Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Finsk-svensk verkan i målet
Finsk-svensk verkan i målet 6 december 201915:13

Under den gångna veckan genomfördes artilleriövningen North 19 i finska Rovajärvi. I övningen deltog dessutom två värnpliktiga eldledargrupper från svenska Artilleriregementet. Övningen innehöll...

Myndighetschefer samtalade om totalförsvaret
Myndighetschefer samtalade om totalförsvaret 5 december 201916:35

I veckan träffades närmare 50 myndighetschefer på MSB i Solna. Ämnet var totalförsvarsförberedelser, om hur det militära och det civila försvaret tillsammans kan bygga Sverige robustare och starkare.

Flottans blivande soldater och sjömän
Flottans blivande soldater och sjömän 4 december 201917:10

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär. Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred..."

Elddop på djupet
Elddop på djupet 4 december 201914:44

Ett av jägarsoldatens mest effektiva vapen är att kunna begära träffsäkert artilleri mot högvärdiga mål på djupet av fiendens linjer. För att det ska fungera behöver jägarbataljonen ha eldledare, som...

Ökad stolthet och förtroende i Försvarsmakten
Ökad stolthet och förtroende i Försvarsmakten 3 december 201914:44

På försvarsmaktsnivå visar årets resultat av medarbetarundersökningen FM Vind återigen en positiv tendens, särskilt i frågor som rör förtroende och framtidstro.

Ny uppgift för styrkan när Mali 10 lämnade över till Mali 11
Ny uppgift för styrkan när Mali 10 lämnade över till Mali 11 3 december 201909:51

På första advent lämnades befälet för den svenska kontingenten i Mali över mellan överstelöjtnanterna Dan Hagman och Mattias Söderberg. Överlämnandet är starten på ett nytt kapitel för den svenska...

Försvarsmaktens utredning efter dödsolycka slutförd 2 december 201916:00

Utredningen efter dödsolyckan under övningen Northern Wind 19 är nu färdig. Efter olyckan tillsatte Försvarsmakten en utredningskommission (FMUK) i syfte att klarlägga den direkta orsaken till olyckan...

Påfrestande chefsövning för blivande officerare
Påfrestande chefsövning för blivande officerare 2 december 201915:32

Det är blött. Kylan kryper in under de gröna kläderna så snart kroppen inte hålls igång. Tröttheten hjälper inte till. Novembers gråaste ansikte gör naturen enfärgad, dagen till kväll och allt täckt...

Samarbete för att hantera PFAS-problematiken
Samarbete för att hantera PFAS-problematiken 2 december 201910:29

PFAS används i dag i ett stort antal produkter runt om i världen. Exempelvis allväderskläder, matvaruförpackningar, smink, bilvax, skidvalla och impregneringsprodukter. Men också i släckmedel vid...

SkyddC har identifierat risker längs norrlandskusten
SkyddC har identifierat risker längs norrlandskusten 29 november 201908:28

Första CBRN-kompaniet vid SkyddC har nyligen kartlagt norrlandskusten och där identifierat riskobjekt i närheten av Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. – Vid sådana här händelser riskerar...

Militärpolisen övar med hundar i nedre Norrland
Militärpolisen övar med hundar i nedre Norrland 28 november 201916:10

Att vara mentalt redo för att inte veta när arbetsdagen tar slut. Det är något av det viktigaste att vara förberedd för som militärpolis. Under dygnets alla timmar var Livgardets 11:e...

Ökat utländskt tryck på svenska övningar
Ökat utländskt tryck på svenska vinterövningar 27 november 201916:19

Allt fler länder vill delta i svenska vinterövningar. Men övning i vintermiljö ställer stora krav på kunskap och planering. 39 elever från tio länder lockades därför till Försvarsmaktens vinterenhet i...

Spaden i jorden för ny utbildningshall på Revingehed
Spaden i jorden för ny utbildningshall på Revingehed 27 november 201910:53

180 miljoner kronor investeras när bygget av Södra skånska regementets nya utbildningshall drar igång. Den största infrastruktursatsningen för Försvarsmakten i Skåne sedan 80-talet och en garant för...

Att se utan att synas
Att se utan att synas 27 november 201908:20

Efter den senaste tidens ökade militära närvaro i nedre Norrland har staden Östersund sett sin beskärda del av både armé-, sjö- och flygstridskrafter. Den senaste veckan har Försvarsmakten dock lyst...

Värnpliktiga åter på slottet
Värnpliktiga åter på slotten 22 november 201916:29

Högvakten är en högt prioriterad, återkommande uppgift för hela Försvarsmakten. Men sedan värnplikten återinfördes 2018 har varken F 17 eller F 21 genomfört någon högvakt med värnpliktiga, förrän nu...