Sverige och Island övar tillsammans för det globala cyberförsvaret

Sverige har tillsammans med Island deltagit i världens största cybersäkerhetsövning; Locked Shields 2024. Försvarsmakten är huvudarrangör för laget och sammanhållande för det svenska deltagandet.

Patrik Fältström, Försvarsmaktens övningsledare
Patrik Fältström, Försvarsmaktens övningsledare
Patrik Fältström, Försvarsmaktens övningsledare, tillsammans med några av deltagarna vid övningen. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten
besök
Överste Thomas Höglund tog emot Islands ambassadör Bryndís Kjartansdóttir på besök under övningen. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten

– Deltagandet i Locked Shields bidrar till att förbereda och utveckla cyberförsvarets samverkan med nationella myndigheter, organisationer och företag samt Nato och dess medlemsländer, säger Thomas Höglund, chef för Försvarsstabens cyberavdelning.

Det svenska deltagandet var primärt från Försvarsmakten och organisationer utvalda av Nationellt Cybersäkerhetscentrum (Swish, Finansiell ID-teknik, Nasdaq och Bankgirot). Dessutom deltog personer som arbetar med cybersäkerhet i civil sektor, såväl myndigheter som privata företag. Isländsk medverkan bestod av bland annat deltagande från CERT-IS, polisen, utrikesdepartementet och den isländska finanssektorn.

Det svensk-isländska deltagandet genomfördes från Ledningsregementet, som aktivt under hela övningsperioden har skapat optimala förutsättningar. Sverige har även haft personal i CCDCoEs övningsledning i Tallinn som arrangerade och sammanhöll övningen.

Om övningen

Under övningen får deltagarna i en simulerad miljö enskilt och tillsammans skydda infrastrukturen i ett fiktivt land. De möter en rad utmaningar som imiterar komplexiteten i det verkliga cyberförsvaret, inklusive kritiskt tänkande, strategiskt beslutsfattande, juridiska överväganden, kriskommunikation och strategisk planering - allt i syfte att stärka de övades cyberförsvarsförmåga.

Övningens styrka ligger i dess övergripande tillvägagångssätt, som kombinerar tekniska färdigheter med strategi-, juridik- och kommunikationsexpertis för att utveckla en mångsidig cyberförsvarsstrategi. Deltagarna uppmanas att utnyttja sina kollektiva färdigheter och främja en miljö där samarbete är nyckeln till att övervinna komplicerade cyberutmaningar. Locked Shields som plattform gör det därigenom möjligt för länder att utbyta metoder, förnya strategier och tillsammans förbättra sin kapacitet för att hantera cyberincidenter.

– Det är alltid intressant att besöka en så här stor och omfattande cybersäkerhetsövning, speciellt där civila experter samverkar med militär personal. Det är imponerade att se hur ett tillfälligt sammansatt lag kan prestera på den här nivån, säger Thomas Höglund.