Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Den nu pågående övningen på Gotland är ett resultat av en accelererad förmågehöjning för att stärka försvaret av ön.
Övning på Gotland vässar försvarsförmågan 29 november 202212:18

Mellan den 21 november och 7 december pågår en övning på Gotland. Syftet med övningen är att stärka Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare på ön.

Mia Nilsson
Nytt kroppsskydd specialanpassat för kvinnor 28 november 202215:43

I alla år har kroppsskyddet varit ett problem framför allt för kvinnor. Men nu blir det ändring på det. Från och med i juni nästa år kommer det nya kroppsskyddet 23 D som är specialanpassat för...

Under kursen skedde kompletterande utbildningar på uppdaterade versioner av Stridsfordon 90.
Så blir gamla krigskunskaper som nya 28 november 202210:07

Armén bygger en rad nya krigsförband de kommande åren – men vidmakthåller också de befintliga. Så sker inledningsvis genom krigsförbandskurser, KFK, vilket andra brigadspaningskompaniet från...

Doldisarna bakom flyguppdragen
Doldisarna bakom flyguppdragen 28 november 202209:09

Mission Support Element (MSE) blir en allt viktigare funktion och bidrar till att ge piloter och besättning bästa möjliga förutsättningar att genomföra nationella och internationella flyguppdrag i...

Överstelöjtnant Martin Johansson kontingentschef Mali 17
Livgardet avslutar 9 år lång FN-insats i Mali 24 november 202215:49

De senaste åren har säkerhetsläget i Mali, ett av världens fattigaste länder, förvärrats och internationella militära styrkor har varit på plats med målet att stabilisera läget. På grund av försämrade...

Lars O Jonsson
Överste Lars O Jonsson blir regementschef för A 9 24 november 202214:31

Nu är det klart att överste Lars O Jonsson blir regementschef för Bergslagens artilleriregemente, A 9, som invigs 4 december. Lars O Jonsson tillträder sin nya befattning 1 december.

Lastbil
Försvarsmakten växer och beställer fler lastbilar 24 november 202214:21

Försvarsmakten ska bli större och för att klara det krävs fler lastbilar. För att täcka Försvarsmaktens behov beställer Försvarets materielverk, FMV, nu uppemot 300 lastbilar av olika slag.

Repetitionsutbildning. Närskyddssoldater hämtar ut sin materiel från förrådet.
Övningar 2023 gör att 3 000 kallas till repetitionsutbildning 24 november 202210:49

Under 2023 håller Försvarsmakten flera stora övningar. Då kommer cirka 3 000 värnpliktiga att kallas till repetitionsutbildning. Kallelsen kommer sex månader innan det är dags att inställa sig.

”Första omgång stöder andra omgångs framryckning.” Kommandon och olika stridsrörelser repeterades flitigt under den förmågehöjande utbildningen.
Regionala ledningsplutonen växlar upp 23 november 202210:23

Tisdag den 15 november klockan 15.40 slår två robotar ner i Polen. Samtidigt förbereder sig den regionala ledningsplutonen för årets ledningsövning. – Att öva omgruppering, som är årets...

Trasig drönare
Förmågan att hindra drönare tar fart 22 november 202210:05

Försvarsmaktens arbete med att höja förmågan att slå ut drönare går framåt. Nya och färdigutvecklade system har köpts in och testats kontinuerligt. Under 2023 ställs siktet in mot metoder att slå ut...

Fartygen kommer att ha en längd på sjutton meter och en bredd på sex meter. De kommer att få namnen Hermes, Heros, Hera och Hebe och benämnas ”Bogserbåt typ Hermes”. Hamnbogserarna kommer att vara ett bra redskap för att hantera förhalningar, bogseringar av fartyg, isbrytning inom hamnområden, närliggande varvsområden men också i tillfälliga basområden.
Ett steg närmre nya hamnbogserare 18 november 202213:15

Under veckan har en kölsträckningsceremoni för marinens kommande bogserbåtar ägt rum. Hamnbogserarna kommer att stärka Försvarsmaktens marina logistikfunktion och innebära ett ordentligt lyft för...

Sista operationen Mali 16
Sveriges sista FN-operation i Mali genomförd 17 november 202214:22

I mitten av november genomförde den svenska Malistyrkan sin sista operation inom ramen för Försvarsmaktens bidrag till FN-insatsen i Mali som pågått sedan 2014.

Stridsfordon
Nya varianter av stridsfordon 90 till armén 16 november 202216:28

Armén fortsätter att växa under de närmaste åren. Nu är det klart att de mekaniserade förbanden får nya fordon. Försvarets materielverk, FMV, har tecknat ett kontrakt med BAE Systems på två nya...

Den brittiske arméchefen Sir Patrick Sanders besökte arméförbanden i Norrbotten under ett par dagar i november. Här ger general Sanders tecknet säker vagn efter att han provkört ett stridsfordon 90 vid Norrbottens regemente.
Brittiske arméchefen på Norrbottensbesök 11 november 202212:23

Två dagar, tre arméförband och många goda diskussioner - det stod på programmet för den brittiske arméchefen sir Patrick Sanders, som i början av veckan besökte Norrbotten. – Jag har varit vän med...

Två personer åtalas för grovt spioneri 11 november 202210:20

Åklagaren har i dag väckt åtal mot de två personer som greps av Säkerhetspolisen hösten 2021. De åtalade misstänks för att ha gjort sig skyldiga till grovt spioneri. En av de åtalade arbetade vid...