Natoofficerare besökte Gotland

I veckan besökte ett 30-tal personer från Nato Gotland. Det var planeringsofficerare från Natos olika operativa staber, under ledning av Joint Forces Command Brunssum i Nederländerna. Syftet var att koordinera Natos och Försvarsmaktens pågående försvarsplanering.

officerare
officerare
Natoofficerare spanar ut över Visby hamn. Foto: Philip Simon/Försvarsmakten
Slite
Under besöket på Gotland såg officerarna närmare på Slite hamn och andra strategiska platser på ön. Foto: Philip Simon/Försvarsmakten

Nato och Försvarsmakten fortsätter att koordinera arbetet med försvarsplaneringen. Som ny allierad i Nato gäller också nya militärstrategiska förutsättningar. Besöket på Gotland var ett viktigt steg i det fortsatta arbetet.

– Att Nato har valt Gotland för sitt besök beror på öns strategiska läge. Gotland har en central position i Östersjön och är viktig för försvaret av både Sverige och Nato, säger Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande chef för operationsledningen i Högkvarteret.

Viktigt vara på plats

Enligt Mark Pullan, planeringschef på högkvarteret i Brunssum, har försvaret av Gotland många utmaningar. För Nato var det därför angeläget att fysiskt vara på plats på ön och se hur det ser ut. Det räcker med andra ord inte med att bara titta på en karta.

– Gotland är och kommer alltid att vara betydande för Östersjöregionen. För oss som jobbar med försvarsplanering är det därför viktigt att på plats skapa sig en bättre och djupare förståelse för hur det ser ut, säger Mark Pullan.

Flera delar av ön besöktes

Enligt honom är det också av största vikt att ön inte blir isolerad vid en konflikt. Det är därför viktigt att det finns rätt mängd av soldater och materiel på ön i händelse av en kris. Under besöket på Gotland passerade man bland annat Visby flygplats, P 18, Visby Hamn och Slite hamn.