Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Döden, en del av livet
Döden, en del av livet 7 december 201816:13

Vi kommer alla möta den, förr eller senare. Döden. Det är för många en olustig tanke men ofrånkomligt faktum. Vad känner vi inför den och hur många är ärligt talat förberedda på sin egen reaktion vid...

Beredskapsövning vid Tredje sjöstridsflottiljen
Beredskapsövning vid Tredje sjöstridsflottiljen 7 december 201811:02

Tidigare i veckan genomförde chefen för Tredje sjöstridsflottiljen en beredskapsövning. Syftet med övningen var att under yttre hot och tidspress gå till sjöss med delar av förbandet och lösa...

Mali 09 fortsätter fredsarbetet
Mali 09 fortsätter fredsarbetet 3 december 201813:18

Försvarsmaktens insats i Mali fortsätter och nu är det Mali 09 som axlar ansvaret som underrättelseförband i FN:s fredsinsats i Mali. Förbandet, som kommer vara på plats i sex månader, tog vid en...

”Effekten i FN:s militära förband måste öka”
”Effekten i FN:s militära förband måste öka” 30 november 201814:36

FN:s Challenges Forum, eller The International Forum for the Challenges of Peace Operations, bestående av 49 partnerorganisationer från 22 olika länder, avslutades just i Stockholm.

Maritimt samarbete mellan myndigheter
Maritimt samarbete mellan myndigheter 30 november 201809:21

Havet har i alla tider spelat en viktig roll för människan och gör så än i dag. Havet binder oss samman där till exempel en stor del av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Östersjön må vara ett...

Amfibiekåren – skärgården är vår!
Amfibiekåren – skärgården är vår! 30 november 201808:52

Under hösten har flera av Amfibieregementets krigsförband övat med sina dimensionerade vapensystem, Sjömålsrobot 17 och minsystem M9. Vapensystem som kan sänka fartyg och hejda motståndare. Höstens...

Du är en del av Sveriges beredskap – en informationssatsning till 18-åringar 29 november 201808:46

Vilket ansvar har 18-åringar vid kris, krigsfara eller krig? Det informerar nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten om i en kampanj.

Svenskt stridsflyg identifierade hemligt amerikanskt spaningsflygplan
Svenskt stridsflyg identifierade hemligt amerikanskt spaningsflygplan 28 november 201819:27

Det är tiden för kalla kriget och kapprustning och terrorbalans råder mellan stormaktsblocken. Mitt i detta får ett hemligt amerikanskt spaningsflygplan tekniska problem och kommer in över svenskt...

”Trident Juncture gick över förväntan”
”Trident Juncture gick över förväntan” 28 november 201814:34

Drygt tre veckor har gått sedan övningen Trident Juncture 2018 avslutades för den tillfälligt sammansatta 191:a mekaniserade bataljonen. – När vi nu landat efter övningen och haft tid att reflektera...

Utan mat och sömn – när Livgardets rekryter prövas
Utan mat och sömn – när Livgardets rekryter prövas 28 november 201809:39

I början av vecka 49 syns Livgardet runt om i norra och centrala Stockholm. Det är cirka 250 rekryter som genomför "Livgardisten", en tuff prestationsövning där de testas både fysiskt och mentalt.

"En gemenskap man inte vill lämna"
"En gemenskap man inte vill lämna" 28 november 201808:45

Under en kall novemberhelg i Skredsvik samlades ett par reservofficerare för att genomföra sina underhållande dyk, syftande till att upprätthålla sin kompetens som röjdykare. Trots kyla, kallt vatten...

"Satt som ett smäck"
"Satt som ett smäck" 27 november 201814:49

Flera år har gått sedan de genomförde sin värnplikt vid Göta ingenjörregemente. Förra veckan var de tillbaka igen för en veckas repetitionsutbildning. – De har lagt utbildningen på rätt nivå. Det...

Samarbete inom totalförsvaret för att motverka storskaliga terrorhändelser
Samarbete inom totalförsvaret för att motverka storskaliga terrorhändelser 27 november 201809:41

Försvarsmakten och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbetar gemensamt mot att utveckla och stärka totalförsvaret.

Åter på svensk mark
Åter på svensk mark 26 november 201815:13

Fortsättningsstyrkan, FS35, har bytt hetta i Afghanistan mot ett kyligt Norrland och Boden. Efter en insats på sex månader är därmed förbandet FS35 tillbaka på svensk mark.

Kadetter djupt berörda av resa till Bosnien
Kadetter djupt berörda av resa till Bosnien 22 november 201817:32

Solen strålar och temperaturen kryper upp mot 15 grader trots att det är mitten av november. Ett tjugotal blivande specialistofficerare från Militärhögskolan Halmstad (MHS H) slår sig ner på en rad...