Aktuellt från Försvarsmakten

Bild på kablar och annan infraatruktur som finns på havsbotten i närområdet
Havsbotten, en ny konfliktzon 29 november 202314:49

Försvarsministrar från de tio länder som ingår i försvarssamarbetet JEF, Joint Expeditionary Force, har beslutat att den närmaste tiden stärka den marina närvaron i Östersjön och Nordatlanten....

Skjutbaneinstruktör tittar på träffbild med elever.
Artilleritillväxt när den är som bäst 29 november 202314:17

För lite mer än två år sedan påbörjade han sin värnplikt på Noraskog kompani, P 4 i Skövde. Ett kompani som innebar embryot till uppstarten av utbildningen för artillerister i södra delen av Sverige....

Hjälm
Nya stridshjälmar till Försvarsmakten 29 november 202313:00

Försvarets materielverk (FMV) har på uppdrag av Försvarsmakten anskaffat nya stridshjälmar. Avropen görs mot ett ramavtal som upphandlats av NATO Support and Procurement Agency (NSPA) och det är det...

Arméchef
Nya eldhandvapen – införandeledare är utsedd 29 november 202311:57

Frågan om nya eldhandvapen har varit en lång följetong i Försvarsmakten. Sedan 2012 har det varit känt att nuvarande system behöver en ersättare.

Freezing Winds 23
Svenska fartyg vid finska skärgårdsbaser 28 november 202313:00

Sverige och Finland har ett tätt militärt samarbete. Under den finska marinövningen Freezing Winds 23 blir det tydligt hur nära den svenska och finska marinen står rent operativt. Svenska örlogsfartyg...

Stockholms amfibieregemente tar över ansvaret för marinhamnen i Härnösand
Stockholms amfibieregemente tar över ansvaret för marinhamnen i Härnösand 27 november 202311:44

Ansvaret för den marina infrastrukturen regionaliserades från 1 oktober 2023. Det innebär att Stockholms amfibieregemente ska ta över ansvaret från finska gränsen i norr till Bråviken i söder.

Försvarsmakten bestrider skadestånd i miljömål 27 november 202310:00

Uppsala Vatten och Avfall AB har riktat ett skadeståndsanspråk mot Försvarsmakten med anledning av en PFAS-förorening som upptäckts i Stadsträdgården i Uppsala. Försvarsmakten anser inte att...

I mitten av november 2023 deltog marina styrkor i Natoövningen Neptune Strike 23. Tillsammans med amerikanska och polska styrkor var svenska enheter från Stockholms Amfibieregemente på plats i Polen för att öva på en av sina huvuduppgifter, att leda in markmålsbekämpande stridsflyg. Genom Neptune Strike 23 har Nato och Sverige visat på ytterligare samarbete och närvaro i Östersjöområdet.
Neptune Strike 23 med sikte på mål 24 november 202314:40

I mitten av november deltog marina styrkor i Natoövningen Neptune Strike 23. Tillsammans med amerikanska och polska styrkor var svenska enheter från Stockholms Amfibieregemente på plats i Polen för...

Cybersoldat skriver på ett tangentbord vid dator.
Ledningsövning 2023 - Sverige attackerat 23 november 202316:12

Sverige har utsatts för ett omfattande väpnat angrepp, det var inramningen på ledningsövning 2023 där försvarsstaben, operationsledningen och andra delar av Högkvarteret under åtta dygn övade på...

Nu startar freezing winds 23
Nu startar Freezing Winds 23 21 november 202315:50

På måndagen påbörjades den största finska marinövningen med internationellt deltagande sedan landet blev medlem i Nato. Svenska marinen deltar med fyra fartyg och personal till övningsledning och...

Personer i grön uniform bär en bår och går fram mot en helikopter.
Livsviktig samverkan inom sjukvård under övning Meteor 20 november 202309:57

Skadade, blodiga människor skriker ut sin smärta, andra ligger orörliga och tysta, ytterligare några springer i panik. Vad som orsakat detta och om det finns ett aktivt hot är oklart. Scenen är...

Tre korvetter av Visbyklass under en samövning med amerikanska flottan.
Luftvärnsrobot på Visbykorvetterna 17 november 202313:38

Försvarets Materielverk tecknade i veckan kontrakt med MBDA UK Ltd om att utrusta korvett typ Visby med luftvärnsroboten CAMM, Common Anti-air Modular Missiles. Korvetterna kommer därmed att förses...

Olof Freij 19 värnpliktig fordonsförare
Olof, 19 år, tog körkort för tung lastbil under värnplikten 15 november 202313:16

Från och med förra året kan värnpliktiga under grundutbildningen ta körkort för att köra tung lastbil med godstransporter, trots att de inte fyllt 21. En av dem som gjort det är Olof Freij, 19 år.

Exploateringsskvadron KTSU
KRIMINALTEKNIKERNA TAR REDA PÅ MER 15 november 202312:10

”Tänt är det här!” En kör av röster upprepar orden. Smällen som strax följer hörs långt in i det mörka värnet. Vi befinner oss vid Borgabo, sprängplatsen på Kungsängens övnings- och skjutfält. Värnet...

archer
Världens modernaste artilleri på plats i Ukraina 14 november 202316:25

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina fattade regeringen tidigare i år beslut om att skänka försvarsmateriel till just Ukraina. I paketet ingår det toppmoderna artillerisystemet Archer. I dag,...