Marinen deltar i stor minröjningsoperation i Estland

Nu inleds den återkommande multinationella minröjningsoperationen Open Spirit 24. I början av veckan kastade de 13 deltagande fartygen loss från Tallinns minhamn för att tillsammans hitta och röja historiska minor och ammunitionseffekter från de båda världskrigen och kalla kriget.

Marinen har en väl utvecklad förmåga att upptäcka och verka mot undervattenshot. Foto: Försvarsmakten

Open Spirit 24 genomförs i Estland, främst i områden väst om de stora öarna Ösel och Dagö, men även med inslag i norra Rigabukten och Narvabukten. Totalt deltar personal från 14 nationer som tillsammans bidrar till stabilitet och säkerhet i närområdet.

Operationen leds av Estland och samordnas av Natos stående minröjningsstyrka. Från Sverige deltar minröjningsfartyget HMS Ulvön, röjdykare och stabspersonal. För Sveriges del är operationen ett tillfälle att visa upp vår goda förmåga till samverkan både inom marinen och med våra allierade.

En ASU grupp (Area Search Unit) från 44.röjdykardivisionen förbereder sökinsats ombord HMS Ulvön.
En ASU grupp (Area Search Unit) från 44.röjdykardivisionen förbereder sökinsats ombord HMS Ulvön. Foto: Försvarsmakten

Skarp minröjning ger ovärderlig erfarenhet

Marinen har en väl utvecklad förmåga att upptäcka och verka mot undervattenshot. Genom att öva tillsammans utvecklar vi vår gemensamma försvarsförmåga och kan visa att marinen och Sverige har en hög förmåga att upptäcka och bemöta ett minhot. Våra svenska deltagare är nu redo att göra sitt bästa.

– Besättningen är ivrig att få börja jobba. Att som under Open Spirit 24 få en möjlighet att leta upp och oskadliggöra skarpa minor och ammunitionseffekter är ovärderligt för oss. Normalt använder vi övningsminor, nu är det på riktigt, det går inte att jämföra. För oss är det också första gången som Natoallierad, vilket är både historiskt och viktigt, säger örlogskapten Andreas Holmqvist, fartygschef för HMS Ulvön.

Förbättrad försvarsförmåga

För Sverige, deltagit i Open Spirit nästan varje år sedan starten på 90-talet, är årets deltagande på samma gång både rutinartat och nytt.

– Marinen har en lång erfarenhet att öva och samverka i de baltiska delarna av Östersjön men samtidigt är årets övning den första med både Sverige och Finland som allierade i Nato. Med det allvarliga omvärldsläget i åtanke bidrar detta till en förbättring av vår försvarsförmåga, säger örlogskapten Andreas Holmqvist.

Fakta Open Spirit 24

Minröjningsoperationen Open Spirit 24 syftar, precis som alla operationer som röjer
historiska minor och ammunitionseffekter, till att göra havet säkrare för all maritim
verksamhet, från segling till sjöfart och fiske. Under operationen får vi öva, upprätthålla och utveckla våra förmågor.

Genom Open Spirit 24 bidrar vi till Natos gemensamma förmåga till avskräckning, vi är här tillsammans och vi kan hitta och oskadliggöra det vi hittar på havsbotten.

Läs mer om Open Spirit 24.