Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag.

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

UNEF 1 insats i Suez/Gaza
Ett möte mellan unga och äldre utlandsveteraner på FN-dagen 27 oktober 202112:30

En ny generation utlandsveteraner anslöt sig till firandet av FN-dagen den 24 oktober som genomfördes vid Djurgården i Stockholm. Det blev ett möte mellan både unga och äldre utlandsveteraner.

Finsk-svenskt samarbete under övningen Swenex-21. Ett tjugotal större fartyg och 2200 soldater och sjömän övade tillsammans i oktober 2021.
Finland och Sverige i tätt marint samarbete 27 oktober 202108:45

För snart sju år sedan, 2014, skrevs ett samförståndsavtal mellan Sverige och Finland med syftet att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och långsiktighet i försvarssamarbetet länderna emellan. På den...

Luftförsvarsövning 2021.
Hundföraren Carl med Försvarsmaktens Nicky stannar för att spana i terrängen.
Luftförsvarsövning inte bara i luften 26 oktober 202115:54

Flygvapnet verkar inte bara i luftrummet. 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen löser sin uppgift från marken och skapar förutsättningar för striden ovan molnen.

Skisser av ny mäss med tillhörande matsal på Karlberg.
Karlberg växer med Försvarsmakten 26 oktober 202110:31

Kommande generationer officerare får äta lunch i ståtlig miljö. Försvarsmakten växer och området kring Karlberg i Stockholm kommer att genomgå en förvandling de närmaste åren. En ny, pampig...

Flygvapnet nyttjat civil flygplats i Kalmar under LFÖ 21
Flygvapnet nyttjar civila flygplatser 25 oktober 202111:00

Flygvapnet verkar från flera platser samtidigt – vi tränar och övar flygvapnets personal med fokus på basförbandens förmåga att lösa sina betjäningsuppgifter i kris och krig. Som en del av...

HiMARS
Skarpskjutning med amerikanskt raketartilleri 24 oktober 202117:13

Under den pågående specialförbandsövningen har nya förmågor och vapensystem testats för att ytterligare stärka den gemensamma operativa förmågan i svenskt närområde. För första gången har det...

20211022, Luftförsvarsövning 2021
20211018 - 28. Marinens övning Swenex
Helkoptrar ur Helikopterflottiljen deltar 
Helikopter 15 landar på Marinens ubåtsräddningsfartyget HMS Belos
Där luft och hav möts 24 oktober 202113:20

Att Luftförsvarsövning 2021 och den marina övningen Swenex går samtidigt är ingen tillfällighet, det finns flera olika beröringspunkter. Samordnad sjömålsbekämpning är ett exempel där Marinen och...

Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
I 13 är tillbaka – Dalregementet åter i rikets tjänst 23 oktober 202117:32

I perfekt takt till tonerna av Joel Olssons Leve Sverige! marscherar fanvakten in. Fanvakten markerar starten för Dalregementets invigningsceremoni på storslaget vis. Med pompa och ståt invigs...

herkules på väg
Amerikanskt raketartilleri och specialförband övar på Gotland 23 oktober 202111:32

På lördagsmorgonen landade ett svenskt och ett amerikanskt Herculesplan på en vägbas nära Bro på Gotland. Minuter senare grupperades raketartillerisystemet Himars i området. Det hela är ett samarbete...

211022 Luftförsvarsövning 2021.
Finska flygvapnet med F-18 Hornet baserar på Såtenäs.
Samarbetet med Finland är av särskild vikt 22 oktober 202120:26

Även i år deltar Finland integrerat i luftförsvaret av Sverige som ett led i det fördjupade försvarssamarbetet. Finska stridsflyg medverkar både som kvalificerad motståndare men även integrerat i det...

211021 Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21
Jas 39 Gripen startar från Malmen.
Luftförsvarsövning 2021 har startat 21 oktober 202121:55

Flygvapnets största nationella övning i år, Luftförsvarsövning 2021, har efter intensiva förberedelser startat i dag. Dygnet runt fram till och med onsdag 27 oktober klockan 12 kommer...

Marinövningen Swenex 21 genomförs mellan den 18-28 oktober. Totalt övar ungefär 2200 soldater och sjömän på sjöfartsskydd och kustförsvar tillsammans med finska enheter, Kustbevakningen och Flygvapnet.
Swenex 21 har lämnat kajen 19 oktober 202116:03

I går kastade fartygen loss från sina ordinarie baser i Karlskrona, Göteborg och Stockholm. Kursen är satt mot övningsområdena där totalt elva dygns övningar väntar. Marinbasens personal startade dock...

Ubåt
Topphemligt ubåtsvapen kontrollerades under realistiska förhållanden 19 oktober 202114:00

Under en höstnatt mötte en av marinens ubåtar ett underhållsfartyg för att lasta skarpa torpeder. Det som hände i den mörka fjärden på Sveriges östkust visar att en av Försvarsmaktens hemligaste...

Arméns chefer genomförde ett krigsspel i Enköping i slutet av september i syfte att utveckla arméns förmåga att strida med krigsförbanden relaterat DGO.
Armén samlades till ett krigsspel 19 oktober 202111:25

Arméns chefer har genomfört en övning i form av ett krigsspel i syfte att utveckla arméns förmåga att strida med krigsförbanden. En strid som ska harmonisera med innehållet i ”Försvarsmaktens doktrin...

Dalregementet är tillbaka – på lördag är det dags för återinvigning
Dalregementet är tillbaka – på lördag är det dags för återinvigning 18 oktober 202115:10

Lördagen den 23 oktober genomför Försvarsmakten en ceremoni där Dalregementets fana återlämnas till Dalregementet.