Verkan uppnådd – BrigU24 är därmed avslutad

Med en varierande väderlek blandat med såväl snö, regn och sol har nu årets brigadunderstödsövning avslutats. När nu övningen summeras gör den det med ett lyckat resultat.

Granatkastarpluton avfyrar ett skott.
Granatkastarpluton avfyrar ett skott.
På årets brigadunderstödsövning deltog bland annat Livgardets granatkastarpluton. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Archer avfyrar ett skott.
Artillerisystemet Archer. En viktig komponent i brigadens bekämpningskedja. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten
Brigadstab leder en övning.
Från främre ledningsplan ledde brigadstaben övningen. Foto: Nalin Bozdogan/Försvarsmakten
Två soldater vid en mast.
Från Ledningsregementet fanns funktionen som omfattar telekrig vilket innebär bland annat att hämta in information och störa fiendens kommunikationer. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten

Övningsledare Kenneth Nygren, A 8, sammanfattar övningen som haft sitt främsta fokus på bekämpningsfunktionen och ledning inom brigaden:

– Huvuddelen av målsättningarna med övningen är uppnådda. Det bästa med övningen har dels varit att funktionerna har fått övat i kontexten av en brigad, men också att vi har tillförts funktioner i form av bland annat helikopter och telekrig. Övningen påvisar återigen att bekämpning berör samtliga och inte bara artilleri.

En vecka av full liv och rörelse på Älvdalens skjutfält har i och med övningens slut avtagit till en betydligt lägre närvaro. För majoriteten av de ingående förbanden och funktionerna i övningen väntar nu återtransport till respektive hemmaförband. Kvar på fältet är Bodens artilleriregemente och Skaraborgs regemente i form av Noraskog kompani. Detta då båda förbanden genomför slutövning för inneliggande årskull värnpliktiga.

Brigadchefen har ordet

Brigadunderstödsövningen har genomförts inom brigads ram där brigadchef, överste, Michael Carlén är den som haft ansvaret. Han håller med övningsledare Kenneth Nygren om att övningen har varit lyckad:

– Jag är jättenöjd med resultatet av övningen. Vi har återigen visat på vikten av att sätta bekämpningsfunktionen i en brigadkontext. När vi utvecklar våra krigsförband är det viktigt att ha med den förståelsen om att de ska ingå i ett större sammanhang, vilket brigadunderstödsövningen ger.

– När det kommer till framtida brigadunderstödsövningar skulle jag vilja ha ett större deltagande från manöverförband. Jag skulle vilja ha ytterligare en bataljonsstab på plats där vi genom övningen kan utveckla dem som stab, säger brigadchefen.