Aktuellt från Försvarsmakten

Thomas Nilsson, CIO
Thomas Nilsson blir ny chef för Must 23 mars 202313:34

Regeringen har i dag beslutat att utse generalmajor Thomas Nilsson som chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Försvarsmakten från och med den 1 maj 2023. Han befordras samtidigt...

Världseliten i skidsport till Boden
Världseliten i skidsport till Boden 22 mars 202315:14

Den 27 mars till 1 april arrangeras militära världsmästerskapen i skidsport i Boden. Många av åkarna i världseliten är engagerade i sina respektive Försvarsmakter och inför årets VM syns ett flertal...

Dykövning med Finland
Finsk-svensk dykutbildning på HMS Belos stärker säkerheten 22 mars 202315:03

Under två veckor genomförs ett finskt-svenskt utbildningssamarbete (FISE) vid Första ubåtsflottiljen. Tankar om en utbildning och ett samarbete väcktes när dykeriofficeren vid finska marinstaben...

Marinens vårövning luftförsvar/ytstrid genomfördes i mars 2023 i Hanöbukten Vårövningen största deltagande fartyg är HMS Carlskrona. Tillsammans med övriga enheter och ytstridsfartyg övar man sin förmåga inom luftförsvar och ytstrid såväl som att kunna ge logistikunderstöd.
HMS Carlskrona – alltid redo 22 mars 202313:23

Vårövningen största deltagande fartyg är HMS Carlskrona. Tillsammans med övriga enheter och ytstridsfartyg övar man sin förmåga inom luftförsvar och ytstrid såväl som att kunna ge logistikunderstöd....

Radio
Radiosänt mobiliseringsmeddelande i samband med Aurora 23 21 mars 202316:10

För att på ett realistiskt sätt öva åtgärder vid mobilisering går ett mobiliseringsmeddelande ut i samband med starten av Aurora 23. Meddelandet kommer att sändas via Sveriges Radio P4 över hela...

korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall deltog i marinens vårövning i mars 2023. Området för verksamheten är i huvudsak Hanöbukten.
Ett uppskattat återseende 21 mars 202314:02

I ett osäkert omvärldsläge där Försvarsmaktens verksamhet bidrar till ökad stabilitet och säkerhet i vårt närområde gör alla nytillskott en stor skillnad. Två bra exempel på dessa utgörs av de båda...

Realistisk stridsträning: Under övning Vintersol har soldater, vapen och fordon försetts med simulatorer som registrerar minsta rörelse, tidpunkt, eldgivning, träff, miss, verkan.
Realistiska strider utan kulor och krut 20 mars 202316:14

Under övning Vintersol 2023 övas strider på plutons-, kompani- och under avslutningen även på bataljonsnivå. För att kunna öva så realistiskt som möjligt används simulatorvästar och fordonssimulatorer...

Militär skriver under avtal
Försvarsmakten övertar huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén i Bryssel 20 mars 202312:52

Försvarsmakten tar över huvudmannaskapet för arbetet i militärkommittén den 1 april och viceamiral Jonas Haggren utses till Sveriges militära representant till Nato och EU i Bryssel från den 1 juli.

Medaljering FS 40.
ÖB: Arbetet med att förbereda militär integration i Nato fortsätter i oförändrad takt 17 mars 202316:08

Att Finland går med i Nato före Sverige medför inga större konsekvenser för svensk del. Det konstaterar överbefälhavare Micael Bydén. – Vårt arbete med att förbereda militär integration i Nato...

Under Marinens vårövning 2023 övade röjdykare på att söka av och säkra en hamn.
En hamn säkras 17 mars 202314:11

Vattenytan i den lilla hamnen ligger spegelblank och vårsolen börjar värma så smått. Badtemperaturen ligger dock bara på fyra plusgrader. Men det är inget som stoppar marinens röjdykare som har till...

I mars 2023 övade marinen undervattenstrid på ostkusten. Femton fartyg och 250 personer deltog.
Öppna farleder - en förutsättning 16 mars 202308:38

Sverige som land är till stor del beroende av handel med andra länder. Av all vår import och export sker en övervägande del med fartyg. Därför är också en av marinens främsta uppgifter att på olika...

PANSARSTRID. Norrbottens regemente deltar med Norrbottens pansarbataljon.
Pansar- och jägarstrid stärker låset i norr 14 mars 202319:23

Luften är kall och marken täckt av fluffig pudersnö. Förutsättningarna är perfekta för den årliga vinterövningen Vintersol.

På Flygskolan utbildas helikopterpiloterna i att flyga under dygnets alla timmar och i olika typer av klimat och miljöer.
Nya helikopterpiloter landar på flottiljerna 14 mars 202309:25

I veckan tar en ny kull helikopterpiloter examen från Flygskolan. Nu fortsätter flygkarriären på de olika helikopterskvadronerna i flygvapnet.

rekvisitionsblock
Försvarsmakten övar alternativa inköpsrutiner under Aurora 23 13 mars 202314:24

I krig är viktig infrastruktur som exempelvis elförsörjning ett mål för angriparen. Vad gör man när vanliga inköpsrutiner och betalkort inte fungerar? Ett övningsmoment under Försvarsmaktsövning...

Minröjningsfartygen har i första hand jobbat inomskärs och kustnära.
Losskastning för marinens vårövning 13 mars 202313:31

Marinens vårövning är den första större övningen för året inom marinen. Övningen genomförs i en tid av ett osäkert omvärldsläge där intresset för Försvarsmaktens verksamhet är stort. Flera marina...