Stockholms län

Information om övningen Aurora 17 i Stockholms län.

Våra hemtransporter

Från onsdagen den 27 september transporteras övningsdeltagarna hem på vägarna runt om i Sverige. Ingen väg kommer helt att stängas av men trafiken kan komma att påverkas.

Läs mer om transporterna

Stockholm

 • Söndagen den 24 september genomförs Försvarsdagen på Gärdet. Stora mängder militära fordon kommer under söndagen också att röra sig genom staden, från norr om Stockholm, Uppsala/Arlanda-området till söder om Stockholm, Södertäljeområdet. Detta har påverkan på trafiksituationen och ska du ta dig fram i Stockholm den 24 september rekommenderas du att lämna bilen hemma, och att följa informationen som ges via Trafikverket och trafikradion.
 • Mellan 20 september och 27 september kommer Hemvärnet ses öva på flera platser runtom i Stockholm. Bland annat omkring Bromma flygplats, Hjorthagen, Sörentorp och Södermalm

Kungsängen

 • Livgardets övnings- och skjutfält i Kungsängen kommer att stängas av från fredag den 22 september klockan 08.00 till söndag den 24 september klockan 24.00. Det innebär att det inte är tillåtet att vistas på/passera över fältet under dessa datum, varken med fordon eller till fots. Normala färdtillstånd gäller inte. Nödvändiga transporter för boende på fältet löses genom eskort in och ut. Önskemål för eskort skall anmälas på telefonnummer 076-83 53 537. Resan kan ta längre tid än vanligt.
 • Busslinje 557 i Kungsängen kommer att gå en alternativ väg/alternativa tider mellan 22 september och 24 september. Trafikinformation med tider och ny sträckning för bussen kommer finnas hos bussbolaget Nobina under övningen.

Södertälje

 • Från söndag 24 september till onsdag  27 september kommer området söder om Södertälje tydligt att beröras av militär trafik och övning på allmänna vägar. Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter avtal med markägare.
 • Vid Linasundet, mellan Ragnhildsborg och Linanäs, kommer Försvarsmakten att bygga och trafikera en bro. Byggnation och färdigställande av bron kommer att ske lördagen 23 september. Trafikering kommer att ske främst under lördagen och söndagen 24 september. Bron kommer att användas för att transportera förband över kanalen för vidare rörelse ner mot Södermanland. Verksamheten kommer att påverka trafik med fritidsbåtar. Bron blockerar tidvis sundet och väntetid kan uppstå. Viss påverkan under lördagen stor påverkan under söndagen. Vänligen följ anvisningar på plats.

Erikssund

 • Försvarsmakten kommer att använda sig av bron över Erikssund under fredag 22 september för att förflytta förband.

Arlanda

 • Under torsdag 21 september och fredag 22 september kommer många förband att omgruppera från Enköpingsområdet mot Arlanda och området norr om Stockholm. Detta medför större belastning på vägnäten i dessa områden - E18, riksväg 55, väg 255, 263 och 269.
 • Den 24 september kommer stora mängder militära fordon att röra sig genom staden, från norr om Stockholm, Uppsala/Arlanda-området till söder om Stockholm, Södertäljeområdet.

Stockholms södra skärgård

 • Båtrörelser till och från Gotland från söndag 17 september till onsdag 20 september. Verksamhet dygnet runt.
 • Ökad verksamhet med amfibieförband i och omkring Hårsfjärden, Korsö och Utö med stridsbåtar, svävare och trossbåtar från söndag 17 september till söndag 24 september. Verksamhet dygnet runt.

Rosersbergs övningsfält

 • Ökad trafik till och från Rosersbergs övningsfält under fredag 22 september och lördag 23 september.
 • Stridsmoment med skjutningar med lös ammunition kommer att ske från lunch fredag 22 september till lördag kväll. Ingen skjutning kommer dock ske nattetid.

Roslagen

 • Vägar på Rådmansö kommer tydligt att beröras av militär trafik. Dessutom kommer förband även att röra sig på civil mark, efter avtal med markägare.  Övning pågår från onsdag kväll 20 september till söndag 24 september och omfattar området från Grisslehamn till Rådmansö och i Roslagens skärgård ut mot Yttre Hamnskär. Båtrörelser och flygverksamhet kommer att ske i hela området.