa sitt engagemang i Försvarsmakten för arbetskamraterna och allmänheten....

Examen för viktig växande specialistofficerskategori
Examen för viktig växande specialistofficerskategori 24 maj 201916:33

Idag tog 29 studerande vid den Högre specialistofficersutbildningen (HSOU) på Militärhögskolan Halmstad examen under högtidliga och festliga former. De nyblivna förvaltarna tillhör en relativt ny,...

Ännu bättre utbildning av nya officerare diskuterades
Ännu bättre utbildning av nya officerare diskuterades 24 maj 201913:28

Försvarsmakten är i stort behov av nya officerare. Och antalet studerande, som benämns kadetter, väntas öka framöver. Under de tre åren kadetten studerar är det högt tempo och mycket som ska läras,...

Våreld har stärkt arméförbanden
Våreld har stärkt arméförbanden 23 maj 201915:06

- Vi har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av arméns förmåga i fält. Våra förband har fått öva i större sammanhang och vi har nu lagt en bra grund för att kunna tillväxa, säger Bengt...

Samordning av indirekt eld i multinationell miljö
Samordning av indirekt eld i multinationell miljö 23 maj 201914:16

Strax över 2000 deltagare fördelat på 14 olika länder. Under övning Bold Quest 19.1 har de olika deltagande länderna getts möjlighet att verifiera teknik och metoder med fokus på interoperabilitet....